Künye

Fakülte Adına Sahibi / Owner for the Faculty
Prof. Dr. Levent Kayapınar

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Editor in Charge
Prof. Dr. Aysu Ata

Editör /Editor
Doç. Dr. Erdoğan Kul

Editör Yardımcısı / Assistant Editor
Dr. Gökhan Reyhanoğulları
 

Yayın Kurulu / Editorial Board
Prof. Dr. Abdulkadir Gürer
Prof. Dr. Aysu Ata
Prof. Dr. Fatih Usluer
Prof. Dr. Jale Demirci
Prof. Dr. Nurullah Çetin
Prof. Dr. Paşa Yavuzarslan
Doç. Dr. Bilal Çakıcı
Doç. Dr. Erdoğan Kul
Doç. Dr. Murat Küçük
Doç. Dr. Ülkü Çetinkaya Karakoyun
Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir Sıddık Şahin

Yayın Danışma Kurulu / Advisory Board
Prof. Dr. Uwe Blaesing (Hollanda / Netherlands)
Prof. Dr. Mustafa Canpolat (Türkiye / Turkey)
Prof. Dr. Marcel Erdal (Almanya / Germany)
Prof. Dr. Kerima Filan (Bosna Hersek / Bosnia and Herzegovina)
Prof. Dr. Peter B. Golden (ABD / USA)
Prof. Dr. Viktor G. Guzev (Rusya / Russia)
Prof. Dr. Gürer Gülsevin (Türkiye / Turkey)
Prof. Dr. Ferit Hakimcanov (Tataristan/ Rusya - Tatarstan/ Russia)
Prof. Dr. Ramazan Kaplan (Türkiye / Turkey)
Prof. Dr. Önal Kaya (Türkiye / Turkey)
Prof. Dr. Zeynep Korkmaz (Türkiye / Turkey)
Prof. Dr. Hasan Özdemir (Türkiye / Turkey)
Prof. Dr. F. Sema Barutçu Özönder (Türkiye / Turkey)
Prof. Dr. Claus Schönig (Almanya / Germany)
Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya (Türkiye / Turkey)
Prof. Dr. Halil İbrahim Usta (Türkiye / Turkey)
Prof. Dr. Peter Zieme (Almanya / Germany)
Prof. Dr. Hamza Zülfikar (Türkiye / Turkey)


Telif Hakkı ve Yazar Sözleşmesi