Yazar Rehberi

Sosyolojik Düşün, özelde sosyolojik araştırma ve incelemeleri konu edinen ancak diğer sosyal bilim dallarına ait multidisipliner bir yaklaşımla yürütülmüş araştırma ve incelemelere de yer veren bir dergidir.Dergiye gönderilen çalışmalar Yayın Kurulu kararıyla en az iki hakemin değerlendirilmesine sunulur. Yayın Kurulu gerekli gördüğü durumlarda çalışmayı ikiden fazla hakeme inceletebilir. Dergi, gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak haklarına sahiptir. Çalışması yayımlanan yazarlar telif ve yayın haklarını Sosyolojik Düşün dergisine devretmiş olurlar. Dergi ticari bir amaç gütmediği, elektronik ortamda yayımlandığı, ücretsiz olarak erişilebilir olduğu ve reklam, sponsorluk, satış vb. gelirleri olmadığı için yazarlara da herhangi bir ödeme yapmaz. Yayımlanan çalışmalar kaynak göstermek koşuluyla başka ortamlarda alıntılanabilir veya paylaşılabilir, ancak kaynak göstermeksizin paylaşılamaz ve başka/yeni bir yayın gibi yayımlanamaz. Yayımlanması durumunda ortaya çıkacak hukuki ve fikri sorumluluk yazarlara aittir. Yayımlanması için çalışmalarını dergiye gönderen yazarlar tüm bu ilkeleri kabul etmiş sayılırlar.

 • Yazı, Makale Takip Sistemi aracılığıyla, e-posta adresi ve parolayla girilen kişisel sayfadan gönderildikten sonra, aynı sistemden hakem süreci takip edilebilir. Bu aşamadan sonra, düzeltmelerin yapılması için, bütün hakemlerden raporların gelmesi beklenmelidir. Çünkü yazarlar, sisteme bir kez düzeltme ekleyebilmektedirler. Bir hakemin istediği düzeltmeyi yapıp yazı sisteme eklendiğinde, sonraki aşamada ikinci bir hakemin de düzeltme istemesi durumunda istenen düzeltmeler yapılamayacaktır. 
 • Başlık: İçerikle uyumlu, onu en iyi ifade eden bir başlık olmalı ve 12 punto ile koyu harflerle yazılmalıdır. 
 • Yazar ad(lar)ı ve adresi: Yazının başlığının altında yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşıla­bilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Yazar adları, sistem yöneticisi tarafından görülebildiğinden, bu bilgiler, yazıya editör tarafından eklenecektir. Yazılar sisteme eklenirken, yazara ait herhangi bir bilginin yazıda yer almadığından emin olunmalıdır. Bu husus, makaleyi inceleyecek hakemlere daha rahat hareket imkânı tanınması açısından önemlidir.
 • ÖzetMakalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en fazla 200 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet  (Abstract)bulunmalıdır. Özetin altında bir satır boşluk bırakılarak, en az 3, en çok 5 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Özet metni 10 puntotek satır aralığıyla yazılmalıdır. 
 • Ana Metin: A4 boyutunda (29.7×21 cm.) kâğıtlara, MS Word programında, Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto, tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında 2.5 cm. boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmamalıdır.
 • Makale metninde paragraf başı kullanılma, paragraflar arasında satır boşluğu kullanılmamalıdır.
 • Dipnotta yer alan bütün bilgiler 10 puntotek satır aralığıyla yazılmalıdır.
 • Bölüm BaşlıklarıMakalede, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir ve başlıklar numaralandırılmalıdır.
 • Tablolar ve Şekiller: Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablolar metin içinde bulunması gereken yerlerde olmalıdır. Şekiller renkli baskıya uygun hazırlanmalıdır. Şekil numaraları ve adları şeklin hemen altına ortalı şekilde yazılmalıdır.
 • Resimler: Yüksek çözünürlüklü, baskı kalitesinde taranmış halde metin içerisindeki yerlerinde verilmelidir. Resim adlandırmalarında, şekil ve çizelgelerdeki kurallara uyulmalıdır.
 • Alıntı ve Göndermeler: Dergimize gönderilecek makalelerde aşağıdaki alıntı ve gönderme standartlarına uyulmalıdır. Bu kurallara uymayan çalışmalar, düzeltilmesi için yazarına iade edilecektir.  Metin içinde birkaç cümleyi geçen alıntılar, sağdan ve soldan 1 cm.  içte yazılmalıdır.
 • Metnin sonunda KAYNAKÇA başlığı altında, atıfta bulunulan kaynaklar soyadına göre sıralanmalıdır.                                                         
 • 1) Belirli bir cümle, kavram ya da paragrafa gönderme;
 • ……….. (Öztürk, 2013: 197)

  2) Bir makale veya kitabın bütününe gönderme;

  ……….. (Kızılçelik, 1998) veya  Kızılçelik (1998)’nın belirttiği gibi ……..

  3) Yazar sayısı iki olan yayına gönderme;

  ………. (Berger ve Luckmann, 2008: 40)

  4) Yazar sayısı ikiden fazla olan yayına gönderme;

  .… (Cuff vd., 2013: 57) veya Cuff vd. (2013: 57)’ne göre ……..

  5) Aynı gönderme ayrı yayınlara yapıldığında;

  ……….. (Karpat, 2004: 37; Mardin, 2007: 21)

  6) Aynı gönderme aynı yılda aynı yazarın iki yayına yapıldığında;

  ……….. (Sennett, 2009a: 45; b: 56)

  7) Aynı yazarın iki ayrı yayınına gönderme;

  ……….. (Sennett, 2008: 45; 2009: 21)

  8) Soyadları aynı olan iki yazarın yayınına gönderme;

  ……….. (Kıran ve Kıran, 2001: 51)

  9) Yazarı belli olmayan yayına gönderme (yayın başlığı yazılarak gönderme yapılır);

  ……….. (Gulbenkian Komisyonu, 2008: 12)

  10) Görüşmeye gönderme;

  ………. (H. Bayram Kaçmazoğlu, görüşme, 18 Kasım, 2008)

  11) Gazetede yayınlanmış yazarsız makaleye gönderme;

  ………. (Amazing Amazon Region, New York Times, 11.9.1992)

  12) Kuruma gönderme;

  ……….. (T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, 2007)

  13) web adresine gönderme

  …….(www.tdk.gov.tr, 2008)

  14) Yayın tarihi belirsiz yayına gönderme;

  ………. (Pala, t.y.: 25-30)

  15) Makalelerde yararlanılan eserler, metnin sonunda yer alacak KAYNAKÇA bölümünde aşağıdaki şekilde belirtilmelidir:

  1. Kaynakçada yalnızca yazıda gönderme yapılan kaynaklara yer verilmeli ve yazar soyadına göre (yazar soyadı büyük harfle yazılarak) alfabetik sıra izlenmelidir.

   2. Bir yazarın birden çok çalışması aynı kaynakçada yer alacaksa yayın tarihine göre eskiden yeniye göre sıralanmalı, aynı yılda yapılan çalışmalar için “a,b,c…” ibareleri kullanılmalıdır.

  Kitap
  MARDİN, Şerif (2007). Türkiye’de Toplum ve Siyaset. (14.Baskı). İstanbul:  İletişim.

  Çeviri Kitap

  İNALCIK, H. (2003). Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ 1300-1600. Çev., Ruşen Sezer. İstanbul: YKY.

  Derleme veya Editörlü Kitapta Makale ya da Bölüm

  GOLDING, Peter ve MURDOCK, Graham (2014). “Kültür, İletişim ve Ekonomi Politik”. Medya Kültür Siyaset (iç.). (Der./Ed./Haz.) Süleyman İrvan. Ankara:Pharmakon. 59-97.

  Dergide Makale

  WEINSTOC, Daniel M. (2006). “The Real World of (Global) Democracy”. Journal of Social Philosophy, 37(2): 6-20.

  Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi

  OLGUN, Cem Koray (2009). Ana Haber Bültenlerinde İdeoloji ve Söylem: NTV ve SHOW TV Karşılaştırması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.

  Yayımlanmış Bildiri

  Odman, A. E. (2003). “Karşılaştırmalı Ekonomi-Politik: Meksika’da Popülizm ve Türkiye’de Devletçilik”, 8.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 3-5 Aralık, Ankara. 

  Yayımlanmamış Bildiri

  Ekşi, H. (2002, Mayıs). Etkili karakter eğitimi müfredatı için stratejiler. 2000′li Yıllarda 1. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumunda sunulan poster bildiri, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.

  Elektronik Kaynaklar

  Kodish, B.I. (2003). What we do with language-waht it does with us. ETC: A review of general semantics, 60(1), 383-384. 06 Ocak 2008 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır.

                                                                                        
Times New RomanDergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, Dergi Hakkında sayfasındaki dergi yayın politikasını ve Yazar Rehberi'ni incelemenizi öneririz. Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce kayıt olmalıdır. Kaydolduktan sonra, Giriş bağlantısı aracılığıyla 5 basamaklı gönderi işlemine başlayabilir.Okuyucuların yayın bildirimi servisine kayıt olmaları önerilir. Bu işlem dergi giriş sayfasının üst kısmında yer alan Kayıt bağlantısından gerçekleştirilebilir. Bu servise kayıt yaptıran okuyucuya her yeni sayı yayınlandığında İÇİNDEKİLER sayfası e-posta aracılığı ile iletilir. Derginin gizlilik bildiriminde belirtildiği gibi, yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır.Araştırma kütüphanelerine, bu dergiyi elektronik dergi kolleksiyonuna almalarını önermekteyiz. Derginin açık kodlu yayın sistemi, kütüphaneyi kullanan akademisyenlerin yayın sürecine katıldıkları diğer dergilerde kullanım için de uygun olabileceğini belirtmek gerekir. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project sayfasından elde edilebilir.Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayınlayabilirler.Dr. Bekir KOCADAŞBu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.Kopya düzenleme aşaması, makalenin akıcılığını, anlaşılırlığını, gramer yapısını, sözcük seçimini ve biçimini geliştirmeyi amaçlar. Bu, yazarın makalesinde yapabileceği önemli değişiklikler için son fırsattır; çünkü bundan sonraki aşamada yalnızca dizgi ve formata ilişkin düzeltmeler yapılacaktır. Kopya düzenlemesi yapılacak dosya MS Word veya .rtf dosyası biçiminde olduğundan, kelime işlem dokümanı olarak kolayca düzenlenebilir. Burada düzeltmeler için iki yaklaşım önerilmektedir. Birincisi MS Word programının "Değişiklikleri İzleme" (Track Changes) özelliğini kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, kopya editörü ve editörün programa erişebilmesi gerekir. Önerilen ikinci sistem ise, yazılımdan bağımsızdır ve Harward Educational Review izniyle buraya alınmıştır. Dergi editörü bu talimatları değiştirerek, derginin kendi işleyişine daha uygun biçime getirebilir.

Kopya düzenleme sistemleri

1. MS Word'ün “Değişiklikleri İzleme” özelliği ile Menü çubuğundaki Araçlar'ın altında yer alan "Değişiklikleri İzleme" özelliği etkinleştirilince, kopya editörü gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Eklediği metinler farklı renkle, çıkardığı yerler üstü çizili, renkli veya silinmiş olarak kenar boşluğunda gösterilir. Kopya editörü, yazara veya editöre sormak istediklerini köşeli parantez içinde yazabilir. Kopya editöründen geçen belge editöre iletilmek üzere sisteme yüklenir. Editör metni gözden geçirip yazarın görüşüne sunar. Editör ve yazar uygun gördükleri düzeltmeleri onaylayarak normal biçime getirirler, isterlerse değiştirebilir, ya da farklı renklerde yeni eklentiler veya çıkarmalar yapabilirler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar ve editör kendilerine yöneltilen bu soruları ilgili parantezin içinde yanıtlamalıdır. Yazar ve editörün incelemesinden geçen metni kopya editörü son bir kez daha gözden geçirerek değişiklikleri onaylar ve metin sayfa düzenleme ve dizgi aşamasına hazır hale gelir. 2. Harward Educational Review yöntemi ile Makale taslağında elektronik düzenlemeler yapmak için talimatlar Taslak metinde elektronik düzenlemeler yaparken, aşağıdaki yöntemi izleyin: Önerilen değişikliklere yanıt verme   Önerilen değişiklikleri onaylıyorsanız, ilgili metni kalın fonttan, normal fonta değiştirin.   Önerilen değişiklikleri onaylamıyorsanız, orijinal metni yeniden girip, kalın font yapın. Ekleme ve çıkarmalar yapma   Eklediğiniz kısmı kalın font yaparak işaretleyin.   Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantezle işaretleyin: [silinecek metin]   Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, ilgili alana bir not ekleyin. Örneğin : [silinen 2 cümle: silinecek metin] Yazara yöneltilen sorulara yanıt verme   Yazara yöneltilen sorulara dokunmayın, silmeyin, metin içinde kalın fontla bırakın.   Yazara yöneltilen soruların sonuna, verdiğiniz yanıtı [Yazar notu:] şeklinde ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu: Metodoloji tartışması önerdiğiniz şekilde genişletildi.] Yorum yapma   Makale düzenlemesi ile ilgili değişiklik ve büyük çaplı revizyonları açıklamak için Yorum kısmını kullanınız   örneğin, [Yorum: Üsteki paragraf 5. sayfadan 7. sayfaya taşındı]  Not: Sayfa numaralarını verirken, size gelen basılı kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir.

Elektronik düzenleme için bir örnek

İlk kopya editörü dosyasıDerginin kopya editörü metni akıcılık, anlaşılırlık, gramer, sözcük seçimi ve biçim açısından gözden geçirip düzenleyerek, gerekli noktalarda yazara iletilecek soruları ekler. Bu ilk düzenlemesi tamamlanan makaleyi, derginin web sayfasına yükler. Yazara da makaleyi incelemesi için bir not gönderir.
 • Yazar düzenleme dosyası Yazar, ilk düzenlemesi tamamlanmış makalenin yapısı veya düzeni ile ilgili büyük değişiklikler yapmadan önce, makalesini izleyen editörlerin görüşlerini almalıdır. İlk düzenleme sırasında yapılan değişilikleri uygun görüyorsa onaylayarak, görmüyorsa reddederek, yöneltilen tüm soruları cevaplandırmalıdır. Yazar bu işlemi tamamladığında dosya adını YazaradiQA.doc'tan YazaradiQAR.doc'a değiştirmeli (örn: LeeQA.doc yerine LeeQAR.doc) ve web sayfasına yüklemelidir.
 • Son kopya düzenlemeDergi kopya editörü yazarın yaptığı değişiklikleri onaylayacak ve cevapları da metinle bütünleştirerek son kopyayı hazırlayacaktır. Son kopyayı dergi web sayfasına yükledikten sonra formatlamayı tamamlaması için sayfa düzeni editörünü uyaracaktır.