Journal Boards

Editor

Muhammet AYDOĞAN


Section Editors*

Dr. Öğr. Üyesi Burak Hamza ERYİĞİT (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ferhat PİRİNÇCİ (Uludağ Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Filiz ERYILMAZ (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet ERYILMAZ (Uludağ Üniversitesi)

Doç. Dr. Metin ÖZDEMİR (Uludağ Üniversitesi)

Doç. Dr. Sema AY (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Veysel BOZKURT (İstanbul Üniversitesi)

*In alphabetical order by name

Editorial Board

Ahmet Özkiraz (Gaziosmanpaşa Univercity)
Barış Özdal (Uludağ Univercity)
Bekir Parlak (Uludağ Univercity)
Doğan Şenyüz (Uludağ Univercity)
Fikri Pala (Uludağ Univercity)
Hamza Ateş (İstanbul Medeniyet Univercity)
Hasan Köni (İstanbul Kültür Univercity)
Mefail Hızlı (Uludağ Univercity)
Mehmet Seyfettin Erol (Gazi Univercity)
Mehmet Eryılmaz (Uludağ Univercity)
Murat Şentürk (İstanbul Univercity)
Önder Kutlu (Necmettin Erbakan Univercity)

Board of Rewieving Editors

Doç. Dr. Adem ÇAYLAK (Ank. Yıldırım Beyazıt Üni.)

Prof. Dr. Ahmet Güç (Uludağ Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet KOYUNCU (N. Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU (İstanbul Medeniyet Üni.)

Dr. Öğr. Üyesi Ali Z. SAĞIROĞLU (A. Yıldırım Beyazıt Üni.)

Prof. Dr. Alparslan CEYLAN (Atatürk Üniversitesi)

Dr. Atasay Özdemİr (coe-dat)

Dr. Öğr. Üyesi Aynur ERDOĞAN (İstanbul Üniversitesi)

Doç. Dr. A. Yasemin YALTA (Hacettepe Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Barış Adıbelli (Dumlupınar Ünv.)

Prof. Dr. Canan Ateş (Gazi Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt ÖZŞAHİN (N. Erbakan Üniversitesi)

Doç. Dr. Çiğdem AYDIN Koyuncu (Uludağ Üni.)

Doç. Dr. Deniz Şenol SERT (Özyeğin Üniversitesi)

Doç. Dr. Emel TOPÇU (Ankara Sosyal Bilimler Üni.)

Dr. Ekaterina CLİMENKO (Stanford University)

Dr. Öğr. Üyesi Erdal BAYRAKÇI (N. Erbakan Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Emine AKÇADAĞ ALAGÖZ (Gelişim Üni.)

Doç. Dr. Fatih MANGIR (Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Fatma Taşdemir (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Ferhat Pİrİnççİ (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Feridun YILMAZ (Uludağ Ünivesitesi)

Prof. Dr. Fırat Purtaş (Gazi Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat TEKİN (N. Erbakan Üniversitesi) 

Dr. Öğr. Üyesi Fikrettin YAVUZ (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Fatma Neval Genç (Adnan Menderes Üni.)

Dr. Giovanni ERCOLANİ (Murcia University)

Prof. Dr. Hamza ATEŞ (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Helin S. ERTEM (İstanbul Medeniyet Üni.)

Prof. Dr. Hüseyin Özgür (Pamukkale Üniversitesi)

Prof. Dr. İlhami DURMUŞ (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. İlyas KEMALOĞLU (Mimar Sinan G. S. Üni.)

Doç. Dr. İmam Bakır KANLI (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. İrfan ALBAYRAK (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. İsmail ERMAĞAN (İstanbul Medeniyet Üni.)

Prof. Dr. Jibril Hamman YOLA (Bayero University)

Prof. Dr. Kamuran Reçber (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Kutluk Kağan SÜMER (İstanbul Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Levent Ersin ORALLI (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Mefail Hızlı (Uludağ Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet A. AYDEMİR (Selçuk Üni.)

Doç. Dr. Mehmet Eryılmaz (Uludağ Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet S. DİLEK (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet YÜCE (Uludağ Üniversitesi)

Doç. Dr. Meral SERARSLAN (Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. Metin ÖZDEMİR (Uludağ Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt YÜKSEL (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Muammer DEMİREL (Uludağ Üniversitesi)

Doç. Dr. Mustafa LAMBA (Mehmet Akif Ersoy Ünv.)

Doç. Dr. Mustafa Nail Alkan (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Muzaffer Ercan YILMAZ (Uludağ Üniversitesi)

Doç. Dr. M. Murat ERDOĞAN (Hacettepe Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi M. Nazan ARSLANEL(G.Osmanpaşa Üni. )

Doç. Dr. M. Ozan Başkol (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Murat SABIR (Batı Kazakistan İnovasyon ve Teknoloji Üniversitesi)

Prof. Dr. Nejat DOĞAN (Anadolu Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Öner Akgül (Ahi Evran Üniversitesi)

Doç. Dr. Özlem OĞUZHAN (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Ragıp Kutay KARACA (Gelişim Üniversitesi)

Doç. Dr. Rüveyda KIZILBOĞA ÖZASLAN (Marmara Üni.)

Prof. Dr. Sami BAYBAL (N. Erbakan Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Sertaç SerDAR (Uludağ Üniversitesi)

Doç. Dr. Sevinç RUİNTAN (Bakü Devlet Üniversitesi)

Prof. Dr. Sıddık KORKMAZ (N. Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Tayyar ARI (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Turgay Uzun (Muğla Üniversitesi)

Prof. Dr. Ulvi KESER (Girne Amerikan Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Umut KEDİKLİ (Karabük Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Veysel KURT (İstanbul Medeniyet Üni.)

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz GÜNAŞDI (Atatürk Üniversitesi)

Doç. Dr. Yusuf ADIGÜZEL (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ (Gazi Üniversitesi)