Journal Boards

Owner

Prof. Dr. Abdurrahman CANDAN Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 0000-0003-4423-9980 Turkey

Editor

Assoc. Prof. Dr. Ahmet BARDAK Yüzüncü Yıl Üniversitesi 0000-0002-9393-7884 Turkey
Religion, Islamic Sects, Kalam

Alan Editörü

Assoc. Prof. Dr. Ferzende İDİZ VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Turkey
Sufism
Assoc. Prof. Dr. Bayram KANARYA İLAHİYAT PR. Turkey
Religion
Assoc. Prof. Mahmut DÜNDAR Van YYÜ İlahiyat Fakültesi Turkey
Education & Teacher Training
Assoc. Prof. Dr. Mehmet Selim ASLAN Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Turkey
Religion
Assoc. Prof. Mehmet Halil ERZEN İLAHİYAT FAKÜLTESİ Turkey
Turkish Islamic Literature
Asst. Prof. Dr. Metin YILDIZ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 0000-0003-3201-862X Turkey
Religion, Kalam
Asst. Prof. Dr. Mehmet Selim AYDAY VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, TEFSİR ANABİLİM DALI 0000-0002-3506-8051 Turkey
Religion, Interpretation
Asst. Prof. Dr. Mustafa ÖKSÜZ VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ 0000-0003-1135-9409 Turkey
Social Science, Ottoman History
Asst. Prof. Dr. Yunus KAPLAN Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı 0000-0002-7751-2309 Turkey
Philosophy of Islam
Arabic Language and Rhetoric

Responsible Editor

Asst. Prof. Dr. Burhaneddin KIYICI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-0025-9579 Turkey
Kalam

Science and Advisory Board

Prof. Dr. Abdulbaki GÜNEŞ (Van YYÜ.), Prof. Dr. M. Salih Arı (Van YYÜ), Prof. Dr. Ali İhsan PALA (Atatürk Ü.), Prof. Dr. Bahattin DARTMA (Marmara Ü.), Prof. Dr. Casim AVCI (Marmara Ü.), Prof. Dr. Cemalettin ERDEMCİ (Siirt Ü.), Prof. Dr. Gürbüz DENİZ (Ankara Ü.), Prof. Dr. Hasan Hüseyin BİRCAN (Necmettin Erbakan Ü.), Prof. Dr. Hasan ÇİÇEK (Van YYÜ.), Prof. Dr. Hüseyin HANSU (İstanbul Ü.) Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ (Selçuk Ü.), Prof. Dr. İsmail Hakkı ÜNAL (Ankara Ü.), Prof. Dr. Mehmet Ali BÜYÜKKARA (Şehir Ü.), Prof. Dr. Mehmet Halil ÇİÇEK (Yıldırım Beyazıt Ü.), Prof. Dr. Mehmet KUBAT (İnönü Ü.), Prof. Dr. Mehmet ÜNAL (Yıldırım Beyazıt Ü.), Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ (Selçuk Ü.), Prof. Dr. Nevzat TARTI (Akdeniz Ü.), Prof. Dr. Mithat Eser (Selçuk İİF.), Prof. Dr. Nurullah Altaş (Atatürk Ü), Prof. Dr. Osman GÜRBÜZ (Atatürk Ü.), Prof. Dr. Mustafa KAYA (Atatürk Ü.), Prof. Dr. Ömer KARA (Atatürk Ü.), Prof. Dr. Sahip BEROJE, (Van YYÜ.), Prof. Dr. Recep ARDOĞAN (K. Maraş Sütçü İmam Ü.),Prof. Dr. Şakir GÖZÜTOK, Prof. Dr. Tuncay İMAMOĞLU (Atatürk Ü), Prof. Dr. Yakup CİVELEK (Yıldırım Beyazıt Ü.), Prof. Dr. Yusuf SANCAK (Atatürk Ü), Prof. Dr. Yusuf Ziya KESKİN (Harran Ü), Prof. Dr. Abdulcelil BİLGİN (Muş Alparslan Ü.), Doç. Dr. Abdulvahap ÖZSOY (Atatürk Ü.), Doç. Dr. Hüsnü AYDENİZ (Erzincan Ü), Doç. Dr. Mehmet BULGEN (Marmara Ü.), Doç. Dr. Mahsum AYTEPE (Mersin İİF), Doç. Dr. Musa ÖZTÜRK (Mardin Artuklu Ü), Doç. Dr. Kemal KAYA (Yüzüncü Yıl Ü.), Doç. Dr. Bekir KARADAĞ (Gaziantep İBTÜ.),Doç. Dr. Osman DÜZGÜN (Yıldırım Beyazıt Ü), Doç. Dr. Yunus CENGİZ (Mardin Artuklu Ü.), Doç. Dr. Ahmet BARDAK (Van YYÜ), Doç. Dr. Muhammed COŞKUN (Marmara Ü), Doç. Dr. Aydın GÖRMEZ (Van YYÜ), Dr. Öğr. Üyesi Ahmet CEYLAN (Mardin Artuklu Ü.), Dr. Öğr. Üyesi Ali HATALMIŞ (Çukurova Ü), Dr. Öğr. Üyesi Burhaneddin KIYICI (Van YYÜ.), Dr. Öğr. Üyesi Hacı KAYA (Necmettin Erbakan Ü), Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Macit SEVGİLİ (Siirt Ü) Dr. Öğr. Üyesi Mehmet HABERLİ (BŞEÜ), Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Harun KIYLIK (Van YYÜ Ü.), Dr. Öğr. Üyesi, Burhanettin KIYICI (Van YYÜ Ü.) Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Demir (Gaziantep İBTÜ) Öğr. Gör. Dr. M. Meşhud Hakçıoğlu (Van YYÜ Ü.)

Editoral Board

Prof. Dr. Müfit Selim SARUHAN Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Turkey
Philosophy of Islam
Prof. Dr. Erdal BAYKAN Mersin Üniversitesi Turkey
Religion, Philosophy of Religion, History of Philosophy
Prof. Dr. Cemalettin ERDEMCİ Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Turkey
Religion
Prof. Dr. Recep ASLAN Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Turkey
Religion
Assoc. Prof. Dr. İbrahim YILMAZ Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ünv.
Law of Islam
Assoc. Prof. Dr. Ramazan ÖZMEN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Turkey
Religion
Assoc. Prof. Mahmut DÜNDAR Van YYÜ İlahiyat Fakültesi Turkey
Education & Teacher Training
Assoc. Prof. Dr. Bayram KANARYA İLAHİYAT PR. Turkey
Religion
Asst. Prof. Dr. Ali HATALMIŞ Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi Anabilim Dalı 0000-0002-1689-4809 Turkey
Social Science
Asst. Prof. Dr. Kamuran GÖKDAĞ MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Turkey
Philosophy of Society and Politics
Asst. Prof. Dr. Ercan ŞEN Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 0000-0003-2583-1540 Turkey
Religion, Social Science, Interpretation
Asst. Prof. Dr. Yunus KAPLAN Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı 0000-0002-7751-2309 Turkey
Philosophy of Islam
Asst. Prof. Dr. Mustafa ÖKSÜZ VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ 0000-0003-1135-9409 Turkey
Social Science, Ottoman History
Asst. Prof. Dr. Burhaneddin KIYICI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-0025-9579 Turkey
Kalam
Social Science, Sociology of Religion
Dr. Mazhar DEDE VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-9876-1577 Turkey
World Languages and Literature
Res. Assist. Dr. Mehmet Şirin ALADAĞ Van YYÜ İlahiyat Fakültesi Turkey
Arabic Language, Literature and Rhetoric


Creative Commons License
Van İlahiyat Dergisi - Van Journal of Divinity Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.