Journal Boards

Künye

Fakülte Adına Sahibi / Owner for the Faculty
Prof. Dr. Levent Kayapınar

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Editor in Charge
Prof. Dr. Murat Küçük

Editörler /Editors
Doç. Dr. Erdoğan Kul
Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir Sıddık Şahin

 

Yayın Kurulu / Editorial Board
Prof. Dr. Abdulkadir Gürer
Prof. Dr. Aysu Ata
Prof. Dr. Halil İbrahim Usta
Prof. Dr. Jale Demirci
Prof. Dr. Murat Küçük
Prof. Dr. Nurullah Çetin
Prof. Dr. Osman Mert
Prof. Dr. Paşa Yavuzarslan
Doç. Dr. Erdoğan Kul
Doç. Dr. Ülkü Çetinkaya Karakoyun
Dr. Öğr. Üyesi Bilal Erdem Dağıstanlıoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir Sıddık Şahin
Dr. Öğr. Üyesi Emine Gözde Özgürel

Yayın Danışma Kurulu / Advisory Board
Prof. Dr. Uwe Blaesing (Hollanda / Netherlands)
Prof. Dr. Mustafa Canpolat (Türkiye / Turkey)
Prof. Dr. Marcel Erdal (Almanya / Germany)
Prof. Dr. Kerima Filan (Bosna Hersek / Bosnia and Herzegovina)
Prof. Dr. Peter B. Golden (ABD / USA)
Prof. Dr. Viktor G. Guzev (Rusya / Russia)
Prof. Dr. Gürer Gülsevin (Türkiye / Turkey)
Prof. Dr. Ferit Hakimcanov (Tataristan/ Rusya - Tatarstan/ Russia)
Prof. Dr. Ramazan Kaplan (Türkiye / Turkey)
Prof. Dr. Önal Kaya (Türkiye / Turkey)
Prof. Dr. Zeynep Korkmaz (Türkiye / Turkey)
Prof. Dr. Hasan Özdemir (Türkiye / Turkey)
Prof. Dr. F. Sema Barutçu Özönder (Türkiye / Turkey)
Prof. Dr. Claus Schönig (Almanya / Germany)
Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya (Türkiye / Turkey)
Prof. Dr. Peter Zieme (Almanya / Germany)
Prof. Dr. Hamza Zülfikar (Türkiye / Turkey)


Last Update Time: 6/29/24, 6:47:42 PM