Selcuk University Journal of Seljuk Studies
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1015-2105 | e-ISSN 2548-0154 | Period Biannually | Founded: 1986 | Publisher Selcuk University | http://usad.selcuk.edu.tr/usad


Selcuk University Journal of Seljuk Studies

ISSN 1015-2105 | e-ISSN 2548-0154 | Period Biannually | Founded: 1986 | Publisher Selcuk University | http://usad.selcuk.edu.tr/usad
Cover Image


Issue 10 - Jul 2019
 1. TÜRK HÂKİMİYETİNE GEÇİŞ SÜRECİNDE ANTAKYA VE ÇEVRESİNDE BULUNAN İSLAM HARİCİ DİNÎ CEMAATLER
  Pages 1 - 20
  Ahmet OCAK
 2. ORTAÇAĞ’DA HURDA DEMİR KULLANIMI
  Pages 21 - 50
  Alptekin YAVAŞ
 3. TARİHİ KAYNAKLAR VE KAZILAR IŞIĞINDA BİR SELÇUKLU SARAYI: KEYKUBADİYE
  Pages 51 - 78
  Ali BAŞ
 4. XX. YÜZYILIN BAŞLARINDA TEKE (ANTALYA) SANCAĞI’NDA DAĞILAN BİR PAZAR: KÖPRÜ PAZARI
  Pages 79 - 106
  Muhammet GÜÇLÜ
 5. SELÇUKLU DÖNEMİ KONYA YAPILARINDA MOTİFLEŞEN TÜRK DAMGALARI
  Pages 107 - 126
  Remzi DURAN , Yunus ASLAN
 6. AHLATŞAH (ERMENŞAH) - GÜRCÜ MÜNASEBETLERİ
  Pages 127 - 160
  Erhan ATEŞ
 7. SULTAN ABDÜRREŞÎD DÖNEMİ GAZNELİ DEVLETİ’NDEKİ OLAYLARIN TEMEL KAYNAKLARA YANSIMASI
  Pages 161 - 178
  İzzetullah ZEKİ
 8. SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN BİR YADİGÂRI: ADANA HAMİDİYE SANAYİ MEKTEBİ
  Pages 179 - 202
  Ali Rıza GÖNÜLLÜ
 9. ÂRİF ÇELEBİ'NİN BATI ANADOLU BEYLİKLERİYLE MÜNASEBETLERİ VE MEVLEVİHANELERİN YAYGINLAŞMASI
  Pages 203 - 230
  Rauf Kahraman ÜRKMEZ
 10. ÇAĞDAŞ TARİH YAZICILIĞINDA SELÇUKLULAR
  Pages 231 - 250
  Dastanbek Razakov , Gürkan Açıkgöz
 11. BATI ANADOLU’DA İLK SELÇUKLU FAALİYETLERİ (1025-1081)
  Pages 251 - 266
  Adnan ESKİKURT
 12. ORTA ASYA’DA CENGİZLİ HANEDANLARIN DEVLETLEŞME SÜRECİNDE ESKİ İNANÇ UNSURLARININ ROLÜ
  Pages 269 - 286
  Zahide AY
 13. İDEAL BİR TÜRKMEN (OĞUZ) LİDERİ: MELİK İMÂD ED-DÎN DÎNAR
  Pages 287 - 310
  Behzad JAFARİ
 14. İBN FAZLAN SEYAHATNÂMESİ’NE GÖRE İTİL BULGARLARI
  Pages 311 - 316
  Fadime KOÇAK
 15. ULUSLARARASI SELÇUKLU TARİHİ VE TARİHÇİLİĞİNİN TEMEL MESELELERİ SEMPOZYUMJU (4-6 NİSAN 2019- KONYA)
  Pages 317 - 322
  Selma DÜLGEROĞLU