Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2667-7571 | Period Quarterly | Founded: 2019 | Publisher Anadolu Ziraat Mühendisleri Derneği | www.azimder.org.tr


Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi - UAZİMDER - yılda 4 kez (Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım) yayınlanan akademik bir dergidir. Google Scholar’da taranmaktadır. Dergimiz Türkçe, İngilizce ve Rusça makaleleri kabul etmektedir.


Aşağıda yer alan başlıklara uygun olarak yapılan yayın başvuruları dergimize kabul edilmektedir.


• Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı, • Kanatlı Hayvan Yetiştirme ve Islahı, • Hayvansal Biyoteknoloji, •Hayvan Besleme, •Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı, •Biyometri ve Genetik, •Zootekni, •Toprak-Su Koruma, •Toprak Fiziği, •Toprak Etüd ve Haritalama, •Toprak Ekolojisi, •Toprak Bilimi, •Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği, •Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, •Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller, •Endüstri Bitkileri, •Çayır-Mera ve Yem Bitkileri, •Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı, •Tarımsal Yapılar, •Sulama Sistemleri, •Biyosistem, •Tarımsal Yapılar ve Sulama, •Tarımsal Otomasyon, •Tarım Makineleri, •Tarımsal Mekanizasyon, •Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji, •Tarımsal Biyoteknoloji, •Tarımsal Yayım ve Haberleşme, •Tarımsal Pazarlama, •Tarım Politikası, •Tarım İşletmeciliği,  •Kırsal Kalkınma, •Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi, •Tarım Ekonomisi, •Pestisititler ve Toksikoloji, •Nematoloji, •Herboloji, •Fitopatoloji, •Entomoloji,• Akaroloji, •Bitki Koruma, •Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı, •Sebze Yetiştirme ve Islahı, •Hasat Sonu Teknolojisi ve Fizyolojisi, •Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı.

Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi

ISSN 2667-7571 | Period Quarterly | Founded: 2019 | Publisher Anadolu Ziraat Mühendisleri Derneği | www.azimder.org.tr
Cover Image


Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi - UAZİMDER - yılda 4 kez (Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım) yayınlanan akademik bir dergidir. Google Scholar’da taranmaktadır. Dergimiz Türkçe, İngilizce ve Rusça makaleleri kabul etmektedir.


Aşağıda yer alan başlıklara uygun olarak yapılan yayın başvuruları dergimize kabul edilmektedir.


• Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı, • Kanatlı Hayvan Yetiştirme ve Islahı, • Hayvansal Biyoteknoloji, •Hayvan Besleme, •Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı, •Biyometri ve Genetik, •Zootekni, •Toprak-Su Koruma, •Toprak Fiziği, •Toprak Etüd ve Haritalama, •Toprak Ekolojisi, •Toprak Bilimi, •Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği, •Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, •Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller, •Endüstri Bitkileri, •Çayır-Mera ve Yem Bitkileri, •Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı, •Tarımsal Yapılar, •Sulama Sistemleri, •Biyosistem, •Tarımsal Yapılar ve Sulama, •Tarımsal Otomasyon, •Tarım Makineleri, •Tarımsal Mekanizasyon, •Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji, •Tarımsal Biyoteknoloji, •Tarımsal Yayım ve Haberleşme, •Tarımsal Pazarlama, •Tarım Politikası, •Tarım İşletmeciliği,  •Kırsal Kalkınma, •Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi, •Tarım Ekonomisi, •Pestisititler ve Toksikoloji, •Nematoloji, •Herboloji, •Fitopatoloji, •Entomoloji,• Akaroloji, •Bitki Koruma, •Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı, •Sebze Yetiştirme ve Islahı, •Hasat Sonu Teknolojisi ve Fizyolojisi, •Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı.