Author Guidelines

 • Yazı, Makale Takip Sistemi aracılığıyla, e-posta adresi ve parolayla girilen kişisel sayfadan gönderildikten sonra, aynı sistemden hakem süreci takip edilebilir. Bu aşamadan sonra, düzeltmelerin yapılması için, bütün hakemlerden raporların gelmesi beklenmelidir. Çünkü yazarlar, sisteme bir kez düzeltme ekleyebilmektedirler. Bir hakemin istediği düzeltmeyi yapıp yazı sisteme eklendiğinde, sonraki aşamada ikinci bir hakemin de düzeltme istemesi durumunda istenen düzeltmeler yapılamayacaktır. 
 • Başlık: İçerikle uyumlu, onu en iyi ifade eden bir başlık olmalı ve 12 punto ile koyu harflerle yazılmalıdır.
 • Yazar ad(lar)ı ve adresi: Yazının başlığının altında yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşıla­bilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Yazar adları, sistem yöneticisi tarafından görülebildiğinden, bu bilgiler, yazıya editör tarafından eklenecektir. Yazılar sisteme eklenirken, yazara ait herhangi bir bilginin yazıda yer almadığından emin olunmalıdır. Bu husus, makaleyi inceleyecek hakemlere daha rahat hareket imkânı tanınması açısından önemlidir.
 • Özet: Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en fazla 200 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet  (Abstract)bulunmalıdır. Özetin altında bir satır boşluk bırakılarak, en az 3, en çok 5 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Özet metni 10 puntotek satır aralığıyla yazılmalıdır. 
 • Ana Metin: A4 boyutunda (29.7×21 cm.) kâğıtlara, MS Word programında, Times New Roman yazı karakteri ile 12 puntotek satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında 2.5 cm. boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmamalıdır.
 • Makale metninde paragraf başı kullanılma, paragraflar arasında satır boşluğu kullanılmamalıdır.
 • Dipnotta yer alan bütün bilgiler 10 puntotek satır aralığıyla yazılmalıdır.
 • Bölüm Başlıkları: Makalede, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir ve gerektiği takdirde başlıklar numaralandırılabilir.
 • Tablolar ve Şekiller: Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablolar metin içinde bulunması gereken yerlerde olmalıdır. Şekiller renkli baskıya uygun hazırlanmalıdır. Şekil numaraları ve adları şeklin hemen altına ortalı şekilde yazılmalıdır.
 • Resimler: Yüksek çözünürlüklü, baskı kalitesinde taranmış halde metin içerisindeki yerlerinde verilmelidir. Resim adlandırmalarında, şekil ve çizelgelerdeki kurallara uyulmalıdır.
 • Alıntı ve Göndermeler: Dergimize gönderilecek makalelerde aşağıdaki alıntı ve gönderme standartlarına uyulmalıdır. Bu kurallara uymayan çalışmalar, düzeltilmesi için yazarına iade edilecektir.  Metin içinde birkaç cümleyi geçen alıntılar, sağdan ve soldan 1 cm.  içte yazılmalıdır.
 • Metnin sonunda KAYNAKÇA başlığı altında, atıfta bulunulan kaynaklar soyadına göre sıralanmalıdır.                                                          

  1) Belirli bir cümle, kavram ya da paragrafa gönderme;

  ……….. (Öztürk, 2013: 197)

  2) Bir makale veya kitabın bütününe gönderme;

  ……….. (Kızılçelik, 1998) veya  Kızılçelik (1998)’nın belirttiği gibi ……..

  3) Yazar sayısı iki olan yayına gönderme;

  ………. (Berger ve Luckmann, 2008: 40)

  4) Yazar sayısı ikiden fazla olan yayına gönderme;

  .… (Cuff vd., 2013: 57) veya Cuff vd. (2013: 57)’ne göre ……..

  5) Aynı gönderme ayrı yayınlara yapıldığında;

  ……….. (Karpat, 2004: 37; Mardin, 2007: 21)

  6) Aynı gönderme aynı yılda aynı yazarın iki yayına yapıldığında;

  ……….. (Sennett, 2009a: 45; b: 56)

  7) Aynı yazarın iki ayrı yayınına gönderme;

  ……….. (Sennett, 2008: 45; 2009: 21)

  8) Soyadları aynı olan iki yazarın yayınına gönderme;

  ……….. (Kıran ve Kıran, 2001: 51)

  9) Yazarı belli olmayan yayına gönderme (yayın başlığı yazılarak gönderme yapılır);

  ……….. (Gulbenkian Komisyonu, 2008: 12)

  10) Görüşmeye gönderme;

  ………. (H. Bayram Kaçmazoğlu, görüşme, 18 Kasım, 2008)

  11) Gazetede yayınlanmış yazarsız makaleye gönderme;

  ………. (Amazing Amazon Region, New York Times, 11.9.1992)

  12) Kuruma gönderme;

  ……….. (T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, 2007)

  13) web adresine gönderme

  …….(www.tdk.gov.tr, 2008)

  14) Yayın tarihi belirsiz yayına gönderme;

  ………. (Pala, t.y.: 25-30)

  15) Makalelerde yararlanılan eserler, metnin sonunda yer alacak KAYNAKÇA bölümünde aşağıdaki şekilde belirtilmelidir:

  1. Kaynakçada yalnızca yazıda gönderme yapılan kaynaklara yer verilmeli ve yazar soyadına göre (yazar soyadı büyük harfle yazılarak) alfabetik sıra izlenmelidir.

   2. Bir yazarın birden çok çalışması aynı kaynakçada yer alacaksa yayın tarihine göre eskiden yeniye göre sıralanmalı, aynı yılda yapılan çalışmalar için “a,b,c…” ibareleri kullanılmalıdır.

  Kitap
  MARDİN, Şerif (2007). Türkiye’de Toplum ve Siyaset. (14.Baskı). İstanbul:  İletişim.

  Çeviri Kitap

  İNALCIK, H. (2003). Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ 1300-1600. Çev., Ruşen Sezer. İstanbul: YKY.

  Derleme veya Editörlü Kitapta Makale ya da Bölüm

  GOLDING, Peter ve MURDOCK, Graham (2014). “Kültür, İletişim ve Ekonomi Politik”. Medya Kültür Siyaset (iç.). (Der./Ed./Haz.) Süleyman İrvan. Ankara:Pharmakon. 59-97.

  Dergide Makale

  WEINSTOC, Daniel M. (2006). “The Real World of (Global) Democracy”. Journal of Social Philosophy, 37(2): 6-20.

  Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi

  OLGUN, Cem Koray (2009). Ana Haber Bültenlerinde İdeoloji ve SöylemNTV ve SHOW TV Karşılaştırması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.

  Yayımlanmış Bildiri

  Odman, A. E. (2003). “Karşılaştırmalı Ekonomi-Politik: Meksika’da Popülizm ve Türkiye’de Devletçilik”, 8.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 3-5 Aralık, Ankara. 

  Yayımlanmamış Bildiri

  Ekşi, H. (2002, Mayıs). Etkili karakter eğitimi müfredatı için stratejiler. 2000′li Yıllarda 1. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumunda sunulan poster bildiri, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.

  Elektronik Kaynaklar

  Kodish, B.I. (2003). What we do with language-waht it does with us. ETC: A review of general semantics, 60(1), 383-384. 06 Ocak 2008 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır.