Editor
Name: Assoc. Prof. Dr. Ahmet UZUN
E-mail: auzun@konya.edu.tr
Phone: 0 332 323 82 27
Address:

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Meram/Konya 


Editor
Name: Assoc. Prof. Dr. Mehmet DEMİREL
E-mail: mdemirel@konya.edu.tr
Phone: 0332 325 1147
Address:

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Dere Aşıklar Mah., Köyceğiz Kampüsü,  Turizm Fakültesi, Rekreasyon Yönetimi Bölümü Meram/Konya