Açık Erişim Politikası

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın, bilginin paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.