Ethical Principles and Publication Policy

1. Van Sağlık Bilimleri Dergisi, açık erişimlidir,

2. Makalelerin; değerlendirme öncesi ve sonrasında ve yayın aşamasında herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

3. Makaleler birbirinden bağımsız, konusunda uzman, en az 2 hakem tarafından değerlendirilmektedir.

4. Makale değerlendirme süresi; hakem sürecine bağlı olarak 1-3 ay arasındadır.

5. Gönderilen her makale, intihal açısından taranmış olmalıdır ve raporu eklenmelidir. Benzerlik oranı %20'den fazla olmamalıdır.

6. Dergiye gönderilen bütün makaleler için, yazarlar herhangi bir kişi veya kuruluş ile çıkar çatışması olmadığını beyan etmelidir.

Genel olarak

Van Sağlık Bilimleri Dergisi, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors)'nin önerilerine ve COPE (Committee on Publication Ethics)'nin akış şemalarına kesinlikle uymaktadır.


Editörün Sorumlulukları:


Editör, gönderilen makalelerin içeriğini ilgili yazar, hakemler ve yayıncı dışındaki kişilere karşı gizli tutmalıdır.


Editör, hakemlerin izni olmadan, hakemlerin hiçbir bilgisini üçüncü bir şahsa ifşa etmemelidir.


Editör, makalenin önemi, özgünlüğü, netliği ve derginin kapsamı ile ilgili olarak, makaleyi kabul edip etmeme konusunda nihai kararı verme hakkına sahiptir.


Editör, gönderdiği ve henüz yayınlanmamış makalelerde bildirilen herhangi bir veri veya çalışmanın herhangi bir bölümünü, kendi araştırmaları için kullanmamalıdır.


Hakemlerin Sorumlulukları:


Hakem, makalenin kendi uzmanlık alanı içinde olmadığını düşünüyorsa, bu durumu editöre bildirmelidir.


Değerlendirme sürecini, editörün istediği tarihe kadar tamamlamayacağını düşünüyorsa, bu durumu editöre bildirmelidir.


Çıkar çatışması söz konusu olduğunu düşünüyorsa, bu durumu editöre bildirmelidir.


Hakem, editörün yetkilendirmesi dışında, makale hakkında başkalarına bilgi vermemelidir.


Hakem, makaleyi bilimsel ve profesyonel bir şekilde değerlendirmeli ve yazarları rencide edici eleştirilerden kaçınmalıdır.


Yazarın Sorumlulukları:


Yazar, makalenin orijinalliğini garanti etmelidir.

Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.

Doğrudan ve dolaylı olarak insan ve hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda; ilgili etik kurullarından onay alındığı belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir.

Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir.

Her türlü bilimsel ve yayın etiği kuralına uymak ve gerekirse bu konuda bilgi vermek yazarın sorumluluğundadır.


Yazar makaleyi aynı anda birden fazla dergiye göndermemelidir.


Yazar, araştırmayı destekleyen tüm kaynakları açıkça belirtmeli ve ayrıca herhangi bir çıkar çatışması / çatışması varsa beyan etmelidir.


Yazar, araştırmaya katkıda bulunanlara uygun bir şekilde teşekkür etmelidir.


Yayıncılar, editörler, hakemler ve okurlar; yazardan, editör incelemesi ve halkın erişimi için ham verileri isteme hakkına sahiptir.