Journal of Soil Science and Plant Nutrition
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2146-8141 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Türkiye Toprak Bilimi Derneği | http://dergi.toprak.org.tr/eurasian_journal_of_soil_science.asp


-------------------------------------------------------------------------------------

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, Türkiye Toprak Bilimi Derneği’nin (TTBD) yayın organıdır. Dergi, bu alanda yeni bulgular ortaya koyan erişilebilir ve uygulanabilir temel ve uygulamalı yöntem ve tekniklerin sunulduğu bir forumdur. Dergi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yapılmış özgün araştırma makalelerini veya önemli bilimsel ve teknolojik yenilikleri ve yöntemleri açıklayan derleme niteliğindeki yazıları yayınlar.

eISSN: 2146-8141

--------------------------------------------------------------------

Editörler Kurulu

Tarandığı İndeksler

Yazım Kuralları

Telif Hakkı Devir Formu

Etik Kurallar

Hakem İzleme Süreci

Açık Dergi Sistemi

Basım Ücreti

Makale Gönderimi

Journal of Soil Science and Plant Nutrition

e-ISSN 2146-8141 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Türkiye Toprak Bilimi Derneği | http://dergi.toprak.org.tr/eurasian_journal_of_soil_science.asp
Cover Image


-------------------------------------------------------------------------------------

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, Türkiye Toprak Bilimi Derneği’nin (TTBD) yayın organıdır. Dergi, bu alanda yeni bulgular ortaya koyan erişilebilir ve uygulanabilir temel ve uygulamalı yöntem ve tekniklerin sunulduğu bir forumdur. Dergi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yapılmış özgün araştırma makalelerini veya önemli bilimsel ve teknolojik yenilikleri ve yöntemleri açıklayan derleme niteliğindeki yazıları yayınlar.

eISSN: 2146-8141

--------------------------------------------------------------------

Editörler Kurulu

Tarandığı İndeksler

Yazım Kuralları

Telif Hakkı Devir Formu

Etik Kurallar

Hakem İzleme Süreci

Açık Dergi Sistemi

Basım Ücreti

Makale Gönderimi

Volume 7 - Issue 1 - Jul 2019
 1. Tarla koşullarında uygulanan trifluralin herbisidinin toprakta taşınımı ve birikimi
  Pages 1 - 9
  Ülviye Kamburoğlu Çebi, Recep Çakır, Hasan Hayri Tok
 2. Afşin-Elbistan havzası linyit işletmesi organik materyallerinden geliştirilen organik ve organomineral gübrelerin buğday verimi ve verim bileşenleri ile bazı toprak özellikleri üzerine etkileri
  Pages 10 - 20
  Ayten Namlı, Muhittin Onur Akça, Hanife Akça
 3. Yarı nemli ılıman iklim koşullarında farklı eğim ve farklı arazi örtüsü altında toprak gelişimi ve β-glikosidaz enzim aktivitesi değişimi
  Pages 21 - 27
  Aylin Erkoçak, Orhan Dengiz
 4. Trakya topraklarının veri tabanının oluşturulması ve bazı toprak özellikleri
  Pages 28 - 36
  Mehmet Ali Gürbüz, Emel Kayalı, Erdem Bahar, Tuğçe Ayşe Öz, İlker Kurşun
 5. Toprak kalınlığına bağlı oluşan yükün toprak gerilimine etkisi
  Pages 37 - 42
  Coşkun Gülser, İmanverdi Ekberli
 6. Kabuk bağlama problemi bulunan bir toprağın ıslahına sıvı hümik asit uygulamasının etkisinin inkübasyon çalışmasında belirlenmesi
  Pages 43 - 50
  İlknur Gümüş
 7. Farklı toprak işleme yöntemlerinin iki farklı toprak serisinde CO2 salımına etkileri
  Pages 51 - 56
  Muhittin Murat Turgut, Yakup Kenan Koca
 8. Simav yöresi tarım topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin araştırılması
  Pages 57 - 63
  Melis Çerçioğlu
 9. Sakarya ili ormanlık alan topraklarından Streptomyces türlerinin izolasyonu, karakterizasyonu ve bazı ekstraselüler enzimlerin üretiminin belirlenmesi
  Pages 64 - 71
  Ömrüye Özok, Kerem Özdemir
 10. Türkiye’de sarımsak tarımı yapılan farklı yöre topraklarının selenyum içerikleri ve bazı temel toprak özellikleri arasındaki ilişkiler
  Pages 72 - 79
  Hanife Akça, Murat Ali Turan, Nilgün Taban, Süleyman Taban, Abdoul Rasmane Ouedraogo, Nilüfer Türkmen
Indexes and Platforms