Usul İslam Araştırmaları
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1305-2632 | e-ISSN 2147-8279 | Period Biannually | Founded: 2004 | Publisher İlim Yayma Vakfı | http://www.usuldergisi.com


USUL is there to join the rivers flowing down to the ocean, make them flow abundantly, and eventually ease their way to the target. USUL’s origin is based on the idea that there is a need to a fresh look from the current point to the principals and centuries. Here, USUL is attributed two meanings: Principles of religious knowledge and methods for reaching true information. So, the aim of USUL is to indicate through the published articles the principles of Islamic knowledge and also the methods and ways to achieve these principles.

Usul İslam Araştırmaları

ISSN 1305-2632 | e-ISSN 2147-8279 | Period Biannually | Founded: 2004 | Publisher İlim Yayma Vakfı | http://www.usuldergisi.com
Cover Image


USUL is there to join the rivers flowing down to the ocean, make them flow abundantly, and eventually ease their way to the target. USUL’s origin is based on the idea that there is a need to a fresh look from the current point to the principals and centuries. Here, USUL is attributed two meanings: Principles of religious knowledge and methods for reaching true information. So, the aim of USUL is to indicate through the published articles the principles of Islamic knowledge and also the methods and ways to achieve these principles.

Volume 32 - Issue 32 - Oct 2019
 1. Jenerik
  Pages 1 - 6
  Necmettin Gökkır
 2. Editörden
  Pages 7 - 8
  Necmettin Gökkır
 3. Peygamberimiz’i Rüyada Görmek -Mahiyeti ve Bilgi Değeri-
  Pages 9 - 38
  Hayati Yılmaz
 4. Hâlid-i Bağdâdî’nin Son Halifesi Kastamonulu Ahmed-i Siyâhî - Hayatı, Eseri ve Vakfiyesi -
  Pages 39 - 68
  Necdet Yılmaz
 5. Tasavvuf Klasiklerinde Hz. Ali’nin Şahsiyeti -Kur’an ve Hadis Perspektifiyle Karşılaştırma-
  Pages 69 - 90
  Veysel Akkaya
 6. Mekân, Zaman ve Dil Bağlamında Nübüvvetin Evrenselliği
  Pages 91 - 114
  Fikret Soyal
 7. İmâmiyye Şiası’nın İmâmet Teorisinin İtizalî ve Sünnî Eleştirisi
  Pages 115 - 142
  Veysi Ünverdi
 8. الإمام محمد مصطفى الرَّماصي الجزائري وجهوده في خدمة المذهب المالكي
  Pages 143 - 164
  Hamza Khelifati
 9. Osmanlı’nın Kayıp İki Tariki: Kabâkıbî ve Mâhir Tarikleri
  Pages 165 - 182
  Ahmet Gökdemir
 10. İmam Züfer’in Hanefi Mezhebinde Tercih Edilen Görüşleri
  Pages 183 - 214
  Mehmet Ali Aytekin
 11. Ebedi Hikmetin Peşinde, Seyyid Hüseyin Nasr, Çev. Harun Tan, İstanbul : İnsan Yayınları, 2007, 255 sayfa
  Pages 215 - 217
  Tamer Yıldırım
 12. Ebûbekir Zekeriyyâ er-Râzî’nin Felsefî Görüşleri Turgut Akyüz, İstanbul : Ravza Yayınları, 1. Baskı, Haziran, 2017
  Pages 217 - 221
  İrfan Karadeniz
 13. Kıta Avrupası Din Felsefesi ve Mistik Gelenekler, Recep Alpyağıl, İstanbul : İz Yayıncılık, 2016, 186 sayfa
  Pages 221 - 224
  Hülya Göndeş
 14. Barbar, Modern, Medenî: Medeniyet Üzerine Notlar, İbrahim Kalın, İstanbul : İnsan Yayınları, 2. Baskı, 2018, 299 sayfa.
  Pages 224 - 227
  Sümeyra Yumak
 15. Din Dilinde Mucize, Yay. Haz. Ahmet Baydar, Kuramer Yayıncılık, İstanbul : 2015, s. 371
  Pages 227 - 230
  Hülya Göndeş
 16. Yayın Esasları
  Pages 231 - 232
  Necmettin Gökkır
Indexes and Platforms