Year 2019, Volume , Issue 46, Pages 65 - 87 2019-12-16

ÇEVRECİ VE DİSTOPİK ROMAN MANVES CITY’E BİR BAKIŞ

Bilal Kas [1]


On iki yıllık aradan sonra Sürüklenme ve Manves City adlarında iki roman yayımlayan Latife Tekin, Manves City’de, Türkiye’ye dair geniş kapsamlı sembolik eleştirilerde bulunur. Distopik mekânlar, kayıp kişiler ve karamsar, kötücül izleklerle eklemlenen romanda, ekofeminist ve çevreci bir eleştiri hâkimdir. İlk romanı Sevgili Arsız Ölüm’den itibaren doğaya ve topluma yakın duran Latife Tekin’in eserlerinde zamanla çevreci eleştiri bakış ve bu anlayışla işlerlik kazanan ekofeminist tavır ve bunların sonunda çevreci bir roman anlayışı yaygınlık kazanmıştır. İşçilerin zor şartlarda çalışmaları, fabrikaların doğayı tahribi, erki elinde bulunduranların adaletsizlikleri, insanların yok olan doğayla paralel yozlaşan yapıları üzerine inşa edilen Manves City romanı, bu çalışmada özellikle çevreci roman, eleştiri ve ekofeminizm unsurları bağlamında incelenmiştir.  

çevreci eleştiri, çevreci roman, distopya, ekofeminizm, , Latife Tekin, Manves City
  • AKYILDIZ, Hüseyin (1998), “Bireysel ve Toplumsal Boyutlarıyla Yabancılaşma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3, s. 163- 176.ATİK, Şerefnur (2011), Latife Tekin’in Romanlarında Yapı, Tema ve Anlatım, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.AYDIN, Metin (Eylül 2008), “Dilim Çığlık, Islık Dili Olsaymış Keşke”, (http://umitzeynep.blogcu.com/dilim-ciglik-islik-dili-olsaymis-keske-3/4098107), (Erişim Tarihi: 27.04.2019).BALIK, Macit (2011), Latife Tekin’in Romancılığı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.BALIK, Macit (2013),“Çevreci Eleştiri Işığında Latife Tekin’in Romanları”, Acta Turcica, 5/1, s. 1-16.BELGE, Murat (2006), Edebiyat Üstüne Yazılar, Yapı Kredi Yay., İstanbul.BERKTAY, Fatmagül (1996), “Ekofeminizm ya da Yüreğin İyimserliği”, Kadın Araştırmaları Dergisi, 1996, sayı 4, s.73.DOĞAN, Süreyya (2017), “Ekoeleştiri ve Buket Uzuner’in Romanları”, Kesit Akademi Dergisi, 3/11, s.673-692.GÜNDÜZ, Osman (2007), Türk Edebiyatı Tarihi-IV, (Ed. Talat Sait Halman vd.), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul.KARAHAN, Burcu (2002), “Yeşillenen Edebiyat Eleştirisi”, Varlık, S. 1138, s. 28-34.KORAT, Gürsel (1998), “1969’dan 1998’e Romanda Yeni Yönelişler”, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Sempozyumu, 22 Kasım 1998, Edebiyatçılar Derneği Yayınları, Ankara, s. 319- 339. KÜMBET, Pelin (2012), Ekoeleştiri, Çevre ve Edebiyat, “Ekofeminizm: Kadın, Kimlik, Doğa”, Phoenix Yayınları, Ankara.MORAN, Berna (2001), Türk Romanına Eleştirel Bakış- III, İletişim Yayınları, İstanbul.OLGUN, Hakan (2017), “Ekofeminizm: Kadın-Doğa İlişkisi ve Ataerkil Tahakküm”, Yeşil ve Siyaset: Siyasal Ekoloji Üzerine Yazılar (ed. O. İmga ve H. Olgun), Liberte Yayınları, Ankara, s. 388, 398-408.OLLMAN, Bertell (2008), Yabancılaşma/ Marx’ın Kapitalist Toplumdaki İnsan Anlayışı, (Çev. Ayşegül Kars), Yordam Kitap, İstanbul.OPPERMANN, Serpil (Nisan 2009), “Ekoeleştiri, Pen Türkiye GreenPen Projesi” (http://www.pen.org.tr/kategori/haberler/1317/ekoelestiri), (Erişim Tarihi: 25/04/2019). ÖZER, Pelin (2005), Latife Tekin Kitabı, Everest Yayınları, İstanbul. SAVAŞIR, İskender (1987). “Yazı ve Yoksulluk”, Defter Dergisi, S: 1, s: 133.STABLEFORD, Brian (2017). “Ekoloji ve Distopya”, Ütopya Edebiyatı, (Çev. Zeynep Demirsü), İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, s.359- 390. TAMKOÇ, Günseli (1996), “Ekofeminizmin Amaçları”, Kadın Araştırmaları Dergisi, s.4, s. 77-84.TOPÇU, Türkân (2019), Türk Edebiyatında Çevrecilik, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1355-5681
Author: Bilal Kas (Primary Author)
Institution: Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Application Date : September 2, 2019
Acceptance Date : December 16, 2019
Publication Date : December 16, 2019

Bibtex @research article { tubar614435, journal = {Türklük Bilimi Araştırmaları}, issn = {1300-7874}, eissn = {2564-6915}, address = {}, publisher = {Nazım Hikmet POLAT}, year = {2019}, volume = {}, pages = {65 - 87}, doi = {}, title = {ÇEVRECİ VE DİSTOPİK ROMAN MANVES CITY’E BİR BAKIŞ}, key = {cite}, author = {Kas, Bilal} }
APA Kas, B . (2019). ÇEVRECİ VE DİSTOPİK ROMAN MANVES CITY’E BİR BAKIŞ. Türklük Bilimi Araştırmaları , (46) , 65-87 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tubar/issue/50665/614435
MLA Kas, B . "ÇEVRECİ VE DİSTOPİK ROMAN MANVES CITY’E BİR BAKIŞ". Türklük Bilimi Araştırmaları (2019 ): 65-87 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tubar/issue/50665/614435>
Chicago Kas, B . "ÇEVRECİ VE DİSTOPİK ROMAN MANVES CITY’E BİR BAKIŞ". Türklük Bilimi Araştırmaları (2019 ): 65-87
RIS TY - JOUR T1 - ÇEVRECİ VE DİSTOPİK ROMAN MANVES CITY’E BİR BAKIŞ AU - Bilal Kas Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Türklük Bilimi Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 87 VL - IS - 46 SN - 1300-7874-2564-6915 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türklük Bilimi Araştırmaları ÇEVRECİ VE DİSTOPİK ROMAN MANVES CITY’E BİR BAKIŞ %A Bilal Kas %T ÇEVRECİ VE DİSTOPİK ROMAN MANVES CITY’E BİR BAKIŞ %D 2019 %J Türklük Bilimi Araştırmaları %P 1300-7874-2564-6915 %V %N 46 %R %U
ISNAD Kas, Bilal . "ÇEVRECİ VE DİSTOPİK ROMAN MANVES CITY’E BİR BAKIŞ". Türklük Bilimi Araştırmaları / 46 (December 2019): 65-87 .
AMA Kas B . ÇEVRECİ VE DİSTOPİK ROMAN MANVES CITY’E BİR BAKIŞ. TÜBAR. 2019; (46): 65-87.
Vancouver Kas B . ÇEVRECİ VE DİSTOPİK ROMAN MANVES CITY’E BİR BAKIŞ. Türklük Bilimi Araştırmaları. 2019; (46): 87-65.