Hakkımızda

Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin bir yayın organı olup, yılda 3 kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) Türkçe olarak elektronik ortamda yayınlanmakta olan hakemli bir dergidir. Dergi beslenme ve diyetetik, çocuk gelişimi, fizyoterapi ve rehabilitasyon, hemşirelik, odyoloji, sağlık yönetimi, sosyal hizmet, spor bilimleri ve diğer sağlık alanlarındaki özgün araştırma, derleme, olgu sunumu şeklinde hazırlanan makale türünde güncel çalışmaları ve yayınlanmış yazılara ilişkin değerlendirmeleri içeren editöre mektupları kabul eder. Dergi; yayınladığı makalelerde, konu ile ilgili etik kurallara ve bilimsel standartlara uygun olma ve ticari kaygı gözetmeme şartını aramaktadır. Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi yayın gönderiminde ve basımında her hangi bir ücret talep etmemektedir.

Dergide, daha önce başka yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere başka bir dergide inceleme aşamasında olmayan yazılar yayınlanır. Dergiye gönderilen yazılara, bu yazının daha önce başka bir yerde yayınlanmadığını ve yayınlanmak üzere gönderilmediğini belirten ve yazıda ismi bulunan tüm yazarların imzaladığı "Yayın Hakkı Devir Formu’nun da eklenmesi gereklidir. Makalede kitap ya da dergilerde daha önce yayınlanmış alıntı yazı, tablo, şekil vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır. Bilimsel toplantılarda sunulan bildiler özet şeklinde daha önce sunulmuş ve/veya basılmış ise başlık sayfasında belirtilmesi koşulu ile kabul edilir.

Dergiye gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise editör ve editör yardımcılarına ek olarak en az iki hakemin incelemesinden geçip, gerek görüldüğü takdirde, istenen değişiklikler yazarlarca yapıldıktan sonra yayınlanır. Yazıları değerlendiren hakemlerin adları yazarlara bildirilmez. Hakemler de yazarların adlarını göremez. Yeterli görülmeyen yazıların hakem önerileri doğrultusunda geliştirilmesi genel esastır. Makale bilimsel değerlendirme için işleme alındıktan sonra yayın hakları devir sözleşmesinde belirtilmiş olan yazar isimleri ve sıralaması esas alınır. Bu aşamadan sonra hiçbir aşamada makaleye yayın hakları devir sözleşmesinde imzası bulunanlar dışında yazar ismi eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez. Makale yazarlarından herhangi birinin isminin makaleden çıkartılması için konuyla ilgili tüm yazarların açıklamalı ve yazılı izinleri alınır. Yayın hakları devir sözleşmesinde ismi belirtilmiş olan yazarların gönderilen makalede doğrudan katkısının olması gerekir.

Yayımlanan yazıların sorumluluğu tümüyle yazar/yazarlara aittir. Yazardan düzeltme istenilmesi durumunda, düzeltmenin en geç 3 hafta içinde yapılarak dergi sekreterliğine ulaştırılması gerekmektedir. Düzeltme için geri gönderilen yazılarda, hakemlerin ve editörün istemleri dışında değişiklikler yapılamaz. İstenen düzeltmeler yeterli şekilde yapılmadığı takdirde editörün yayını reddetme hakkı bulunmaktadır.

İnternet aracılığıyla Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi içeriğine, tüm araştırmacılar ücretsiz olarak erişebilir.