Year 2018, Volume 3 , Issue 5, Pages 28 - 56 2018-01-15

Relationship Between Art and Spirituality in Tarkovsky’s Cinema: A Review on Andrei Rublev
Tarkovsky Sinemasında Sanat ve Mâneviyat İlişkisi: Andrey Rublev Üzerine Bir İnceleme

Ömer OSMANOĞLU [1]


There is a very close relationship between art and spirituality in terms of philosophical, psychological, sociological and ethical aspects. This relationship is one of the topics discussed in the cinema as well as in the fields of literature, theater and philosophy. Andrei Tarkovsky is an important director who thought that there was an inseparable link between art and spirituality; and he succeeded to build this relationship through his own language and method. In Andrei Rublev (1966), Tarkovsky discussed this relationship through the life of a famous painter who lived in the Middle Ages. Living in a period of despair, injustice, and poverty, Rublev struggled to emphasize the purity of his art and faith and to create a high moral ideal. In this study, Andrei Rublev analyzed philosophical, psychological and sociological aspects through the method of cinematographic dramaturgy.

Sanat ile mâneviyat arasında felsefî, psikolojik, sosyolojik ve etik bakımdan çok sıkı bir ilişki mevcuttur. Bu ilişki edebiyat, tiyatro ve felsefe alanlarında olduğu gibi sinemada da ele alınan konulardan biridir. Sinemada sanat ile mâneviyat üzerinde duran en önemli yönetmenlerin başında Andrey Tarkovsky gelmektedir. Tarkovsky, 1966’da çektiği Andrey Rublev adlı filminde, ünlü bir ressamın hayatına odaklanarak bu ilişkiyi ele almaktadır. Umutsuzluk, adaletsizlik ve yoksulluğun yaygınlaştığı bir dönemde yaşayan Rublev, sanatıyla inancın saflığını vurgulamaya ve yüksek bir ahlâk ideali ortaya koymaya çabalamıştır. Bu çalışmada Andrey Rublev sinemasal dramaturji yöntemi aracılığıyla psikolojik ve felsefi açılardan analiz edilmektedir.


  • Andrey Tarkovski, Mühürlenmiş Zaman, 3. baskı. Çev. Füsun Ant, İstanbul: Agora Kitaplığı, 2008.
  • Andrey Tarkovski, Şiirsel Sinema, (Der. John Gianvito), Çev. Ebru Kılıç, İstanbul: Agora Kitaplığı, 2009.
  • Jeremy Mark Robinson, The Sacred Cinema of Andrei Tarkovsky, United Kingdom: Crescent Moon Publishing, 2006.
  • Laurence Cosse, “Les mardis du cinema”, France Culture, 7 Ocak 1986, Fransızcadan Çeviren: Güven Güner, İstanbul, Eylül 1993. (http://www.thymos.com.tr/Tarkovsk.html)
  • Nariman Skakov, The Cinema of Tarkovsky - Labyrinths of Space And Time (KINO - The Russian Cinema), New York: I.B.Tauris, 2012.
  • Sean Martin, Andrei Tarkovsky, Vermont: Pocket Essentials, 2005.
Primary Language tr
Subjects Communication
Journal Section Makale
Authors

Author: Ömer OSMANOĞLU (Primary Author)
Institution: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ, İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, FELSEFE BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Application Date : November 20, 2017
Acceptance Date : January 11, 2018
Publication Date : January 15, 2018

APA Osmanoğlu, Ö . (2018). Tarkovsky Sinemasında Sanat ve Mâneviyat İlişkisi: Andrey Rublev Üzerine Bir İnceleme . TRT Akademi , 3 (5) , 28-56 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/trta/issue/35456/356506