Journal of Soil Science and Plant Nutrition
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2146-8141 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Türkiye Toprak Bilimi Derneği | http://dergi.toprak.org.tr/eurasian_journal_of_soil_science.asp


-------------------------------------------------------------------------------------

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, Türkiye Toprak Bilimi Derneği’nin (TTBD) yayın organıdır. Dergi, bu alanda yeni bulgular ortaya koyan erişilebilir ve uygulanabilir temel ve uygulamalı yöntem ve tekniklerin sunulduğu bir forumdur. Dergi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yapılmış özgün araştırma makalelerini veya önemli bilimsel ve teknolojik yenilikleri ve yöntemleri açıklayan derleme niteliğindeki yazıları yayınlar.

eISSN: 2146-8141

--------------------------------------------------------------------

Editörler Kurulu

Tarandığı İndeksler

Yazım Kuralları

Telif Hakkı Devir Formu

Etik Kurallar

Hakem İzleme Süreci

Açık Dergi Sistemi

Basım Ücreti

Makale Gönderimi

Journal of Soil Science and Plant Nutrition

e-ISSN 2146-8141 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Türkiye Toprak Bilimi Derneği | http://dergi.toprak.org.tr/eurasian_journal_of_soil_science.asp
Cover Image


-------------------------------------------------------------------------------------

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, Türkiye Toprak Bilimi Derneği’nin (TTBD) yayın organıdır. Dergi, bu alanda yeni bulgular ortaya koyan erişilebilir ve uygulanabilir temel ve uygulamalı yöntem ve tekniklerin sunulduğu bir forumdur. Dergi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yapılmış özgün araştırma makalelerini veya önemli bilimsel ve teknolojik yenilikleri ve yöntemleri açıklayan derleme niteliğindeki yazıları yayınlar.

eISSN: 2146-8141

--------------------------------------------------------------------

Editörler Kurulu

Tarandığı İndeksler

Yazım Kuralları

Telif Hakkı Devir Formu

Etik Kurallar

Hakem İzleme Süreci

Açık Dergi Sistemi

Basım Ücreti

Makale Gönderimi

Volume 8 - Issue 2 - Dec 30, 2020
 1. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği arazisi toprak etüdünün güncellenmesi
  Pages 77 - 85
  Hanife MERT AKÇA, Levent ATATANIR
 2. Çeltik sapından elde edilen biyokömürün bazı karakterizasyon özellikleri
  Pages 86 - 97
  Muhittin Onur AKÇA, Sadık USTA, Veli UYGUR, Sonay SÖZÜDOĞRU OK
 3. Organik ve inorganik ve biyo gübrelerin bezelyenin bitkisel özelliklerine etkileri
  Pages 98 - 106
  Fatma BAŞDEMİR, Murat TUNÇ, Sibel İPEKEŞEN, Seval ELİŞ, Behiye BİCER
 4. İnönü üniversitesi (Malatya-Türkiye) yerleşkesinde bulunan bitkilerin kurakçıl peyzaj ilkeleri açısından irdelenmesi
  Pages 107 - 117
  Sima POUYA, Eyüp Burak SELÇUK, Elif BAYRAMOĞLU
 5. Toprak sıkışması ve sınırlayıcı su aralığı üzerine farklı organik materyallerin etkileri
  Pages 118 - 127
  Hamza NEGİŞ, Cevdet ŞEKER, Ayşe ÇETİN
 6. Yabani nohut genotiplerinin yüksek buhar basıncı açıklığında stoma iletkenlik indeksi değişimleri
  Pages 128 - 136
  Fatma BAŞDEMİR, Mehmet YILDIRIM
 7. Organomineral gübre ve K-humat’ın tane mısırın verim ve fosfor kullanım etkinliği üzerine etkilerinin kimyasal gübreyle karşılaştırması
  Pages 137 - 144
  Sait GEZGİN, Ayşegül KORKMAZ, Fatma YILMAZ
 8. Giresun ili Şebinkarahisar ilçesinde farklı topoğrafyalarda oluşmuş toprakların tarımsal özellikleri
  Pages 145 - 156
  Bahadır ATMACA, Hafize NALBANT
 9. Kaya fosfat ve TSP gübresi ile uygulanan Micrococcus luteus AR-72'nin toprağın bazı biyolojik özellikleri, NO3 ve alınabilir P içeriğine etkisi
  Pages 157 - 166
  Betül BAYRAKLI
 10. Organik düzenleyici uygulanmış toprakta erozyonla oluşacak toprak kaybının tahmini
  Pages 167 - 175
  Elif ÖZTÜRK, Nutullah ÖZDEMİR
Indexes and Platforms