Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının En Çok İzledikleri Çizgi Filmlerin Bilimsel Açılardan Analizi

Year 2017, Volume 7, Issue 2, 746 - 761, 22.06.2017
https://doi.org/10.24315/trkefd.303686

Abstract

Yapılan bu araştırmada okul öncesi dönem çocuklarının (3-5 yaş) en çok izledikleri çizgi filmlerin belirlenerek, bu çizgi filmlerde geçen bilimsel ifadelerin ve ifadelerde bulunan bilimsel kavramların açığa çıkarılması ve bu çizgi filmlerde yer alan uygun sahnelere yönelik bilimsel içerik önerisinde bulunulması amaçlanmıştır. Bunun için araştırmacılar tarafından Edirne ilinde sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik açıdan farklı 4 anaokulundaki toplam 205 okul öncesi çocuğuna tek tek sorularak en çok izledikleri çizgi filmler belirlenmiştir. Çocukların en çok izledikleri çizgi filmlerin sırasıyla Keloğlan, Pepee, Afacan ve 7 Kafadar, Jibber ve Jabber şeklinde olduğu tespit edilmiştir. İncelenen çizgi filmlerde geçen bilimsel ifade sayılarının ve bilimsel kavram çeşidinin oldukça düşük olduğu tespit edilmiştir. Yine bazı çizgi filmlerin bazı bölümlerinde daha çok bilimsel ifadeler yer almasına rağmen bazı bölümlerinde ise hiç bulunmadığı görülmüştür. Ayrıca çizgi filmlerde pek çok sahnenin de aslında bilimsel kavramların verilebilmesine uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu sahneler için uygun olabilecek bilimsel içerik önerisinde bulunulmuştur.

References

 • Abdüsselam, Z. (2013). Çizgi Filmlerin Fen Öğretimine Etkisi: Kuvveti Keşfedelim Örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı, Trabzon.
 • Aktaş Arnas, Y. (2003). Fen Eğitimi, küçük bir bilim adamı yetiştirmenin ilk adımları. Çocuk ve Aile, 42-47.
 • Akıncı, A. (2013). Okul öncesi döneme yönelik hazırlanan çizgi filmlerde değerlerin sunumu: TRT Çocuk kanalı örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). GaziÜniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Okul ÖncesiÖğretmenliği Bilim Dalı. Ankara.
 • Alicenap, Ç. (2012). Japon Çizgi Film (Anime) Sanatı, Hayao Miyzazaki Çözümlemesi ve Türkiye Örneği. (Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Alisinanoğlu, F., Özbey, S., & Kahveci, G. (2007). Okul öncesinde fen eğitimi. Ankara: Nobel Kitabevi.
 • Aral, N., Kandır, A., & Can Yaşar, M. (2000). Okul öncesi eğitim ve anasınıfı programları. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • Arslan, P. (2016). Çizgi Filmlerde Lider Özelliklerinin Eğitimdeki Yeri, (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Aydın üniversitesi İşletme Anabilim Dalı İşletme Yönetimi Bilim Dalı. İstanbul.
 • Aşçı, E. (2006). Televizyondaki Çizgi ve Animasyon Karakterlerin Farklı Yerleşim Yerlerinde Yaşayan Çocukların Tüketici Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi.( Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ev Ekonomisi Anabilim Dalı, Ankara.
 • Artz, L. (2014). Animating hierarchy: Disney and the globalization of capitalism. Global media journal, 2002.
 • Ayan, S. (2016). Çizgi Filmlerin Söz Varlığı Üzerine Bir Araştırma. (Yüksek Lisans Tezi) İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Bilis, P. Özgökbel. (2011). Çizgi filmlerde temsil edilen toplumsal değerlersistemi. (Doktora Tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü RadyoTelevizyon Anabilim Dalı. İstanbul.
 • Dalacosta, K.,Paparrigopoulou-Kamariotaki, M., Palyvos, J. A. & Spyrellis, N. (2009). Multimedya Application with Animated Cartoons for Teaching Science in Elementary Education. Computer&Education, 52, 741-748.
 • Dierking, L. D., Falk, J. H., Rennie, L., Anderson, D., & Ellenbogen, K. (2003). Policy statement of the “informal science education” ad hoc committee. Journal of research in science teaching, 40(2), 108-111.
 • Can, A. (1995). Okul Öncesi Çocuklara Yönelik Televizyon Programları İçinde Çizgi Filmlerin Çocukların Gelişimine ve İletişimine Etkileri. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Erdoğan, İ. ve Korkmaz, A. (1994). Popüler Kültür ve İletişim. Ankara: Ümit Yayınları
 • Güler, D. (1989). Çocuk TV ve Çizgi Film. Kurgu, Açık öğretim Fakültesi, İletişim Bilimleri Dergisi, Sayı:5, s.163-179.
 • Güneş, V. ( 2010) Çizgi film karakterlerinin çocukların satın alma davranışı üzerine etkileri. (Yüksek Lisans Tez). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sakarya.
 • Günşen, G. (2015). Yapılandırıcı Yaklaşıma Dayalı Bilim Öğretiminin 5 Yaş Çocukları Üzerindeki Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Okul Öncesi Eğitimi. Edirne.
 • Kılınç, F. (2013). Çizgi filmlerdeki temel sosyal değerler: Pepee ve Pocoyo örneği. (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Bilim Dalı. İstanbul.
 • Lannes, D.,Flavoni, L. & De Meis, L. (1998). Theconcept of scienceamongchildren of differentagesandcultures. BiochemicalEducation 26, 199-204.
 • Newton, D. P. & Newton, L. D. (1992). Young children’s perceptions of science and scientist. International Journal of Science Education 14(3), 331-348.
 • Özer, Ö. (2015). İki bin Sonrası Sinemalarda Gösterilen Çizgi Filmlerin Okul Öncesinde Kazandırılması Gereken Değerler Açısından İncelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Sansarcı, E. (2014). Erişkinler için yapılan çizgi filmlerin günlük hayattaki işlevleri Simpsonlar isimli çizgi film üzerinden içerik analizi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).İstanbul Arel Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Grafik Tasarımı Ana Sanat Dalı / GrafikTasarımı Sanat Dalı.
 • Senemoğlu, N. (2013). Bilişsel Gelişim Kuramları, Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. (23. Baskı). Yargı Yayıncılık: Ankara.
 • Sevim, Z. (2013). Çizgi filmlerin değerler eğitimi bakımından karşılaştırılması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Uşak Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı / Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.
 • Güler, A. (2013). Soyutun Somutlaştırılması: Çizgi Filmlerin Kültürel İşlevleri. 1. Çocuk ve Medya Kongresi Bildirile Kitabı, Cilt 1: 207-216.
 • İlhan, V. & Çetinkaya, Ç. (2013). İlkokul Öğrencilerinin Tematik Çocuk Kanallarındaki Çizgi Filmleri İzleme Alışkanlıkları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2:1, 34. ISSN: 2146-9199.
 • Ünlüsoy, A. (2007). “The Spiderman Phenomenon” Young Children’s Understanding of Cartoon Superheroes. (The Degree of Master of Science In Early Childhood Education). Middle East Technical University Department of Early Childhood Education.
 • Ünver, T. (2002). Bir popüler kültür ürünü: Çizgi film Pokemon. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı. Ankara.
 • Yağlı, A. (2013). Çocuğun Eğitiminde ve Sosyal Gelişiminde Çizgi Filmlerin Rolü: Caillou ve Pepee Örneği. International Prediodical For The Language, Literatuare and History of Turkish8/10, 707-719.
 • Yıldırım, A.,& Şimşek, H. (2005). Qualitative research methods in social sciences. Ankara: Seçkin Publishing.

Year 2017, Volume 7, Issue 2, 746 - 761, 22.06.2017
https://doi.org/10.24315/trkefd.303686

Abstract

References

 • Abdüsselam, Z. (2013). Çizgi Filmlerin Fen Öğretimine Etkisi: Kuvveti Keşfedelim Örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı, Trabzon.
 • Aktaş Arnas, Y. (2003). Fen Eğitimi, küçük bir bilim adamı yetiştirmenin ilk adımları. Çocuk ve Aile, 42-47.
 • Akıncı, A. (2013). Okul öncesi döneme yönelik hazırlanan çizgi filmlerde değerlerin sunumu: TRT Çocuk kanalı örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). GaziÜniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Okul ÖncesiÖğretmenliği Bilim Dalı. Ankara.
 • Alicenap, Ç. (2012). Japon Çizgi Film (Anime) Sanatı, Hayao Miyzazaki Çözümlemesi ve Türkiye Örneği. (Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Alisinanoğlu, F., Özbey, S., & Kahveci, G. (2007). Okul öncesinde fen eğitimi. Ankara: Nobel Kitabevi.
 • Aral, N., Kandır, A., & Can Yaşar, M. (2000). Okul öncesi eğitim ve anasınıfı programları. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • Arslan, P. (2016). Çizgi Filmlerde Lider Özelliklerinin Eğitimdeki Yeri, (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Aydın üniversitesi İşletme Anabilim Dalı İşletme Yönetimi Bilim Dalı. İstanbul.
 • Aşçı, E. (2006). Televizyondaki Çizgi ve Animasyon Karakterlerin Farklı Yerleşim Yerlerinde Yaşayan Çocukların Tüketici Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi.( Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ev Ekonomisi Anabilim Dalı, Ankara.
 • Artz, L. (2014). Animating hierarchy: Disney and the globalization of capitalism. Global media journal, 2002.
 • Ayan, S. (2016). Çizgi Filmlerin Söz Varlığı Üzerine Bir Araştırma. (Yüksek Lisans Tezi) İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Bilis, P. Özgökbel. (2011). Çizgi filmlerde temsil edilen toplumsal değerlersistemi. (Doktora Tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü RadyoTelevizyon Anabilim Dalı. İstanbul.
 • Dalacosta, K.,Paparrigopoulou-Kamariotaki, M., Palyvos, J. A. & Spyrellis, N. (2009). Multimedya Application with Animated Cartoons for Teaching Science in Elementary Education. Computer&Education, 52, 741-748.
 • Dierking, L. D., Falk, J. H., Rennie, L., Anderson, D., & Ellenbogen, K. (2003). Policy statement of the “informal science education” ad hoc committee. Journal of research in science teaching, 40(2), 108-111.
 • Can, A. (1995). Okul Öncesi Çocuklara Yönelik Televizyon Programları İçinde Çizgi Filmlerin Çocukların Gelişimine ve İletişimine Etkileri. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Erdoğan, İ. ve Korkmaz, A. (1994). Popüler Kültür ve İletişim. Ankara: Ümit Yayınları
 • Güler, D. (1989). Çocuk TV ve Çizgi Film. Kurgu, Açık öğretim Fakültesi, İletişim Bilimleri Dergisi, Sayı:5, s.163-179.
 • Güneş, V. ( 2010) Çizgi film karakterlerinin çocukların satın alma davranışı üzerine etkileri. (Yüksek Lisans Tez). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sakarya.
 • Günşen, G. (2015). Yapılandırıcı Yaklaşıma Dayalı Bilim Öğretiminin 5 Yaş Çocukları Üzerindeki Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Okul Öncesi Eğitimi. Edirne.
 • Kılınç, F. (2013). Çizgi filmlerdeki temel sosyal değerler: Pepee ve Pocoyo örneği. (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Bilim Dalı. İstanbul.
 • Lannes, D.,Flavoni, L. & De Meis, L. (1998). Theconcept of scienceamongchildren of differentagesandcultures. BiochemicalEducation 26, 199-204.
 • Newton, D. P. & Newton, L. D. (1992). Young children’s perceptions of science and scientist. International Journal of Science Education 14(3), 331-348.
 • Özer, Ö. (2015). İki bin Sonrası Sinemalarda Gösterilen Çizgi Filmlerin Okul Öncesinde Kazandırılması Gereken Değerler Açısından İncelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Sansarcı, E. (2014). Erişkinler için yapılan çizgi filmlerin günlük hayattaki işlevleri Simpsonlar isimli çizgi film üzerinden içerik analizi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).İstanbul Arel Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Grafik Tasarımı Ana Sanat Dalı / GrafikTasarımı Sanat Dalı.
 • Senemoğlu, N. (2013). Bilişsel Gelişim Kuramları, Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. (23. Baskı). Yargı Yayıncılık: Ankara.
 • Sevim, Z. (2013). Çizgi filmlerin değerler eğitimi bakımından karşılaştırılması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Uşak Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı / Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.
 • Güler, A. (2013). Soyutun Somutlaştırılması: Çizgi Filmlerin Kültürel İşlevleri. 1. Çocuk ve Medya Kongresi Bildirile Kitabı, Cilt 1: 207-216.
 • İlhan, V. & Çetinkaya, Ç. (2013). İlkokul Öğrencilerinin Tematik Çocuk Kanallarındaki Çizgi Filmleri İzleme Alışkanlıkları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2:1, 34. ISSN: 2146-9199.
 • Ünlüsoy, A. (2007). “The Spiderman Phenomenon” Young Children’s Understanding of Cartoon Superheroes. (The Degree of Master of Science In Early Childhood Education). Middle East Technical University Department of Early Childhood Education.
 • Ünver, T. (2002). Bir popüler kültür ürünü: Çizgi film Pokemon. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı. Ankara.
 • Yağlı, A. (2013). Çocuğun Eğitiminde ve Sosyal Gelişiminde Çizgi Filmlerin Rolü: Caillou ve Pepee Örneği. International Prediodical For The Language, Literatuare and History of Turkish8/10, 707-719.
 • Yıldırım, A.,& Şimşek, H. (2005). Qualitative research methods in social sciences. Ankara: Seçkin Publishing.

Details

Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Eylem BAYIR>

Türkiye


Gülşah GÜNŞEN>

Türkiye

Publication Date June 22, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 7, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { trkefd303686, journal = {Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-071X}, address = {}, publisher = {Trakya University}, year = {2017}, volume = {7}, number = {2}, pages = {746 - 761}, doi = {10.24315/trkefd.303686}, title = {Okul Öncesi Dönem Çocuklarının En Çok İzledikleri Çizgi Filmlerin Bilimsel Açılardan Analizi}, key = {cite}, author = {Bayır, Eylem and Günşen, Gülşah} }
APA Bayır, E. & Günşen, G. (2017). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının En Çok İzledikleri Çizgi Filmlerin Bilimsel Açılardan Analizi . Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 7 (2) , 746-761 . DOI: 10.24315/trkefd.303686
MLA Bayır, E. , Günşen, G. "Okul Öncesi Dönem Çocuklarının En Çok İzledikleri Çizgi Filmlerin Bilimsel Açılardan Analizi" . Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (2017 ): 746-761 <https://dergipark.org.tr/en/pub/trkefd/issue/30516/303686>
Chicago Bayır, E. , Günşen, G. "Okul Öncesi Dönem Çocuklarının En Çok İzledikleri Çizgi Filmlerin Bilimsel Açılardan Analizi". Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (2017 ): 746-761
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Dönem Çocuklarının En Çok İzledikleri Çizgi Filmlerin Bilimsel Açılardan Analizi AU - EylemBayır, GülşahGünşen Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.24315/trkefd.303686 DO - 10.24315/trkefd.303686 T2 - Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 746 EP - 761 VL - 7 IS - 2 SN - 2146-071X- M3 - doi: 10.24315/trkefd.303686 UR - https://doi.org/10.24315/trkefd.303686 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Trakya University Journal of Education Okul Öncesi Dönem Çocuklarının En Çok İzledikleri Çizgi Filmlerin Bilimsel Açılardan Analizi %A Eylem Bayır , Gülşah Günşen %T Okul Öncesi Dönem Çocuklarının En Çok İzledikleri Çizgi Filmlerin Bilimsel Açılardan Analizi %D 2017 %J Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-071X- %V 7 %N 2 %R doi: 10.24315/trkefd.303686 %U 10.24315/trkefd.303686
ISNAD Bayır, Eylem , Günşen, Gülşah . "Okul Öncesi Dönem Çocuklarının En Çok İzledikleri Çizgi Filmlerin Bilimsel Açılardan Analizi". Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 / 2 (June 2017): 746-761 . https://doi.org/10.24315/trkefd.303686
AMA Bayır E. , Günşen G. Okul Öncesi Dönem Çocuklarının En Çok İzledikleri Çizgi Filmlerin Bilimsel Açılardan Analizi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 7(2): 746-761.
Vancouver Bayır E. , Günşen G. Okul Öncesi Dönem Çocuklarının En Çok İzledikleri Çizgi Filmlerin Bilimsel Açılardan Analizi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 7(2): 746-761.
IEEE E. Bayır and G. Günşen , "Okul Öncesi Dönem Çocuklarının En Çok İzledikleri Çizgi Filmlerin Bilimsel Açılardan Analizi", Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 7, no. 2, pp. 746-761, Jun. 2017, doi:10.24315/trkefd.303686


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.