Year 2020, Volume 18 , Issue 2, Pages 571 - 594 2020-12-28

An Analysis on the Belief of Students Studying French as a Foreign Language in Learning the Same within the Context of Various Variables
Fransızca Yabancı Dil Öğrencilerinin Dil Öğrenmeye Yönelik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Bağlamında İncelenmesi

Zühre YILMAZ GÜNGÖR [1]


In this study, it is aimed to analyze the beliefs of first, second, third, and fourth-grade students, studying French as a foreign language, about learning a language based on various variables. The quantitative data of the research were collected using the BALLI – Beliefs About Language Learning Inventory, which was developed by Horwitz (1988) in order to identify the beliefs of students studying English, about learning a language. The qualitative data analysis program (SPSS) and cross-tabulation method were used to analyze the qualitative data of the research. Examining the “Findings from the Belief Distribution of Participators in Language Learning”, the majority of the participators recognize women and men equal in terms of learning a foreign language. It can be seen that the candidates think that certain languages are easier to learn, and that they will be able to learn French, having an excellent command of the same. It can also be seen that they lean towards the idea to have good knowledge of the culture of the language which they’re learning. Therefore, what we conferred was that the students were aware of the significance of the vocabulary skills and that the language and the culture commune with each other. From the answers given by the candidates, it was also conferred that they were of the opinion that one can speak a language even if he/she makes a mistake and that making a mistake should not be recognized as a reason for lack of motivation. Moreover, it can also be said that the motivation levels of the participants are high.
Bu araştırmada, Fransızcayı yabancı dil olarak öğrenen 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin dil öğrenmeye yönelik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi hedeflenmiştir. Araştırmanın verileri Horwitz (1988)’in İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin dil öğrenmeye yönelik inançlarını tespit etmek için geliştirmiş olduğu “Dil Öğrenme ile İlgili İnançlar Envanteri” (BALLI- Beliefs About Language Learning Inventory) kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın verilerini analiz etmek için veri analiz programı (SPSS) ve çapraz tablolama yöntemi kullanılmıştır. “Katılımcıların Dil Öğrenmeye Yönelik İnanç Dağılımlarına İlişkin Bulgularına” bakıldığında, katılımcıların büyük çoğunluğu yabancı dil öğrenmede kızları ve erkekleri eşit düzeyde görmektedirler. Adayların bazı dillerin diğerlerine göre daha kolay öğrenildiği ve gelecekte Fransızca konuşmayı çok iyi öğrenebilecekleri konusunda hemfikir oldukları görülmektedir. Aynı zamanda, dili konuşabilmek için o dilin kültürüne de hâkim olmaları gerektiğini düşündükleri tespit edilmiştir. Böylelikle öğrencilerin, dil ve kültürün iç içe ve kelime dağarcığının da dili öğrenmede önemli olduğu konusunda duyarlı oldukları gözlenmiştir. Adayların, verdikleri yanıtlardan, sınıf düzeyi arttıkça, yabancı dilin hata yapılarak da konuşulabileceği, hata yapma korkusuyla çekingen kalınmaması gerektiği konusunda daha olumlu düşündükleri görülmektedir. Ayrıca, söz konusu ölçme aracına verilen yanıtlardan, katılımcıların güdülenme düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir.
 • Altan, M. X. (2006). Beliefs about language learning of foreign language- major university students. Australian Journal of Teacher Education, 31(2).
 • Arıoğlu, S., Dalım, Ç. Ü. ve Onursal, İ. (2009). Foreign language learners’ beliefs about language learning: a study on Turkish university students. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 1500-1506.
 • Arnold, J. (2006). Comment les facteurs affectifs influencent-ils l’apprentissage d’une langue étrangère?. Ela-Études de Linguistique Appliquée, 144 (4), 407-425.
 • Bagherzadeh, H. (2012). Language learning beliefs of non-English majors: Examining the role of English language proficiency. Journal of Language Teaching and Research, 3 (4), 784-792.
 • Banya, K. ve Cheng, M. H. (1997). Beliefs about foreign language learning: a study of beliefs of teachers' and students' cross cultural settings. Paper presented at the 31st Annual TESOL Convention, March 11-15, USA.
 • Bernat, E. ve Lloyd, R. (2007). Exploring the gender effect on Efl learners’ beliefs about language learning. Australian Journal of Educational & Developmental Psychology, 7, 79-91.
 • Bernat, E. ve Gvozdenko, I. (2005). Beliefs about language learning: current knowledge, pedagogical implications and new research directions. TESL-EJ: Teaching English as a Second or Foreign Language, 9 (1), 1-21.
 • Dağgöl, G. D. ve Akçayoğlu, D. İ. (2017). A look into the language learning beliefs: English-major and non-English major students. Turkish Studies, 12, 133-154.
 • Horwitz, E. K. (1988). The beliefs about language learning of beginning university foreign language students. The Modern Language Journal, 72(3), 283-294.
 • Huang, S. C. ve Tsai, R. R. (2003). A comparison between high and low English proficiency learners' beliefs. ERIC- Report/Research, Taiwan.
 • Jee, M. J. (2013). Beliefs about language learning: a study of American University students learning Korean. Language Research, 49 (2), 399-418.
 • Jelakovic, M. (2014). Motivation et attitudes des apprenants de la langue Française. Thèse de Maîtrise Non Publié. Croatie.
 • Kaçar, I. G. ve Zengin, B. (2009). İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenenlerin dil öğrenme ile ilgili inançları, öğrenme yöntemleri, dil öğrenme amaçları ve öncelikleri arasındaki ilişki: Öğrenci boyutu. Journal of Language and Linguistic Studies, 5 (1), 55-89.
 • Kunt, N. (2008). Beliefs about language learning: a study of International University students learning Turkish as a second language. Dil bilim Araştırmaları, 64-75.
 • Longpré, T. (2015). Les facteurs affectifs dans l’apprentissage du Français chez les immigrants allophones adultes à Montréal. Canadian Journal for New Scholars in Education, 6 (2), 62-72.
 • Mori, Y. (1997). Epistemological beliefs and language learning beliefs: what do language learners believe about their learning?. Annual Meeting of the American Educational Research Association, USA, March 24-28.
 • Nikitina, L. ve Furuoka, F. (2006). Re-examining Horwitz’s beliefs about language learning inventory (BALLI) in the Malaysian context. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 3 (2), 209-219.
 • Özçelik, N. ve Topçu Tecelli, N. (2008). Causes des difficultés de l’écrit en français chez les étudiants Turcs. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 99-123.
 • Peacock, M. (2001). Pre-Service Esl teachers’ beliefs about second language learning: A longitudinal study. System, 29, 177-195.
 • Topçu Tecelli, N. ve Özçelik, N. (2007). Fransızca dilbilgisi öğreniminde üniversite öğrencilerinin karşılaştıkları güçlükler: Fransızca ve Türkçede sözdizimsel ve biçimbilimsel farklılıklar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 282-293.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1529-8749
Author: Zühre YILMAZ GÜNGÖR (Primary Author)
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : February 19, 2020
Acceptance Date : August 21, 2020
Publication Date : December 28, 2020

APA Yılmaz Güngör, Z . (2020). Fransızca Yabancı Dil Öğrencilerinin Dil Öğrenmeye Yönelik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Bağlamında İncelenmesi . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 18 (2) , 571-594 . DOI: 10.37217/tebd.691562