Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2651-3005 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Ankara Yildirim Beyazit University |


Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin bir yayın organı olup, yılda 2 kez (Temmuz ve Ocak) Türkçe olarak elektronik ortamda yayınlanmakta olan hakemli bir dergidir.

Dergi beslenme ve diyetetik, çocuk gelişimi, fizyoterapi ve rehabilitasyon, hemşirelik, odyoloji, sağlık yönetimi, sosyal hizmet, spor bilimleri ve diğer sağlık alanlarındaki özgün araştırma, derleme, olgu sunumu şeklinde hazırlanan makale türünde güncel çalışmaları ve yayınlanmış yazılara ilişkin değerlendirmeleri içeren editöre mektupları kabul eder. Dergi; yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili etik kurallara ve bilimsel standartlara uygun olma ve ticari kaygı gözetmeme şartını aramaktadır.

Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi

ISSN 2651-3005 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Ankara Yildirim Beyazit University |
Cover Image


Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin bir yayın organı olup, yılda 2 kez (Temmuz ve Ocak) Türkçe olarak elektronik ortamda yayınlanmakta olan hakemli bir dergidir.

Dergi beslenme ve diyetetik, çocuk gelişimi, fizyoterapi ve rehabilitasyon, hemşirelik, odyoloji, sağlık yönetimi, sosyal hizmet, spor bilimleri ve diğer sağlık alanlarındaki özgün araştırma, derleme, olgu sunumu şeklinde hazırlanan makale türünde güncel çalışmaları ve yayınlanmış yazılara ilişkin değerlendirmeleri içeren editöre mektupları kabul eder. Dergi; yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili etik kurallara ve bilimsel standartlara uygun olma ve ticari kaygı gözetmeme şartını aramaktadır.