Review
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun Özgün Eğitim Sistemi ve Bu Sistemin Zamanın Çağdaş Eğitim Yaklaşımları ile Karşılaştırılması

Year 2019, Volume 3, Issue 1, 1 - 25, 29.04.2019
https://doi.org/10.32960/uead.446364

Abstract

Ülkemizde sırasıyla Mutlakiyet, Meşrutiyet, Milli Mücadele, Cumhuriyet ve Çok Partili Hayat olmak üzere beş döneme şahitlik eden, aynı zamanda Avrupanın pek çok şehrinde eğitim amaçlı gözlemler yapan ve dönemin bir çok batılı ünlü eğitimcisi ile görüşmelerde bulunan Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu kuşkusuz Türk eğitim tarihinde çok önemli bir yeri bulunan bir eğitim filozofudur.  Bu çalışmanın amacı, Türk pedagojisine çok önemli katkıları olan Ismayıl Hakkı Baltacıoğlunun eğitim yaklaşımını genel hatlarıyla ortaya koymak ve bu yaklaşımın diğer çağdaş eğitim yaklaşımları ile arasındaki farklılıklara değinmektir. Bu amaca uygun olarak Baltacıoğlunun eğitim alanında ortaya koymuş olduğu eserler, onun eğitim anlayışını yansıtan teorik çalışmalar ve karşılaştırılmak istenen çağdaş eğitim kuramları incelenerek bir derleme çalışması ortaya konulmuştur. Baltacıoğlunun İçtimai Mektep sisteminin batılı çağdaş eğitim anlayışlarına kıyasla bir çok farklılıklara sahip olduğu ve ilkelerinin bütünü göz önüne alındığında özgün bir eğitim sisteminin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • Aydın, İ. (2010). Alternatif okullar. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Aytaç, K. (1971). Politeknik eğitim reformları (teori ve uygulamalar). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Aytaç, K. (1984). İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 17 (1), 237-248.
 • Aytaç, K. (2006). Çağdaş eğitim akımları (Yabancı ülkelerde). Ankara: Mevsimsiz Yayınları.
 • Aytaç, K. (2012). Avrupa eğitim tarihi. Ankara: Phoenix Yayıncılık.
 • Baltacıoğlu, I.H. (1930). Hususi tedris usulleri. İstanbul: İlhami Matbaası.
 • Baltacıoğlu, I.H. (1932a). İçtimai mektep. İstanbul.
 • Baltacıoğlu, I.H. (1932b). Terbiye. İstanbul.
 • Baltacıoğlu, I.H. (1935). Tarih ve Terbiye. İstanbul: Semih Lütfi Bitik ve Basımevi.
 • Baltacıoğlu, I.H. (1938a). Toplu Tedris. İstanbul: Sebat Basımevi.
 • Baltacıoğlu, I.H. (1938b). Felsefe. İstanbul: Sebat Basımevi.
 • Baltacıoğlu, I.H. (1942). İçtimai mektep (2. Baskı.). Ankara: Maarif Matbaası.
 • Baltacıoğlu, I.H. (1944). Rüyamdaki Okullar. İstanbul: Ahmet İhsan Matbaası.
 • Baltacıoğlu, I.H. (1962). Ezber yerine travay. Türkiye Muallimler Birliği Yayın Organı, 16 (186-187), 1-2.
 • Baltacıoğlu, I.H. (1964). Pedagojide ihtilal. İstanbul.
 • Baltacıoğlu, I.H. (1995). Talim ve terbiyede inkılâp. Rıdvan C. ve Kıncal R.Y. (Yayına hazırlayanlar) İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Baltacıoğlu, I.H. (1998). Hayatım. Baltacıoğlu, A. Y. (Yayına hazırlayan). İstanbul: Dünya Yayıncılık.
 • Blonski, P.P. (1990). İş okulu eğitim sorunlarının çözüm yöntemi olarak Marksizm. (1. Baskı). Yılmaz, T. (Türkçeye çeviren). İstanbul: Sorun Yayınları.
 • Blonski, P.P. (2003). İş okulu eğitim sorunlarının çözüm yöntemi olarak Marksizm. (2. Baskı). Yılmaz, T. (Türkçeye çeviren). İstanbul: Sorun Yayınları.
 • Burger, E. (1976). İş pedagojisi. Kanad, F. (Çeviren). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Decroly, O. (1929). Tedrisatta toplulaştırma işi. Nami, K. (Türkçeye çeviren). İstanbul: Devlet Matbaası.
 • Demirtaş, H. (2002). Eğitim üzerine. Toprakçı, E. (Editör). Eğitimde alternatif paradigmalar. Ankara: Ütopya Yayıncılık, 321-367.
 • Dewey, J. (2010). Günümüzde eğitim. Ratner, J. (Editör). Ata, B. ve Öztürk, T. (Çeviri editörleri). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Ergün, M. (1996). Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu, yaşamı ve hizmetleri. F. Oğuzkan.(Editör). İ. Hakkı Baltacıoğlu’nun yaşamı ve hizmetlerine toplu bir bakış. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları, 9-18.
 • Ferriere, A. (1931). Faal mektebin tatbikatı. Gümüşhane Orta mektep müdürü Mustafa. (Türkçeye çeviren). İstanbul: Devlet Matbaası.
 • Kanad, F. (1963). Pedagoji tarihi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Kerschensteiner, G. (1947). İş okulu kavramı. Gündüzalp, F. (çev.). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Krupskaya, N.K. (1994). Eğitim Üzerine. (4. Baskı). İstanbul: Yorum Yayınları.
 • Rousseau, J.J. (2013). Emile “Bir çocuk büyüyor”. Akagündüz, Ü. (Yayına hazırlayan). İstanbul: Selis Yayıncılık.
 • Tozlu, N. (1989). Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun eğitim sistemi üzerine bir araştırma. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Ülken, H.Z. (1998). Türkiye’de çağdaş düşünce tarihi. (5.baskı). İstanbul: Ülken Yayınları.

Year 2019, Volume 3, Issue 1, 1 - 25, 29.04.2019
https://doi.org/10.32960/uead.446364

Abstract

References

 • Aydın, İ. (2010). Alternatif okullar. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Aytaç, K. (1971). Politeknik eğitim reformları (teori ve uygulamalar). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Aytaç, K. (1984). İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 17 (1), 237-248.
 • Aytaç, K. (2006). Çağdaş eğitim akımları (Yabancı ülkelerde). Ankara: Mevsimsiz Yayınları.
 • Aytaç, K. (2012). Avrupa eğitim tarihi. Ankara: Phoenix Yayıncılık.
 • Baltacıoğlu, I.H. (1930). Hususi tedris usulleri. İstanbul: İlhami Matbaası.
 • Baltacıoğlu, I.H. (1932a). İçtimai mektep. İstanbul.
 • Baltacıoğlu, I.H. (1932b). Terbiye. İstanbul.
 • Baltacıoğlu, I.H. (1935). Tarih ve Terbiye. İstanbul: Semih Lütfi Bitik ve Basımevi.
 • Baltacıoğlu, I.H. (1938a). Toplu Tedris. İstanbul: Sebat Basımevi.
 • Baltacıoğlu, I.H. (1938b). Felsefe. İstanbul: Sebat Basımevi.
 • Baltacıoğlu, I.H. (1942). İçtimai mektep (2. Baskı.). Ankara: Maarif Matbaası.
 • Baltacıoğlu, I.H. (1944). Rüyamdaki Okullar. İstanbul: Ahmet İhsan Matbaası.
 • Baltacıoğlu, I.H. (1962). Ezber yerine travay. Türkiye Muallimler Birliği Yayın Organı, 16 (186-187), 1-2.
 • Baltacıoğlu, I.H. (1964). Pedagojide ihtilal. İstanbul.
 • Baltacıoğlu, I.H. (1995). Talim ve terbiyede inkılâp. Rıdvan C. ve Kıncal R.Y. (Yayına hazırlayanlar) İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Baltacıoğlu, I.H. (1998). Hayatım. Baltacıoğlu, A. Y. (Yayına hazırlayan). İstanbul: Dünya Yayıncılık.
 • Blonski, P.P. (1990). İş okulu eğitim sorunlarının çözüm yöntemi olarak Marksizm. (1. Baskı). Yılmaz, T. (Türkçeye çeviren). İstanbul: Sorun Yayınları.
 • Blonski, P.P. (2003). İş okulu eğitim sorunlarının çözüm yöntemi olarak Marksizm. (2. Baskı). Yılmaz, T. (Türkçeye çeviren). İstanbul: Sorun Yayınları.
 • Burger, E. (1976). İş pedagojisi. Kanad, F. (Çeviren). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Decroly, O. (1929). Tedrisatta toplulaştırma işi. Nami, K. (Türkçeye çeviren). İstanbul: Devlet Matbaası.
 • Demirtaş, H. (2002). Eğitim üzerine. Toprakçı, E. (Editör). Eğitimde alternatif paradigmalar. Ankara: Ütopya Yayıncılık, 321-367.
 • Dewey, J. (2010). Günümüzde eğitim. Ratner, J. (Editör). Ata, B. ve Öztürk, T. (Çeviri editörleri). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Ergün, M. (1996). Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu, yaşamı ve hizmetleri. F. Oğuzkan.(Editör). İ. Hakkı Baltacıoğlu’nun yaşamı ve hizmetlerine toplu bir bakış. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları, 9-18.
 • Ferriere, A. (1931). Faal mektebin tatbikatı. Gümüşhane Orta mektep müdürü Mustafa. (Türkçeye çeviren). İstanbul: Devlet Matbaası.
 • Kanad, F. (1963). Pedagoji tarihi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Kerschensteiner, G. (1947). İş okulu kavramı. Gündüzalp, F. (çev.). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Krupskaya, N.K. (1994). Eğitim Üzerine. (4. Baskı). İstanbul: Yorum Yayınları.
 • Rousseau, J.J. (2013). Emile “Bir çocuk büyüyor”. Akagündüz, Ü. (Yayına hazırlayan). İstanbul: Selis Yayıncılık.
 • Tozlu, N. (1989). Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun eğitim sistemi üzerine bir araştırma. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Ülken, H.Z. (1998). Türkiye’de çağdaş düşünce tarihi. (5.baskı). İstanbul: Ülken Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Okay DEMİR (Primary Author)
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Türkiye


Kemal DURUHAN
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Türkiye

Publication Date April 29, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 3, Issue 1

Cite

APA Demir, O. & Duruhan, K. (2019). Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun Özgün Eğitim Sistemi ve Bu Sistemin Zamanın Çağdaş Eğitim Yaklaşımları ile Karşılaştırılması . Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi , 3 (1) , 1-25 . DOI: 10.32960/uead.446364