Time Statistics

Acceptance-Rejection Statistics Time Statistics

Statistic Number of Articles Calculated Average Time (Day)
Article Submission - Withdraw: 0 0
Article Submission - Return: 3 69
Article Submission - First Editor Assignment: 27 2
First Editor Assignment - Acception Decision Statistic
Peer review: 10 113
Non peer review: 0 0
First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic
Peer review: 2 92
Non peer review: 12 5
Article Submission - Acception Decision Statistic
Peer Review: 10 114
Non Peer Review: 0 0
Article Submission - Rejection Decision Statistic
Peer Review: 2 92
Non Peer Review: 14 5

open-access-logo-png-transparent.png   by.png 

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisinde yayımlanan makaleler, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY 4.0) ile lisanslanmıştır.