Book Review
PDF BibTex RIS Cite

Eğitim Hakkını Savunduğu için Hayatta Kalan Kız: "Ben Malala" Eserinin Toplumsal Değişim ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektiflerinden İncelenmesi

Year 2017, Volume: 3 Issue: 2, 114 - 123, 16.06.2017
https://doi.org/10.29065/usakead.294194

Abstract

Malala Yousafzai eğitim hakkından vazgeçmediği için bir Taliban üyesi tarafından vurulduğu gün ülkesinin kaderini değiştirmiştir. O günden beri, Malala'nın kadın ve çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve toplumsal değişimde bireysel etki gibi alanlardaki etkisi, Orta Doğu'nun ve hatta tüm dünyanın bu konulara nasıl baktığını değiştirmiştir. Bunun nedeni ortadadır: Malala, cinsiyet ayrımı yapmaksızın dünyadaki bütün çocukların eğitim hakkını savunan bir aktivist rolünü üstlenmiş ve zorluklar karşısında susmayı reddetmiştir. Bu çalışmanın amacı, "Ben Malala" adlı kitabı Malala'nın, ülkesi Pakistan'dan başlayarak dünyanın dört bir yanına ulaşan etkisini sosyolojik bir bakış açısıyla değerlendirmektir. Çalışmanın sonucunda eğitimde fırsat eşitliği, kadın ve çocuk haklarının düzenlenmesi gibi konularda Malala'nın köklü değişikliklere neden olduğu görülmüştür. 

References

 • Aktan, T., & Sakallı-Uğurlu, N. (2013). Kalıpyargı içeriği modeline sosyal bağlamsal bir yaklaşım: Bağlam içinde kalıpyargı içerikleri. Türk Psikoloji Yazıları, 16(31), 15-31.
 • Bajornas, R. (2013, Temmuz 12). Malala addresses youth assembly for universal primary education [Fotoğraf]. New York, NY: United Nations Photo Unit.
 • Harris, A. (2016, Temmuz 12). Top 3 ways Malala has changed the world. Erişim tarihi: 30 Ocak 2017, https://plan-uk.org/blogs/thanks-to-malala
 • Leach, F. (1998). Gender, education and training: An international perspective. In C. Sweetman (Ed.), Gender, Education, and Training (ss. 9-18). Oxford, the UK: Oxfam.
 • Morrell, R., Epstein, D., Unterhalter, E., Bhana, D., & Moletsane, R. (2009). Towards gender equality: South African schools during the HIV and AIDS epidemic. Scottsville, South Africa: University of KwaZulu-Natal Press.
 • Nobel Media AB. (2014). Malala Yousafzai-Facts. Erişim tarihi: 1 Şubat 2017, http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2014/yousafzai-facts.html
 • World Economic Forum. (2016). The global gender gap report 2016. Erişim tarihi: 1 Şubat 2017, http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/rankings/
 • UNESCO. (2012). World Atlas of Gender Equality in Education. UNESCO Publishing: Paris, France.
 • Yacoobi, S. (2015, Mayıs). How I stopped the Taliban from shutting down my school [Video dosyası]. Erişim tarihi: 12 Ocak 2017, https://www.ted.com/talks/sakena_yacoobi_how_i_stopped_the_taliban_from_shutting_down_my_school#t-166619
 • Yousafzai, M., & Lamb, C. (2013). I am Malala: The girl who stood up for education and was shot by the Taliban. New York, NY: Little, Brown and Company.
 • Yousafzai, M., & Lamb, C. (2014). Ben, Malala: Eğitim hakkını savunduğu için Taliban tarafından vurulan kız (D. Yılmaz, Çev.). İstanbul, Türkiye: Epsilon Yayıncılık. (Özgün eser 2013 tarihlidir).

Year 2017, Volume: 3 Issue: 2, 114 - 123, 16.06.2017
https://doi.org/10.29065/usakead.294194

Abstract

References

 • Aktan, T., & Sakallı-Uğurlu, N. (2013). Kalıpyargı içeriği modeline sosyal bağlamsal bir yaklaşım: Bağlam içinde kalıpyargı içerikleri. Türk Psikoloji Yazıları, 16(31), 15-31.
 • Bajornas, R. (2013, Temmuz 12). Malala addresses youth assembly for universal primary education [Fotoğraf]. New York, NY: United Nations Photo Unit.
 • Harris, A. (2016, Temmuz 12). Top 3 ways Malala has changed the world. Erişim tarihi: 30 Ocak 2017, https://plan-uk.org/blogs/thanks-to-malala
 • Leach, F. (1998). Gender, education and training: An international perspective. In C. Sweetman (Ed.), Gender, Education, and Training (ss. 9-18). Oxford, the UK: Oxfam.
 • Morrell, R., Epstein, D., Unterhalter, E., Bhana, D., & Moletsane, R. (2009). Towards gender equality: South African schools during the HIV and AIDS epidemic. Scottsville, South Africa: University of KwaZulu-Natal Press.
 • Nobel Media AB. (2014). Malala Yousafzai-Facts. Erişim tarihi: 1 Şubat 2017, http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2014/yousafzai-facts.html
 • World Economic Forum. (2016). The global gender gap report 2016. Erişim tarihi: 1 Şubat 2017, http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/rankings/
 • UNESCO. (2012). World Atlas of Gender Equality in Education. UNESCO Publishing: Paris, France.
 • Yacoobi, S. (2015, Mayıs). How I stopped the Taliban from shutting down my school [Video dosyası]. Erişim tarihi: 12 Ocak 2017, https://www.ted.com/talks/sakena_yacoobi_how_i_stopped_the_taliban_from_shutting_down_my_school#t-166619
 • Yousafzai, M., & Lamb, C. (2013). I am Malala: The girl who stood up for education and was shot by the Taliban. New York, NY: Little, Brown and Company.
 • Yousafzai, M., & Lamb, C. (2014). Ben, Malala: Eğitim hakkını savunduğu için Taliban tarafından vurulan kız (D. Yılmaz, Çev.). İstanbul, Türkiye: Epsilon Yayıncılık. (Özgün eser 2013 tarihlidir).

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Aykut SIĞIN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Hüseyin UYSAL
University of Florida
United States


Şeyda UYSAL This is me

Publication Date June 16, 2017
Submission Date February 23, 2017
Acceptance Date February 24, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA Sığın, A. , Uysal, H. & Uysal, Ş. (2017). Eğitim Hakkını Savunduğu için Hayatta Kalan Kız: "Ben Malala" Eserinin Toplumsal Değişim ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektiflerinden İncelenmesi . Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , 3 (2) , 114-123 . DOI: 10.29065/usakead.294194