Research Article
BibTex RIS Cite

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Emdr Terapinin Etkisi: Olgu Sunumu

Year 2020, Volume: 18 Issue: 1, 201 - 217, 26.06.2020
https://doi.org/10.37217/tebd.666962

Abstract

Obsesif kompulsif bozukluklarda ilaç tedavisi ile birlikte alınacak psikoterapi desteğinin iyileşme sürecine olumlu katkılar sağladığı bilinmektedir. Çocukluk döneminde yaşanan olumsuz yaşantılar ve bu yaşantıların işlenmesi noktasında yaşanan sıkıntıların gelecekte olumsuz yaşam olaylarında kendini gösterebileceği ve bireyde farklı psikolojik rahatsızlıklara sebep olabileceği anlayışı göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR) terapinin psikolojik sorunlara bakış açısının temelini oluşturmaktadır. Bu çalışma ile birlikte obsesif düşüncelere sahip bireye EMDR terapi tekniği kullanılarak yapılan danışma oturumları özetlenmiştir. Bireyin sorunları genel bir terapi planlaması formuna yazılmış olup her anısı için birer çalışma kağıdı doldurulmuştur. EMDR terapinin genel bir tanıtımı ile başlanan sürece, anıların işlenmesi amacıyla EMDR terapi protokolünde yer alan basamakların uygulanması ile devam edilmiştir. Uygulamalar sonrasında bireydeki iyileşme süreci ele alınmış olup yapılan kontrol seansında bireyde yaşanan sorunlarda azalma olduğu, kendini daha huzurlu hissettiği belirtilmiştir. Kısa sürede olumlu sonuçlar vermesi terapinin uygulanabilirliği ve işlevselliğini desteklemekte ve sonraki benzer vakalarda faydalanılabilecek bir olgu sunumu olması bakımından önemli olduğu düşünülmektedir.

References

 • Anderson, R.A., ve Rees, C.S. (2007). Group versus individual cognitive-behavioural treatment for obsessive-compulsive disorder: A controlled trial. The Journal of Behavior Therapy and Experemental Psychiatry, 45, 123-137.
 • Barker, R.T.. ve Barker S.B. (2007). The use of emdr in reducing presentation anxiety. Journal of EMDR Practice and Research, 1(2), 100-108.
 • Beşiroğlu, L. (2016). Obsesif kompulsif bozuklukta bilişsel nöropsikolojik model bağlamında tedavi yanıtını ve direncini anlamak. Türk Psikiyatri Dergisi, 27(3), 1-9.
 • Clark, D.A., ve Taylor, S. (2009). The transdiagnostic perspective on cognitive-behavioral therapy for anxiety and depression: new wine for old wineskins? Journal of Cognitive Psychotherapy, 23(1), 60.
 • Duman, R. N., Bayram, S., ve Demirtaş, B. (2018). EMDR: Olgu sunumları. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 1(1), 142-164.
 • Fisher, P.L., ve Wells, A. (2005). Experimental modification of beliefs in obsessive compulsive disorder: a test of the metacognitive model. The Journal of Behavior Therapy and Experemental Psychiatry, 43, 821-829.
 • Kavakçı, (2014). Ruhsal travma tedavisi için emdr. Ankara: HYB Yayınları.
 • Maher A.R., ve Theodore, G. (2012). Summary of the comparative effectiveness review on off-label use of atypical antipsychotics. Journal Manage Care Pharm., 18(5), 1-20.
 • Roiser, J.P., ve Sahakian, B.J. (2013) Hot and cold cognition in depression. CNS Spectrums Journal, 18, 139-149.
 • Shapiro, F., ve Maxfield, L. (2002). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): Information processing in the treatment of trauma. Journal of Clinical Psychology, 58, 933- 946.
 • Shapiro, F. (2007). EMDR, Adaptive information processing, and case conseptualization. Journal of EMDR Practice and Research, 1(2), 68-87.
 • Shapiro, E. (2012). Emdr and and early psychological intervention following trauma. European Review of Applied Psychology, 62, 241-251.
 • Shapiro, S. (2016). EMDR: Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme temel prensipler, protokoller ve prosedürler(Şahzade, M. ve Sansoy, I., Çev.) İstanbul: Okuyan Us Yayınları.
 • Sinici, E., Aydın, S., ve Öznur, T. (2018). Tedaviye dirençli obsesif kompulsif bozuklukta pozitif psikoterapi etkili olabilir mi? Bir olgu sunumu. Klinik Psikiyatri Dergisi, 21(4), 407-413.
 • Torun, F. (2010). Vajinismusun emdr yöntemi ile tedavisi: İki olgu sunumu. Türk Psikiyatri Dergisi, 21(3), 243-248.
 • Van den Berg, D.P, ve Van der Gaag, M. (2012). Treating trauma in psychosis with EMDR: a pilot study. The Journal of Behavior Therapy and Experemental Psychiatry, 43, 664-71.
 • Yörük, P., ve Tosun, A. (2015). Metacognitive model of obsessive compulsive disorder. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Dergisi, 7(2) , 190-207.
Year 2020, Volume: 18 Issue: 1, 201 - 217, 26.06.2020
https://doi.org/10.37217/tebd.666962

Abstract

References

 • Anderson, R.A., ve Rees, C.S. (2007). Group versus individual cognitive-behavioural treatment for obsessive-compulsive disorder: A controlled trial. The Journal of Behavior Therapy and Experemental Psychiatry, 45, 123-137.
 • Barker, R.T.. ve Barker S.B. (2007). The use of emdr in reducing presentation anxiety. Journal of EMDR Practice and Research, 1(2), 100-108.
 • Beşiroğlu, L. (2016). Obsesif kompulsif bozuklukta bilişsel nöropsikolojik model bağlamında tedavi yanıtını ve direncini anlamak. Türk Psikiyatri Dergisi, 27(3), 1-9.
 • Clark, D.A., ve Taylor, S. (2009). The transdiagnostic perspective on cognitive-behavioral therapy for anxiety and depression: new wine for old wineskins? Journal of Cognitive Psychotherapy, 23(1), 60.
 • Duman, R. N., Bayram, S., ve Demirtaş, B. (2018). EMDR: Olgu sunumları. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 1(1), 142-164.
 • Fisher, P.L., ve Wells, A. (2005). Experimental modification of beliefs in obsessive compulsive disorder: a test of the metacognitive model. The Journal of Behavior Therapy and Experemental Psychiatry, 43, 821-829.
 • Kavakçı, (2014). Ruhsal travma tedavisi için emdr. Ankara: HYB Yayınları.
 • Maher A.R., ve Theodore, G. (2012). Summary of the comparative effectiveness review on off-label use of atypical antipsychotics. Journal Manage Care Pharm., 18(5), 1-20.
 • Roiser, J.P., ve Sahakian, B.J. (2013) Hot and cold cognition in depression. CNS Spectrums Journal, 18, 139-149.
 • Shapiro, F., ve Maxfield, L. (2002). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): Information processing in the treatment of trauma. Journal of Clinical Psychology, 58, 933- 946.
 • Shapiro, F. (2007). EMDR, Adaptive information processing, and case conseptualization. Journal of EMDR Practice and Research, 1(2), 68-87.
 • Shapiro, E. (2012). Emdr and and early psychological intervention following trauma. European Review of Applied Psychology, 62, 241-251.
 • Shapiro, S. (2016). EMDR: Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme temel prensipler, protokoller ve prosedürler(Şahzade, M. ve Sansoy, I., Çev.) İstanbul: Okuyan Us Yayınları.
 • Sinici, E., Aydın, S., ve Öznur, T. (2018). Tedaviye dirençli obsesif kompulsif bozuklukta pozitif psikoterapi etkili olabilir mi? Bir olgu sunumu. Klinik Psikiyatri Dergisi, 21(4), 407-413.
 • Torun, F. (2010). Vajinismusun emdr yöntemi ile tedavisi: İki olgu sunumu. Türk Psikiyatri Dergisi, 21(3), 243-248.
 • Van den Berg, D.P, ve Van der Gaag, M. (2012). Treating trauma in psychosis with EMDR: a pilot study. The Journal of Behavior Therapy and Experemental Psychiatry, 43, 664-71.
 • Yörük, P., ve Tosun, A. (2015). Metacognitive model of obsessive compulsive disorder. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Dergisi, 7(2) , 190-207.
There are 17 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Articles
Authors

Serkan Cengiz 0000-0001-9070-6338

Adem Peker 0000-0002-3594-9166

Publication Date June 26, 2020
Submission Date December 29, 2019
Acceptance Date May 16, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 18 Issue: 1

Cite

APA Cengiz, S., & Peker, A. (2020). Obsesif Kompulsif Bozuklukta Emdr Terapinin Etkisi: Olgu Sunumu. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 18(1), 201-217. https://doi.org/10.37217/tebd.666962

The Journal of Turkish Educational Sciences is published by Gazi University.