Year 2020, Volume 9 , Issue 1, Pages 300 - 311 2020-05-24

Yayın Kritiği: History without Chronology (Kronolojisiz Tarih)
Book Review: History without Chronology by Stefan Tanaka

İbrahim TURAN [1]


Tarihin ayrılamaz bir parçası olarak gördüğümüz kronoloji ne zaman, niçin ve nasıl tarih bilimine eklemlenmiştir? Bugün kullandığımız kronoloji hangi zaman teorisini esas alır ve bu teori hala geçerli midir? Zaman ve değişim kavramları ile bu derece içli dışlı olan bir disiplin nasıl olur da her iki kavramı da yanlış anlar? Doğal zamanı, yapay ve metrik bir kronolojiye, değişimi ise statükoya dönüştürür? Tüm bu soruların cevaplarını arayan bu çalışmada Tanaka kronolojinin eklenmesinden öncede de tarihin var olduğu, dolayısıyla sanılanın aksine kronoloji ile tarihin ayrılabileceği ve böyle bir ayrımın tarihi güçlendireceği tezini savunur. Yazar, tezini savunmak amacıyla bu kitapta modernite öncesi zaman anlayışını, kronolojinin tarihe eklemlenmesinin arkasında yatan nedenleri ve kronolojiden tamamen arındırılmış değil ama kronoloji vurgusu azaltılmış bir tarih yazımının yaratacağı fırsatları ortaya koymaya çalışır.
When, why and how did the chronology, which we see as an inseparable part of history, has been attached to the science of history? Which time theory is this chronology is based on and is this theory still valid? How can a discipline that is so introverted with the concepts of time and change, misunderstand both concepts? Converts natural time into an artificial and metric chronology, and change into a status quo? In this study, which searches for the answers to all these questions, Tanaka defends the thesis that there was history before the addition of chronology, therefore, contrary to the common belief, chronology and history can be separated and that such a distinction will strengthen history. In order to defend his thesis, the author tries to reveal the pre-modern understanding of time, the reasons behind the articulation of chronology to history, and the opportunities to create a historiography that has not been completely purified from chronology but with reduced chronology emphasis.
 • Breisach, E. (2003). On the future of history. The postmodernist challenge and its aftermath. Chicago: Th University of Chicago.
 • Chartier, R. (2011). History, time, and space. Republics of Letters: A Journal for the Study of Knowledge, Politics, and the Arts, 2(2), 1-13. Erişim: http://rofl.stanford.edu/node/100
 • Fomenko, A. T. (2003). History: Fiction or science? New York: Delamere Publishing.
 • Gottfried Leibniz: Metaphysics. (t.y.). Internet Encyclopedia of Philosophy. Erişim: https://www.iep.utm.edu/leib-met/
 • Hawking, S. (2012). Zamanın kısa tarihi. İstanbul: Alfa.
 • Newton, I. (1998). Doğal felsefenin matematiksel ilkeleri (Çev. A. Yardımlı) İstanbul: İdea.
 • Tanaka, S. (2019). History without chronology. Lever Press. Erişim: https://www.jstor.org/stable/10.3998/mpub.11418981
 • Tanaka, S. (2015). Reconceiving pasts in a digital age. Historein, 15 (2), pp. 21-29.
 • Tanaka, S. (2012). Pasts in digital age. J. Dougherty & K. Nawrotzki (Eds), Writting History in a Digital Age. University of Michigan. Erişim: https://writinghistory.trincoll. edu/revisioning/tanaka-2012-spring/
 • Tanaka, S. (2004). New Times in Modern Japan. Princeton: Princeton University. Erişim: https://www.jstor.org/stable/j.ctt7stft
 • Tanaka, S. (1993). Japan’s Orient: Rendering Pasts into History. Berkeley: University of California.
 • Tekeli, İ. (2019, 6 Mart). Tarih yazıcılığında sorun alanları. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Çarşamba Toplantıları-38. İstanbul.
 • White, H. (1973). Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Baltimore: Johns Hopkins University.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Review Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5823-2742
Author: İbrahim TURAN (Primary Author)
Institution: Istanbul Universitesi-Cerrahpaşa
Country: Turkey


Dates

Application Date : April 20, 2020
Acceptance Date : May 22, 2020
Publication Date : May 24, 2020

APA Turan, İ . (2020). Yayın Kritiği: History without Chronology (Kronolojisiz Tarih) . Turkish History Education Journal , 9 (1) , 300-311 . DOI: 10.17497/tuhed.723437