Research Article
PDF BibTex RIS Cite

İlkokulda Derslerin Branş veya Sınıf Öğretmenleri Tarafından İşlenmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Year 2020, Volume: 5 Issue: 2, 444 - 459, 28.12.2020

Abstract

İlkokulda hangi derslere hangi öğretmelerin -branş ve sınıf öğretmeni olmak üzere- gireceğine ilişkin öğretmen görüşlerini tespit etme amacıyla yapılan bu araştırmanın yöntemi ilişkisel taramadır. Araştırmanın evrenini Isparta ilinde bulunan tüm resmi anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim faaliyetinde bulunan toplam 6010 öğretmen oluşturmaktadır. Bu evrenden toplam 2100 öğretmene ulaşılmış ve anket uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenler genel olarak, ilk okuma yazma, Türkçe, matematik, hayat bilgisi fen bilgisi, sosyal bilgiler ve birinci sınıf düzeyinde oyun ve fiziki etkinlikler derslerinin sınıf öğretmenlerince; oyun ve fizikî etkinlikler, müzik görsel sanatlar, yabancı dil ve din kültürü ve ahlak bilgisi, derslerinin ise branş öğretmenleri tarafından işlenmesinin daha uygun olacağı görüşündedir. Yine öğretmen görüşlerine göre, anaokulları bir yıl ve zorunlu, ilkokullar beş yıl ve zorunlu, ortaokullar üç yıl ve zorunlu, liseler ise dört yıl ve isteğe bağlı olmalıdır.

References

  • Ada S., & Baysal Z. N. (2013). Pedagojik- Androgojik Formasyon ve Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme. Ankara: Pegem.
  • Akyıldız, V. (2018). Okul öncesi ve sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının üstün yetenekli öğrencilere yönelik STEM eğitimi öz yeterlilik düzeylerinin incelenmesi: İstanbul Aydın Üniversitesi örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul: Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  • Akyüz, Y. (2001). Türk Eğitim Tarihi. İstanbul: Alfa yayınları.

Year 2020, Volume: 5 Issue: 2, 444 - 459, 28.12.2020

Abstract

References

  • Ada S., & Baysal Z. N. (2013). Pedagojik- Androgojik Formasyon ve Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme. Ankara: Pegem.
  • Akyıldız, V. (2018). Okul öncesi ve sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının üstün yetenekli öğrencilere yönelik STEM eğitimi öz yeterlilik düzeylerinin incelenmesi: İstanbul Aydın Üniversitesi örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul: Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  • Akyüz, Y. (2001). Türk Eğitim Tarihi. İstanbul: Alfa yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Makaleler
Authors

Mustafa BAŞARAN
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1684-5852
Türkiye


Fevzi GÜÇLÜ
ısparta milli eğitim müdürlüğü
0000-0003-1684-5852
Türkiye

Publication Date December 28, 2020
Submission Date November 28, 2020
Acceptance Date December 18, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA
BAŞARAN, M., & GÜÇLÜ, F. (2020). İlkokulda Derslerin Branş veya Sınıf Öğretmenleri Tarafından İşlenmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Türkiye Eğitim Dergisi, 5(2), 444-459.