Ücret Politikası

Hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmaz.

Hakem değerlendirme süreci tamamlanan ve süreç sonunda kabul edilen tüm makaleler herhangi bir ücreti talep edilmeksizin çevrimiçi olarak yayımlanır.