Aim

Sağlık bilimleri alanında yayınlanan makalelerin yayınlandığı bilimsel, akademik bir dergidir. Ulusal ve uluslararası bilimsel, atıf indekslerinde taranan ve düzenli olarak yayınlanan bir dergi olması amaçlanmaktadır.                

Scope

Van Sağlık Bilimleri Dergisi’nde; sağlık alanındaki deneysel ve klinik çalışmalar, olgu sunumları, derlemeler ve editöre mektuplar yayınlanır. Dergiye gönderilen yazılar daha önceden yayınlanmamış (kongre bildirileri hariç) ve orijinal olmalıdır.