Year 2005, Volume , Issue 18, Pages 159 - 178 2005-12-01

Karamanoğlu II. İbrahim Beyin Osmanlı Sultanı II. Murad’a Vermiş Olduğu Ahidnâme
The Ahidnâme Which Was Given By Karamanoğlu İbrahim Bey II. To The Ottoman Sultan Murad II

Alaaddin AKÖZ [1]


İlk olarak 1361 yılında dostane bir şekilde başlayan Osmanlı-Karamanlı münasebeti, OsmanlılarınAnadolu’da yayılarak, Karaman hudutlarına dayanmaları ile gerginleşmiş, 1386 yılındailk muharebenin yapılmasıyla askerî ve siyasî mücadele dönemi başlamıştır. Siyâsî mücadeleninen yoğun yaşandığı dönem Karamanoğlu II. İbrahim Beyin (1423-1464) iktidarda olduğudönemdir. Bu dönemde; Rumelide Haçlı ittifakı, Anadolu’da da Karaman-oğlu ile aynıanda uğraşmaktan bunalan Osmanlı sultanı II. Murad, İslam alimlerine müracaat ederek,Karaman-oğlu İbrahim Bey hakkında fetva istemiş ve almış olduğu fetvalarla Karaman üzerineyürüyerek, İbrahim Bey’ in yaptığının kat kat acısını çıkarmıştır. Çok zor durumda kalan İbrahimBey, zevcesini ve veziri Server Ağa’ yı ve müftüsü Sarı Yakub’u sulh akdi için göndermişve ‘Sevgend-nâme’ (ahid-nâme) vermeye mecbur kalarak, Sultan Murad’ın ağır şartlarınıkabul etmiştir.Ahidnâme, Sevgendnâme veya Musâlaha gibi isimler ile anılan belgenin tespit edilebilmiş ikinüshası vardır. Bunlardan Paris Milli Kütüphanesinde bulunan nüsha, 1937 yılında, İ. HakkıUzunçarşılı tarafından yayınlanmıştır. Çalışmamıza konu olan ikinci nüsha ise Konya İzzetKoyunoğlu Müzesinde, 13998 numarada kayıtlı bir mecmuanın içerisinde yer almaktadır. Sözkonusu ahidnâmenin her satırında Karamanoğlu II. İbrahim Beyin ne kadar zor durumdaolduğu açıkça görülür. Osmanlı sultanına övgülerle başlayan metnin tamamında; padişahabağlılık ve sadakat vurgulanmakta ve padişah, cihan padişahı, sözleri de emr olarak değerlendirilmektedir.
In 1361, the relationship between the Ottomans and the Karamanids was friendly, but with the spread of the Ottomans inside Anatolia and their arrival to the borders of the Karamans’, this relationship became strained. The first battle between them occurred in 1386 and after that, a period of political and military struggle began. This political situation reached its most intensive phase during the rule of Karamanoğlu İbrahim Bey II. . At that time, against the alliance between the Crusaders in the and the Karamanoğlu in Anatolia, Ottoman sultan Murad I asked the Muslim theologians (ulema) for a fetwa about Karamanoğlu İbrahim Bey. He got the fetwas and took his revenge in Karaman. İbrahim Bey, who was in great trouble, sent his wife, his vezir Servet Ağa and his mufti Sarı Yakub for peace and he was forced to give a Sevgend-nâme (ahid-name) and he confirmed Sultan Murad II.’s grave conditions for peace. There are two copies of this document called Ahidnâme, Sevgendnâme or Musâlaha. The first one preserved in Paris National Library, was published by İ. Hakkı Uzunçarşılı in 1937. The second copy under examination here is found in of a collection (mecmua) (registered as number 13998) in Konya İzzet Koyunoğlu Museum. We can see from the lines of the mentioned ahidnâme, that Karamanoğlu İbrahim Bey II. really was in a hard situation. The text begins with praises to the Ottoman Sultan, and continues with words of loyalty and fidelity to the sultan. Furthermore it is pointed out that the sultan is a ruler of the universe and his words are like an order
Other ID JA32CK36AF
Journal Section Articles
Authors

Author: Alaaddin AKÖZ

Dates

Publication Date : December 1, 2005

Bibtex @ { sutad277229, journal = {Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi}, issn = {1300-5766}, eissn = {2458-9071}, address = {Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Eski Hukuk Binası Kat:4 Selçuklu/KONYA}, publisher = {Selcuk University}, year = {2005}, volume = {}, pages = {159 - 178}, doi = {}, title = {Karamanoğlu II. İbrahim Beyin Osmanlı Sultanı II. Murad’a Vermiş Olduğu Ahidnâme}, key = {cite}, author = {AKÖZ, Alaaddin} }
APA AKÖZ, A . (2005). Karamanoğlu II. İbrahim Beyin Osmanlı Sultanı II. Murad’a Vermiş Olduğu Ahidnâme. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi , (18) , 159-178 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sutad/issue/26305/277229
MLA AKÖZ, A . "Karamanoğlu II. İbrahim Beyin Osmanlı Sultanı II. Murad’a Vermiş Olduğu Ahidnâme". Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (2005 ): 159-178 <https://dergipark.org.tr/en/pub/sutad/issue/26305/277229>
Chicago AKÖZ, A . "Karamanoğlu II. İbrahim Beyin Osmanlı Sultanı II. Murad’a Vermiş Olduğu Ahidnâme". Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (2005 ): 159-178
RIS TY - JOUR T1 - Karamanoğlu II. İbrahim Beyin Osmanlı Sultanı II. Murad’a Vermiş Olduğu Ahidnâme AU - Alaaddin AKÖZ Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 159 EP - 178 VL - IS - 18 SN - 1300-5766-2458-9071 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi Karamanoğlu II. İbrahim Beyin Osmanlı Sultanı II. Murad’a Vermiş Olduğu Ahidnâme %A Alaaddin AKÖZ %T Karamanoğlu II. İbrahim Beyin Osmanlı Sultanı II. Murad’a Vermiş Olduğu Ahidnâme %D 2005 %J Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi %P 1300-5766-2458-9071 %V %N 18 %R %U
ISNAD AKÖZ, Alaaddin . "Karamanoğlu II. İbrahim Beyin Osmanlı Sultanı II. Murad’a Vermiş Olduğu Ahidnâme". Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi / 18 (December 2005): 159-178 .
AMA AKÖZ A . Karamanoğlu II. İbrahim Beyin Osmanlı Sultanı II. Murad’a Vermiş Olduğu Ahidnâme. sutad. 2005; (18): 159-178.
Vancouver AKÖZ A . Karamanoğlu II. İbrahim Beyin Osmanlı Sultanı II. Murad’a Vermiş Olduğu Ahidnâme. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi. 2005; (18): 178-159.