Aim

Sosyolojik Düşün, sosyolojik araştırma ve incelemeleri konu edinen fakat sosyal bilimler alanında yapılmış çalışmalara da yer vermeye çalışan hakemli bir dergi olarak sosyoloji  ve sosyal bilimler camiasında soluk alan akademisyenlerin çalışmalarına olduğu kadar, lisansüstü eğitimlerine devam etmekte olan öğrencilerin de çalışmalarına yer vermek, sosyolojide “söz”üyle varolmak isteyen her kalem erbabının ürünlerine bir barınak sağlamak amacındadır.

Scope

Sosyolojik Düşün, özelde sosyolojik araştırma ve incelemeleri konu edinen ancak diğer sosyal bilim dallarına ait multidisipliner bir yaklaşımla yürütülmüş araştırma ve incelemelere de yer veren bir dergidir.Dergiye gönderilen çalışmalar Yayın Kurulu kararıyla en az iki hakemin değerlendirilmesine sunulur. Yayın Kurulu gerekli gördüğü durumlarda çalışmayı ikiden fazla hakeme inceletebilir. Dergi, gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak haklarına sahiptir.