Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Sınıf Öğretmenlerinin Bilimin Doğasına Yönelik Düşüncelerinin İncelenmesi

Year 2022, Volume 5, Issue 1, 16 - 33, 27.04.2022
https://doi.org/10.47477/ubed.1057996

Abstract

Bu araştırma ilkokul öğretmenlerinin bilimin doğası algılarının incelendiği bir karma yöntem araştırmasıdır. Bu çerçevede çalışma karma araştırma yöntemlerinden ‘açımlayıcı sıralı desen’ kullanılarak yürütülmüştür. Bu araştırmaya toplam 65 ilkokul öğretmeni katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak “Bilimin Doğası Hakkında Görüşler Anketi” (VOSTS) ve yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılmıştır. Öğretmenler bilimi; araştırma yapma, hayatı kolaylaştırma olarak tanımlarken, bilim insanının özelliklerini ise; araştırma yapan, çalışkan, sabırlı ve zeki olarak daha çok vurguladıkları görülmektedir. Bunun yanı sıra öğretmenlerin bilimsel bilginin karakteristik özelliğine ilişkin yetersiz görüşlere sahip olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin hipotez, teori ve kanun arasında hiyerarşik bir ilişki bulunduğu, modellerin gerçeğin yansımaları olduğu ve bilimsel bilginin değişmez olduğu konularında yanılgılara sahip oldukları görülmüştür.

References

 • Abd‐El‐Khalick, F., Bell, R. L., & Lederman, N. G. (1998). The nature of science and instructional practice: Making the unnatural natural. Science education, 82(4), 417-436.
 • Abell, S. K., & Smith, D. C. (1994). What is science?: Preservice elementary teachers’ conceptions of the nature of science. International journal of science education, 16(4), 475-487.
 • Aikenhead, G. S., Ryan, A. G., & Fleming, R. W. (1989). Views on science-technology-society. Social Science and Humanities Research Council.
 • Akerson, V. L., Abd‐El‐Khalick, F., & Lederman, N. G. (2000). Influence of a reflective explicit activity‐based approach on elementary teachers' conceptions of nature of science. Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching, 37(4), 295-317.
 • Akerson, V. L., Carter, I., Pongsanon, K., & Nargund-Joshi, V. (2019). Teaching and learning nature of science in elementary classrooms. Science & Education, 28(3), 391-411.
 • Aliyazıcıoğlu, S. (2012). Bilimin doğası öğretiminde bütüncül bir yaklaşım: farklı branşlardan öğretmenlerin bilimin doğası algıları (Doctoral dissertation, Marmara Universitesi (Turkey)).
 • American Association for the Advancement of Science. (1990). Benchmarks for science literacy: A Project 2061 report. New York: Oxford University Press.
 • Arı, Ü. (2010). Fen bilgisi öğretmen adaylarının ve sınıf öğretmen adaylarının bilimin doğası hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Bradford, C. S., Rubba, P. A., & Harkness, W. L. (1995). Views about science—technology—society interactions held by college students in general education physics and STS courses. Science Education, 79(4), 355-373.
 • Brunner, J. L., & Abd‐El‐Khalick, F. (2020). Improving nature of science instruction in elementary classes with modified science trade books and educative curriculum materials. Journal of Research in Science Teaching, 57(2), 154-183.
 • Chiappetta, E. L., Sethna, G. H., & Fillman, D. A. (1993). Do middle school life science textbooks provide a balance of scientific literacy themes?. Journal of research in science teaching, 30(7), 787-797.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B., & Turner, L. A. (2014). Research methods, design, and analysis. The USA.
 • Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2014). Karma yöntem araştırmaları: Tasarımı ve yürütülmesi. (Çev: Dede, Y. & Demir, S. B.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çermik, H. (2013). Öğretmen adaylarının zihinlerinde canlanan resimdeki bilim insanı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(33), 139-153.
 • Dani, D. (2009). Scientific Literacy and Purposes for Teaching Science: A Case Study of Lebanese Private School Teachers. International Journal of Environmental and Science Education, 4(3), 289-299.
 • DeBoer, G. E. (2000). Scientific literacy: Another look at its historical and contemporary meanings and its relationship to science education reform. Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching, 37(6), 582-601.
 • Holbrook, J., & Rannikmae, M. (2009). The meaning of scientific literacy. International Journal of Environmental and Science Education, 4(3), 275-288.
 • Koballa, T., Kemp, A., & Evans, R. (1997). The spectrum of scientific literacy. The Science Teacher, 64(7), 27.
 • Lederman, N. G. (1992). Students' and teachers' conceptions of the nature of science: A review of the research. Journal of research in science teaching, 29(4), 331-359.
 • Lederman, N. G., Abd‐El‐Khalick, F., Bell, R. L., & Schwartz, R. S. (2002). Views of nature of science questionnaire: Toward valid and meaningful assessment of learners' conceptions of nature of science. Journal of research in science teaching, 39(6), 497-521.
 • Lederman, N. G., & Lederman, J. S. (2014). Research on teaching and learning of nature of science. In Handbook of research on science education, volume II (pp. 614-634). Routledge.
 • McComas, W. F. (2002). The ideal environmental science curriculum: I. history, rationales, misconceptions & standards. The American Biology Teacher, 665-672.
 • McComas, W. F., & Clough, M. P. (2020). Nature of Science in Science Instruction: Meaning, Advocacy, Rationales, and Recommendations. In Nature of Science in Science Instruction (pp. 3-22). Springer, Cham.
 • Miller, J. D. (1983). Scientific literacy: A conceptual and empirical review. Daedalus, 112 (2), 29-48.
 • NGSS Lead States. (2013). Next generation science standards: For states, by states. Washington, DC: National Academies Press.
 • Suwono, H., Mahmudah, A., & Maulidiah, L. (2017). Scientific literacy of a third year biology student teachers: Exploration study. KnE Social Sciences, 269-278.
 • Tashakkori, A., & Creswell, J. W. (2007). The new era of mixed methods. Journal of mixed methods research, 1(1), 3-7.
 • Turgut, H. (2007). Herkes için bilimsel okuryazarlık. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(2), 232-256.
 • Uluçınar Sağır, Ş., & Kılıç, Z. (2013). İlköğretim öğrencilerinin bilimin doğasını anlama düzeylerine bilimsel tartışma odaklı öğretimin etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44(44), 308-318

Year 2022, Volume 5, Issue 1, 16 - 33, 27.04.2022
https://doi.org/10.47477/ubed.1057996

Abstract

References

 • Abd‐El‐Khalick, F., Bell, R. L., & Lederman, N. G. (1998). The nature of science and instructional practice: Making the unnatural natural. Science education, 82(4), 417-436.
 • Abell, S. K., & Smith, D. C. (1994). What is science?: Preservice elementary teachers’ conceptions of the nature of science. International journal of science education, 16(4), 475-487.
 • Aikenhead, G. S., Ryan, A. G., & Fleming, R. W. (1989). Views on science-technology-society. Social Science and Humanities Research Council.
 • Akerson, V. L., Abd‐El‐Khalick, F., & Lederman, N. G. (2000). Influence of a reflective explicit activity‐based approach on elementary teachers' conceptions of nature of science. Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching, 37(4), 295-317.
 • Akerson, V. L., Carter, I., Pongsanon, K., & Nargund-Joshi, V. (2019). Teaching and learning nature of science in elementary classrooms. Science & Education, 28(3), 391-411.
 • Aliyazıcıoğlu, S. (2012). Bilimin doğası öğretiminde bütüncül bir yaklaşım: farklı branşlardan öğretmenlerin bilimin doğası algıları (Doctoral dissertation, Marmara Universitesi (Turkey)).
 • American Association for the Advancement of Science. (1990). Benchmarks for science literacy: A Project 2061 report. New York: Oxford University Press.
 • Arı, Ü. (2010). Fen bilgisi öğretmen adaylarının ve sınıf öğretmen adaylarının bilimin doğası hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Bradford, C. S., Rubba, P. A., & Harkness, W. L. (1995). Views about science—technology—society interactions held by college students in general education physics and STS courses. Science Education, 79(4), 355-373.
 • Brunner, J. L., & Abd‐El‐Khalick, F. (2020). Improving nature of science instruction in elementary classes with modified science trade books and educative curriculum materials. Journal of Research in Science Teaching, 57(2), 154-183.
 • Chiappetta, E. L., Sethna, G. H., & Fillman, D. A. (1993). Do middle school life science textbooks provide a balance of scientific literacy themes?. Journal of research in science teaching, 30(7), 787-797.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B., & Turner, L. A. (2014). Research methods, design, and analysis. The USA.
 • Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2014). Karma yöntem araştırmaları: Tasarımı ve yürütülmesi. (Çev: Dede, Y. & Demir, S. B.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çermik, H. (2013). Öğretmen adaylarının zihinlerinde canlanan resimdeki bilim insanı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(33), 139-153.
 • Dani, D. (2009). Scientific Literacy and Purposes for Teaching Science: A Case Study of Lebanese Private School Teachers. International Journal of Environmental and Science Education, 4(3), 289-299.
 • DeBoer, G. E. (2000). Scientific literacy: Another look at its historical and contemporary meanings and its relationship to science education reform. Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching, 37(6), 582-601.
 • Holbrook, J., & Rannikmae, M. (2009). The meaning of scientific literacy. International Journal of Environmental and Science Education, 4(3), 275-288.
 • Koballa, T., Kemp, A., & Evans, R. (1997). The spectrum of scientific literacy. The Science Teacher, 64(7), 27.
 • Lederman, N. G. (1992). Students' and teachers' conceptions of the nature of science: A review of the research. Journal of research in science teaching, 29(4), 331-359.
 • Lederman, N. G., Abd‐El‐Khalick, F., Bell, R. L., & Schwartz, R. S. (2002). Views of nature of science questionnaire: Toward valid and meaningful assessment of learners' conceptions of nature of science. Journal of research in science teaching, 39(6), 497-521.
 • Lederman, N. G., & Lederman, J. S. (2014). Research on teaching and learning of nature of science. In Handbook of research on science education, volume II (pp. 614-634). Routledge.
 • McComas, W. F. (2002). The ideal environmental science curriculum: I. history, rationales, misconceptions & standards. The American Biology Teacher, 665-672.
 • McComas, W. F., & Clough, M. P. (2020). Nature of Science in Science Instruction: Meaning, Advocacy, Rationales, and Recommendations. In Nature of Science in Science Instruction (pp. 3-22). Springer, Cham.
 • Miller, J. D. (1983). Scientific literacy: A conceptual and empirical review. Daedalus, 112 (2), 29-48.
 • NGSS Lead States. (2013). Next generation science standards: For states, by states. Washington, DC: National Academies Press.
 • Suwono, H., Mahmudah, A., & Maulidiah, L. (2017). Scientific literacy of a third year biology student teachers: Exploration study. KnE Social Sciences, 269-278.
 • Tashakkori, A., & Creswell, J. W. (2007). The new era of mixed methods. Journal of mixed methods research, 1(1), 3-7.
 • Turgut, H. (2007). Herkes için bilimsel okuryazarlık. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(2), 232-256.
 • Uluçınar Sağır, Ş., & Kılıç, Z. (2013). İlköğretim öğrencilerinin bilimin doğasını anlama düzeylerine bilimsel tartışma odaklı öğretimin etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44(44), 308-318

Details

Primary Language Turkish
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Büşra Nur ÇAKAN AKKAŞ> (Primary Author)
It is not affiliated with an institution
0000-0001-9628-069X
Türkiye


Esra KABATAŞ MEMİŞ>
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8272-0516
Türkiye

Publication Date April 27, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 5, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { ubed1057996, journal = {Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi}, eissn = {2667-4122}, address = {}, publisher = {Gürbüz OCAK}, year = {2022}, volume = {5}, number = {1}, pages = {16 - 33}, doi = {10.47477/ubed.1057996}, title = {Sınıf Öğretmenlerinin Bilimin Doğasına Yönelik Düşüncelerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Çakan Akkaş, Büşra Nur and Kabataş Memiş, Esra} }
APA Çakan Akkaş, B. N. & Kabataş Memiş, E. (2022). Sınıf Öğretmenlerinin Bilimin Doğasına Yönelik Düşüncelerinin İncelenmesi . Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi , 5 (1) , 16-33 . DOI: 10.47477/ubed.1057996
MLA Çakan Akkaş, B. N. , Kabataş Memiş, E. "Sınıf Öğretmenlerinin Bilimin Doğasına Yönelik Düşüncelerinin İncelenmesi" . Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi 5 (2022 ): 16-33 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ubed/issue/69597/1057996>
Chicago Çakan Akkaş, B. N. , Kabataş Memiş, E. "Sınıf Öğretmenlerinin Bilimin Doğasına Yönelik Düşüncelerinin İncelenmesi". Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi 5 (2022 ): 16-33
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmenlerinin Bilimin Doğasına Yönelik Düşüncelerinin İncelenmesi AU - Büşra NurÇakan Akkaş, EsraKabataş Memiş Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.47477/ubed.1057996 DO - 10.47477/ubed.1057996 T2 - Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 16 EP - 33 VL - 5 IS - 1 SN - -2667-4122 M3 - doi: 10.47477/ubed.1057996 UR - https://doi.org/10.47477/ubed.1057996 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Journal of International Science and Education Sınıf Öğretmenlerinin Bilimin Doğasına Yönelik Düşüncelerinin İncelenmesi %A Büşra Nur Çakan Akkaş , Esra Kabataş Memiş %T Sınıf Öğretmenlerinin Bilimin Doğasına Yönelik Düşüncelerinin İncelenmesi %D 2022 %J Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi %P -2667-4122 %V 5 %N 1 %R doi: 10.47477/ubed.1057996 %U 10.47477/ubed.1057996
ISNAD Çakan Akkaş, Büşra Nur , Kabataş Memiş, Esra . "Sınıf Öğretmenlerinin Bilimin Doğasına Yönelik Düşüncelerinin İncelenmesi". Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi 5 / 1 (April 2022): 16-33 . https://doi.org/10.47477/ubed.1057996
AMA Çakan Akkaş B. N. , Kabataş Memiş E. Sınıf Öğretmenlerinin Bilimin Doğasına Yönelik Düşüncelerinin İncelenmesi. IJSE. 2022; 5(1): 16-33.
Vancouver Çakan Akkaş B. N. , Kabataş Memiş E. Sınıf Öğretmenlerinin Bilimin Doğasına Yönelik Düşüncelerinin İncelenmesi. Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi. 2022; 5(1): 16-33.
IEEE B. N. Çakan Akkaş and E. Kabataş Memiş , "Sınıf Öğretmenlerinin Bilimin Doğasına Yönelik Düşüncelerinin İncelenmesi", Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi, vol. 5, no. 1, pp. 16-33, Apr. 2022, doi:10.47477/ubed.1057996