ISSN: 2651-5423
Founded: 2018
Period: Biannually
Publisher: Isparta University of Applied Sciences
Cover Image
       

Uluborlu Mesleki Bilimler Dergisi (UMBD), Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uluborlu Meslek Yüksekokulu tarafından 2018 yılında yayın hayatına başlamış olup teknik bilimler, sosyal bilimler, sağlık bilimleri başta olmak üzere tüm temel ve mesleki disiplinlerindeki çalışmaları yayımlayan ve yayımlanmasını teşvik eden uluslar arası, hakemli ve ücretsiz yayım yapan bir dergidir.
Açık kaynak yayın politikasını benimseyen UMBD, yılda 2 kez (Haziran, Aralık) yayımlanmaktadır. Dergimiz, makaleleri sadece TÜBİTAK Ulakbim tarafından sağlanan Dergipark çevrimiçi (online) sistemi yoluyla kabul etmektedir. Yazarlar, Dergipark sistemi üzerinden yayım sürecini takip edebilmektedir. Derginin değerlendirme süreci, hakemlere bağlı olarak her bir makale için en fazla 2 aydır. Dergimiz, yıl içerisindeki periyodik yayımlanma sayısını değiştirmeden ek olarak özel sayı/sayılar yayımlayabilir. Dergiye gönderilen makaleler, Türkçe veya İngilizce olarak kabul edilmektedir. Dergimizde makale işleme ücreti veya herhangi bir gönderme ücreti yoktur.
Dergimizin tarandığı indeksler ;
Index Copernicus
Asos Indeks
Google Scholar
Eurasian Scientific Journal Index
Academic Research Index: Research Bible
Bielefeld Academic Search Engine
Directory of Research Journals Indexing

Research Article

EĞİTİCİ AHŞAP OYUNCAKLAR BAĞLAMINDA KATEGORİK DETAYLANDIRMALAR: SAYI ÖĞRETME VE HARF ÖĞRETME İÇİN BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR KARŞILAŞTIRMASI

Research Article

Tekniker Diplomalarının Yapım İşi İhalelerinde İş Deneyim Belgesi Olarak Kullanılmasının Mesleki Eğitime Katkısı

Research Article

INVESTİGATİON OF NURSİNG THESES EVALUATİNG THE EFFECTS OF MOBİLE HEALTH APPLİCATİONS ON PATİENT CARE OUTCOMES İN TURKEY: A SYSTEMATİC REVİEW

Uluborlu Journal of Vocational Sciences