Author Guidelines

Dergimiz Uluslararası Hakemli bir dergi olup, yılda iki kez yayınlanmaktadır. Editörlüğümüze gelen makaleler, bir ön incelemeden sonra Hakem Kurulu içerisinde konunun uzmanı olan iki, gerektiğinde üç hakemin değerlendirmesinden geçmektedir.


Dergimizin yayınlanması arzu edilen çalışmaların aşağıda belirtilen yazım kurallarına ve diğer koşullara uygun bir şekilde editörlüğümüze ulaştırılması gerekmektedir. 


Makalede yazarı tanıtıcı herhangi bir bilgi bulunmamalıdır. Yazar adı /adları, görev yeri/yerleri, e-posta gibi bilgiler, sürecin sonunda editör tarafından makaleye eklenecektir. Yazı, birden fazla yazarlı ise makale yükleme basamağının ilgili bölümünde "yazar ekle" butonuna tıklayarak diğer yazarı/yazarları da eklemeyi unutmayınız.


Dergiye ancak başka bir yerde yayınlanmamış veya halen yayınlanmak üzere değerlendirme sürecinde olmayan yazılar gönderilebilir. Hakem değerlendirme süreci sonunda yazı yayına kabul edilirse, yazının tüm yayın hakları UMÜFED Dergisi’ne aittir.


UMÜFED Dergisi'ne gönderilen aday makalenin değerlendirme basamağındaki her işlem, yazarlara e-posta ile iletilmektedir. Ancak sistem üzerinden gönderilen bazı mesajlar, yazarın e-posta sunucusu tarafından engellenmekte veya spam klasörüne atılmaktadır. Bu durumda da raporların veya düzeltme isteklerinin yazara ulaşmaması gibi olumsuz bir sonuç ortaya çıkmakta ve değerlendirme süreci uzamaktadır. Muhtemel bir iletişimsizliğin önüne geçmek için yazarların ilgili aşamaları sistem üzerinden takip etmesi de sağlıklı olacaktır.


Başlık makaleyi betimleyici olmalı, makalenin esas konularını teşkil etmelidir. Türkçe ve İngilizce başlıklar mümkünse 12 kelimeyi aşmamalıdır. Yazının başlığı büyük harflerle 12 punto ve koyu olarak yazılmalı ve ortalanmalı; Özet yerine “Öz” kavramı kullanılmalıdır. Öz makalenin ana bölümlerinin her birinin kısa özetini içermeli, okuyucunun makaleyi bütünüyle okumaya karar vermesini sağlayacak bilgileri içermelidir. Öz, Abstract dahil tüm ana başlıklar 12 punto büyük harflerle, alt başlıklar ise küçük harflerle, koyu ve 12 punto olarak yazılmalıdır. Öz ve Abstract metni 11 punto olmalıdır.


Dergimize gönderilecek makaleler Türkçe veya İngilizce olabilir. Makalenin Türkçe ve İngilizce dilleriyle hazırlanmış en çok 100-150 kelimelik özetinin de eklenmesi gerekir (İngilizce ve Türkçe başlık da yer almalıdır). Ayrıca bu özetin altında, çalışmanın alanını tanımlayabilecek en az 5 adet Türkçe ve İngilizce “anahtar sözcükler, (keywords)” de bulunmalıdır.


Yazılar A4 ebatlı kağıda aşağıdaki biçimde yazılmalıdır. Makale kaynakça dahil; Sayfa sayısı olarak 25 sayfayı, kelime sayısı olarak da 8000 kelimeyi geçmemelidir. Sayfa Düzeni Normal: Üst : 2,5 cm Sol : 2,5 cm Alt : 2,5 cm Sağ :2,5 cm


Yazı Tipi: Times New Roman; Yazı Puntosu 12 punto; Satır Aralığı : 1.5


Makale metninin başlıklar hariç hizalaması “İki Yana Yasla” olacak, Metin içindeki başlıklar sola dayalı olacak. Makale metninde Girinti: Sol:0 , Sağ:0, Özel: İlk Satır, Değer: 1,25 olacak. Kaynakça kısmında ise Özel: Asılı, Değer: 1,25 olacak.


Aralık Ayarları: Önce: 6nk, Sonra 6 nk ve Satır Aralığı: 1,5 olacak. Manuel olarak boşluk bırakılmayacak.


Makale, dergipark sistemi üzerinden gönderilmelidir. Ayrıca yazar/lar tarafından imzalı "Telif Hakkı Devir Formu" nun da taranarak aynı sisteme üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.


Yazıda yer alan konu başlıkları Arabik sisteme göre numaralandırılmalıdır (1. , 1.1, vs.) Başlıkların sadece ilk harfleri büyük olmalı. Tablo ve şekillerin hazırlanmasında derginin boyutları ve genel dizayn dikkate alınmalıdır. Şekillere ve tablolara başlık ve sıra numarası verilmeli ve sayfaya ortalanmalıdır. Başlıklar tabloların üstünde şekillerin ise altında yer almalıdır. Denklemlere sıra numarası verilmelidir. Sıra numarası parantez içinde ve sayfanın en sağında bulunmalıdır.


Makale Değerlendirme Süreci: Makale; “Hakem Kurulu” içerisinden belirlenecek hakemlerin değerlendirme sürecinden geçtikten sonra, eğer varsa, düzeltmeleri yapması için yazara geri gönderilecektir. Yazar, hakem tarafından istenen düzeltmeleri yaptıktan sonra, geri göndermelidir.


Bu duyuruda belirtilen kurallara uyulmamasının tüm sorumluluğu yazar(lar)a aittir. Böyle bir durumda hakem değerlendirme raporuna bakılmaksızın Dergi Yayın Komisyonu ilgili makaleyi yayınlamama hakkını saklı tutar.


KAYNAKLAR

Metin İçerisinde Atıf: Metin içerisinde gerekli referansların verilmesi aynı şekilde yapılan atıfların KAYNAKLAR içerisinde dergi formatına uygun olarak verilmesi gerekmektedir. Eğer Özet içerisinde bir atıfın yapılmasa gerekiyorsa, referans açık bir şekilde verilmelidir. Metinde parantez içerisindeki [1], [3], [5] vb. rakamlarla numaralandırılmalı ve metin sonunda da eser içinde veriliş sırasına göre yazılmalıdır. Yazar adı verilecekse referans verme işlemi hemen yazar adından sonra (Arbağ vd. [5]), yazar adı verilmeden referans verilecek ise cümlenin sonuna (....... elde edilmiştir [4], [6]) referans verilmelidir. Dergimizde yayımlanmış makalelere yapılan atıfların İngilizce adlarının kullanılması ve dergi adımızın "ULUSLARARASI BATI KARADENİZ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ DERGİSİ" olarak açık şekilde yazılması gerekmektedir.


Ayrıca makalede verilen referans listesinin en az %30'u güncel (son 5 yılda yayımlanmış) referanslardan oluşmalıdır.


Kaynaklar Listesi: Kaynaklar listesi metin içerisinden kullanılma sırasına uygun olarak numaralandırılmalıdır. Dergi başlıkları aşağıdaki WEB sayfasında verildiği gibi kısaltılarak verilmelidir.

http://woodward.library.ubc.ca/research-help/journal-abbreviations/


Kaynaklar için örnekler aşağıda verilmiştir:

Kaynak bir makale ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, Makalenin Tam Başlığı, Derginin adı (varsa uluslararası kısaltmaları), Cilt no (Sayı no), makalenin başlangıç ve bitiş sayfa no, yıl.

1. Uslan İ., Sarıtaş S., Davies T.J., Effects of Variables on the size and characteristics of gas atomized aluminium powders, Powder Metallurgy, 42 (2), 157-163, 1999.


Kaynak bir kitap ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi, Kitabın Adı, Cilt no, varsa editörü, yayınevinin adı, yayın no, yayınlandığı yer, yıl.

2. Ostwald P.F. ve Munoz J., Manufacturing Processes and Materials, John Wiley & Sons, New York, A.B.D., 1997.


Kaynak kitaptan bir bölüm ise: Bölüm yazarının soyadı, adının baş harfi., Bölümün Adı, Bölümün Alındığı Kitabın Adı, Cilt no, varsa editörü, yayınevinin adı, yayınlandığı yer, bölümün başlangıç ve bitiş sayfa no, yıl.

3. Sarıtaş S. ve Davies T.J., Reduction of Oxide Inclusions During Pre-Forging Heat Treatments, Powder Metallurgy for Full Density Products, New Perspectives in Powder Metallurgy, Cilt 8, Editör: Kulkarni K.M., Metal Powder Industries Federation, Princeton, NJ, A.B.D, 417-430, 1987.


Kaynak basılmış tez ise: Yazarın soyadı adının baş harfi., Tezin adı, cinsi (master, doktora), sunulduğu üniversite, enstitü, yayınlandığı yer, yıl.

4. Uslan İ., Gaz atomize aluminyum tozlarının özelliklerine üretim değişkenlerinin etkisinin araştırılması, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1999.


Kaynak kongreden alınmış bir tebliğ ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi., Tebliğin adı, Kongrenin Adı, yapıldığı yer, tebliğin başlangıç ve bitiş sayfa no, kongrenin tarihi.

5. Sarıtaş S., Karataş Ç., TEK İçin Özel Hazırlanmış Farklı Boyutlardaki Paslanmaz Çelik Tozları ile Polipropilen Esaslı Bağlayıcı Karışımların Reolojik Özellikleri, Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Toz Metalurjisi Konferansı, Ankara-Türkiye, 709-715, 15-17 Eylül, 1999.


Kaynak web sayfasından alınmış ise: Yazar veya sorumlu kurum. Atıf yapılan öğrenin başlığı. web sayfasının adı. URL. Yayın tarihi. Güncellenme tarihi. Erişim tarihi.

6. World Health Organization. Saving the future generation in Darfur. http://www.who.int/features/2007/ child_health/en/index.html. Yayın tarihi Temmuz 7, 2007. Erişim tarihi Kasım 11, 2009.


Makale şablonunu indirmek için tıklayınız.