Aim

 XI. yüzyılın ortalarına doğru Horasan’da kurulan ve hızla sınırlarını genişletmeye başlayan Selçuklular, Karahanlılar ve Gaznelilerden sonra o coğrafyada kurulan üçüncü Türk-İslâm devletidir. Selçuklular hızla sınırlarını Çin sınırından, Akdeniz’e kadar genişletmişler, İslâm dünyasını Batınîlere, Haçlılara, Moğollara ve Karahitaylara karşı askerî, siyasi, dinî ve fikrî yönlerden muhafaza etmişler, dönemin en güçlü devleti haline gelerek, İslam dünyasının liderliğini elde etmişlerdir.

    Selçuklular batıya karşı resmî bir fetih politikası izleyerek bugün vatan edindiğimiz ve üzerinde yaşadığımız Anadolu’yu bize armağan etmişlerdir. Böylelikle Anadolu’da kurulacak olan başta Türkiye Selçukluları ve Osmanlılar olmak üzere diğer Türk Devletlerinin kurulmasına zemin hazırlamışlar, teşkilat ve medeniyet bakımından da onlara kaynaklık etmişlerdir.

Selçuklular meydana getirdikleri teşkilat ve medeniyet ile Türk-İslâm Tarihinde yeni bir devir açmışlar ve bu döneme önemli katkılar sağlayarak, kendilerinden sonra gelen Türk Devletlerine de öncülük etmişlerdir. Topraklarının genişliği yaklaşık 10 milyon km2nin üzerinde olan Selçukluların sınırları içerisinde bugün 27 tane devlet bulunmakta olup buralardaki Selçuklu bakiyeleri günümüze kadar ulaşmıştır.

    Türk Tarihinin önemli bir dönemini kapsamasına rağmen Selçuklu Tarihi ile ilgili yeterli çalışmaların yapıldığı söylenemez. Bu nedenle Selçuklu Tarihi ve Medeniyeti’nin bütün yönleri ile detaylı bir şekilde ortaya konulması gerekmektedir. Bunun için de en önemli görev 1975 yılında Türkiye Selçuklularının başkenti Konya’da kurulan Selçuk Üniversitesi’ne düşmektedir. Bu amaçla 1985 yılında üniversite bünyesinde Selçuklu Araştırmaları Merkezi kurulmuştur. Selçuklu Araştırmaları Merkezi tarafından şimdiye kadar Selçuklu Tarihi ile ilgili ulusal ve uluslararası kongreler ve sempozyumlar, paneller ve konferanslar gibi birtakım bilimsel aktiviteler gerçekleştirilmiştir. Bunların içinde en önemlisi yılda bir sayı olarak yayınlanmış Selçuk Dergisi’dir. Selçuk Dergisi 1986-1989 yılları arasında 4. sayıya kadar çıkmıştır.

   Selçuk Dergisi uzun bir aradan sonra yeniden yayın hayatına başlamış ve 5. sayıdan itibaren Selçuklu Araştırmaları Dergisi adıyla yoluna devam etmiş olan bu dergi, Altaylardan Selçuklu’ya, Selçuklu’dan Günümüze anlayışıyla yoluna devam etmektedir. Selçuklu Araştırmaları Dergisi bahar ve güz olmak üzere yılda 2 sayı olarak, hem basılı hem de elektronik ortamda yayınlanmaktadır. Selçuklu Tarihi ve Medeniyeti ağırlıklı olan dergimiz tarihin diğer alanları ile ilgili nitelikli makaleleri de kabul etmektedir.

 

Scope

 XI. yüzyılın ortalarına doğru Horasan’da kurulan ve hızla sınırlarını genişletmeye başlayan Selçuklular, Karahanlılar ve Gaznelilerden sonra o coğrafyada kurulan üçüncü Türk-İslâm devletidir. Selçuklular hızla sınırlarını Çin sınırından, Akdeniz’e kadar genişletmişler, İslâm dünyasını Batınîlere, Haçlılara, Moğollara ve Karahitaylara karşı askerî, siyasi, dinî ve fikrî yönlerden muhafaza etmişler, dönemin en güçlü devleti haline gelerek, İslam dünyasının liderliğini elde etmişlerdir.

    Selçuklular batıya karşı resmî bir fetih politikası izleyerek bugün vatan edindiğimiz ve üzerinde yaşadığımız Anadolu’yu bize armağan etmişlerdir. Böylelikle Anadolu’da kurulacak olan başta Türkiye Selçukluları ve Osmanlılar olmak üzere diğer Türk Devletlerinin kurulmasına zemin hazırlamışlar, teşkilat ve medeniyet bakımından da onlara kaynaklık etmişlerdir.

Selçuklular meydana getirdikleri teşkilat ve medeniyet ile Türk-İslâm Tarihinde yeni bir devir açmışlar ve bu döneme önemli katkılar sağlayarak, kendilerinden sonra gelen Türk Devletlerine de öncülük etmişlerdir. Topraklarının genişliği yaklaşık 10 milyon km2nin üzerinde olan Selçukluların sınırları içerisinde bugün 27 tane devlet bulunmakta olup buralardaki Selçuklu bakiyeleri günümüze kadar ulaşmıştır.

    Türk Tarihinin önemli bir dönemini kapsamasına rağmen Selçuklu Tarihi ile ilgili yeterli çalışmaların yapıldığı söylenemez. Bu nedenle Selçuklu Tarihi ve Medeniyeti’nin bütün yönleri ile detaylı bir şekilde ortaya konulması gerekmektedir. Bunun için de en önemli görev 1975 yılında Türkiye Selçuklularının başkenti Konya’da kurulan Selçuk Üniversitesi’ne düşmektedir. Bu amaçla 1985 yılında üniversite bünyesinde Selçuklu Araştırmaları Merkezi kurulmuştur. Selçuklu Araştırmaları Merkezi tarafından şimdiye kadar Selçuklu Tarihi ile ilgili ulusal ve uluslararası kongreler ve sempozyumlar, paneller ve konferanslar gibi birtakım bilimsel aktiviteler gerçekleştirilmiştir. Bunların içinde en önemlisi yılda bir sayı olarak yayınlanmış Selçuk Dergisi’dir. Selçuk Dergisi 1986-1989 yılları arasında 4. sayıya kadar çıkmıştır.

   Selçuk Dergisi uzun bir aradan sonra yeniden yayın hayatına başlamış ve 5. sayıdan itibaren Selçuklu Araştırmaları Dergisi adıyla yoluna devam etmiş olan bu dergi, Altaylardan Selçuklu’ya, Selçuklu’dan Günümüze anlayışıyla yoluna devam etmektedir. Selçuklu Araştırmaları Dergisi bahar ve güz olmak üzere yılda 2 sayı olarak, hem basılı hem de elektronik ortamda yayınlanmaktadır. Selçuklu Tarihi ve Medeniyeti ağırlıklı olan dergimiz tarihin diğer alanları ile ilgili nitelikli makaleleri de kabul etmektedir.