Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 444 - 459 2020-12-28

İlkokulda Derslerin Branş veya Sınıf Öğretmenleri Tarafından İşlenmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Mustafa BAŞARAN [1] , Fevzi GÜÇLÜ [2]


İlkokulda hangi derslere hangi öğretmelerin -branş ve sınıf öğretmeni olmak üzere- gireceğine ilişkin öğretmen görüşlerini tespit etme amacıyla yapılan bu araştırmanın yöntemi ilişkisel taramadır. Araştırmanın evrenini Isparta ilinde bulunan tüm resmi anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim faaliyetinde bulunan toplam 6010 öğretmen oluşturmaktadır. Bu evrenden toplam 2100 öğretmene ulaşılmış ve anket uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenler genel olarak, ilk okuma yazma, Türkçe, matematik, hayat bilgisi fen bilgisi, sosyal bilgiler ve birinci sınıf düzeyinde oyun ve fiziki etkinlikler derslerinin sınıf öğretmenlerince; oyun ve fizikî etkinlikler, müzik görsel sanatlar, yabancı dil ve din kültürü ve ahlak bilgisi, derslerinin ise branş öğretmenleri tarafından işlenmesinin daha uygun olacağı görüşündedir. Yine öğretmen görüşlerine göre, anaokulları bir yıl ve zorunlu, ilkokullar beş yıl ve zorunlu, ortaokullar üç yıl ve zorunlu, liseler ise dört yıl ve isteğe bağlı olmalıdır.
sınıf öğretmenliği, sınıf öğretmenliği eğitimi, ilkokul müfredatı
  • Ada S., & Baysal Z. N. (2013). Pedagojik- Androgojik Formasyon ve Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme. Ankara: Pegem.
  • Akyıldız, V. (2018). Okul öncesi ve sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının üstün yetenekli öğrencilere yönelik STEM eğitimi öz yeterlilik düzeylerinin incelenmesi: İstanbul Aydın Üniversitesi örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul: Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  • Akyüz, Y. (2001). Türk Eğitim Tarihi. İstanbul: Alfa yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1684-5852
Yazar: Mustafa BAŞARAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1684-5852
Yazar: Fevzi GÜÇLÜ
Kurum: ısparta milli eğitim müdürlüğü
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Aralık 2020

APA Başaran, M , Güçlü, F . (2020). İlkokulda Derslerin Branş veya Sınıf Öğretmenleri Tarafından İşlenmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri . Türkiye Eğitim Dergisi , 5 (2) , 444-459 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkegitimdergisi/issue/55125/832662