e-ISSN: 2687-2927
Founded: 2019
Publisher: Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği (BAKAD)
Cover Image
 

Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği tarafından yayınlanan UMÜFED (Uluslararası Batı Karadeniz Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi), mühendislik ve fen bilimleri alanlarında özgün bilimsel makalelere yer veren uluslararası hakemli bir e-dergidir. UMÜFED Dergipark desteğiyle 2018 yılında kurulmuş, 5 yılını dolduran bir dergidir. 2019 yılından itibaren yılda iki defa yayınlanmaktadır. Makale gönderim ücreti yoktur.
UMÜFED akademik standartlarda hazırlanmış araştırma makalesi ve derleme makale çalışmalarını yayınlayarak Mühendislik ve Fen Bilimleri alanına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Yayın Kurulu; gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir.
Yayımlanan yazıların yazarına telif hakkı ödenmez.
Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir.
Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayın için değerlendirmeye alınmamış olması gerekmektedir.
Bildiri tam metinlerinin ve lisansüstü tezlerden üretilen çalışmaların yayınlanması, bu durumun açıkça belirtilmesi şartına bağlıdır.
Dergiye makale kabulü, Dergipark üzerinden yapılmaktadır.
Makalenin yazımında ve noktalamada (alana özgü yazımlar hariç) TDK Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.
Dergiye gönderilecek makalelerin derginin yazım kurallarına uygun olarak yazılması gerekmektedir.
UMÜFED açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.

2023 - Volume: 5 Issue: 2

Research Article

OTOMOTİV TEDARİKÇİSİ OLAN BİR FİRMADA ÇOK MODELLİ HAT ÜZERİNDE MONTAJ HATTI DENGELEME ÇALIŞMASI

Indexes

logo.png         drji.png      ici2.png       asos-index.png        acarindex.png?v1.0.1