Journal Contacts

Editor-in-Chief

Assoc. Prof. Dr. Ahmet BARDAK
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
vanyyuifd@yyu.edu.tr
Dergi İletişimeposta: vanyyuifd@yyu.edu.trTelefon: 04322251192Adres: YYÜ İlahiyat Fakültesi. Bardakçı Köyü TUŞBA/VAN

Creative Commons Lisansı
Van İlahiyat Dergisi - Van Journal of Divinity Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.