Research Article
BibTex RIS Cite

Investigation of the Existence of Poultry and Equidae Meat Sold in the Form of Salami, Sausages and Sujuk Consumed in Van with ELISA Technique

Year 2017, Volume: 28 Issue: 2, 107 - 111, 20.08.2017

Abstract

This study was carried out to determine the presence of poultry and
equidae meat in a total of 90 processed meat products including; 30 salami, 30
sausages and 30 sujuk samples presented as 100% beef in the label information
that are sold for consumption in various markets, supermarkets and butchers in
Van province. A total of 90 samples were brought to the laboratory in the cold
chain with their original packaging, and their extracts were prepared and
analysed by ELISA for the presence of poultry and equidae meat. As a result of
the analyses made, a total of 90 samples including 30 sujuk (26 vacuumed, 4
non-vacuumed), 30 salami (23 whole, 6 sliced, 1 open) and 30 sausages
(vacuumed) were examined and poultry meat was detected in one of the
non-vacuumed sliced salami samples, equidae meat was not observed in any of the
samples. As a result of the study; Poultry meat was detected in one of the
samples examined although it was stated on the label that it is 100% beef. This
shows that different types of meat can be found in sujuk, salami and sausages,
which are offered for sale on the market contrary to label information. For
this reason, it is necessary to check whether the products that are sold in the
market are in compliance with the regulations by the means of conducting
routine controls in order not to deceive consumers.

References

  • Anonim (2005). Identification of Animal Species in Meat and Poultry Products. MLG 17.02, Revision:02, Microbiology Laboratory Guidebook, United States Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service, Washington, USA. Anonim (2012). Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği. 05 Aralık 2012, Resmi Gazete Sayı: 28488, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara. Anonim (2017a). Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği. 26 Ocak 2017, Resmi Gazete Sayı: 29960, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara. Anonim (2017b). ELISA Technologies Diagnostic Test Kits. ELISA-TEK® Cooked Meat Species Test Kits. ELISA Technologies, Inc., 2501 NW 66th Court, Gainesville, FL 32653 USA. Aslan A. (2012) Et Muayenesi ve Et Ürünleri Teknolojisi. 2. Baskı, 748 S, Medipress, Malatya. Atasever DD (2011). Isıl İşlem Görmüş Et Ürünlerinde ELISA Tekniği ile Farklı Et Türlerinin Tespiti. Adnan Menderes Ü Sağ Bil Enst, Y Lisans Tezi, 62 s, Aydın. Ayaz Y, Ayaz ND, Erol I (2006). Detection of species in meat and meat products using Enzyme-linked Immunosorbent Assay. J Muscle Foods, 17, 214-220. Barai BK, Nayak RR, Singhal RS, Kulkarni PR (1992). Approaches to the detection of meat adulteration. Trends Food Sci Tech, 3, 69-72. Bender A. (1992). Meat and meat products in human nutrition in developing countries. FAO Food Nutr Pap, 53:1-91. Boland MJ, Rae AN, Vereijken JM, Meuwissen MPM, Fischer ARH, van Boekel MAJS, Rutherfurd SM, Gruppen H, Moughan PJ, Hendriks WH (2013). The future supply of animal-derived protein for human consumption. Trends Food Sci Tech, 29, 62-73. Cawthorn DM, Steinman HA, Hoffman LC (2013). A high incidence of species substitution and mislabelling detected in meat products sold in South Africa. Food Control, 32, 440-449. Doosti A, Dehkordi PG, Rahimi E (2007). Molecular assay to faud identification of meat products. J Food Sci and Tech, 51(1), 148-152. Fernqvist F, Ekelund L (2014). Credence and the effect on consumer liking of food. Food Qual and Prefer, 32, 340-353. Font-i Furnols M, Guerrero L (2014). Consumer preference, behavior and perception about meat and meat products: An overview. Meat Sci, 98(3), 361-371. Ghovvati S, Nassiri MR, Mirhoseini SZ, Heravi Moussavi A, Javadmanesh A (2009). Fraud identification in industrial meat products by multiplex PCR assay. Food Control, 20(8), 696-699. Gioavanacci I, Guizard C, Carlier M, Duval V, Martin JL, Demeulemester C (2004). Species identification of meat products by ELISA. Int J Food & Sci Techn, 39(8), 863-867. Günşen U, Aydın A, Ovalı BB, Coşkun Y (2006). Çiğ et ve ısıl işlem görmüş et ürünlerinde ELISA tekniği ile farklı et türlerinin tespiti. İÜ Vet Fak Derg, 32(2), 45-52. Hsieh YHP, Woodward BB, Ho SH (1995). Detection of Species Substitution in Raw and Cooked Meats Using Immunoassays. J Food Protec, 58(5), 555-559. Hsieh YHP (2006). Meat Species Identification. Handbook of Food Science, Technology and Engineering, (Ed: Hui YH), Vol:3,CRC Press. İşleyici Ö, Sancak YC, Güneş RM (2015). Van ilinde hayvansal kökenli gıda üretimi ve sorunları. 6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, (Uluslararası Katılımlı), 164-165. Kamber U, Özalp E (2009). Fermente Türk sucuklarında et orijininin indirekt kompetatif ELISA ile belirlenmesi. Erciyes Üniv Vet Fak Derg, 6(1), 21-29. Keyvan E, İplikçioğlu Çil G, Çınar Kul B, Bilgen N, Şireli UT (2017). Identification of meat species in different types of meat products by PCR. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 64, 261-266. Heo EJ, Ko EK, Seo KH, Kim YJ, Park HJ, Wee SH, Moon JS (2014). Validation of PCR and ELISA test kits for identification of domestic animal species in raw meat and meat products in Korea. J Food Hyg Safety, 29: 158-163. Ong SB, Zuraini MI, Jurin WG, Cheah YK, Tunung R, Chai LC, Haryani Y, Ghazali F. M, Son R. (2007). Meat molecular detection: Sensitivity of polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism in species differentiation of meat from animal origin. ASEAN Food Journal, 14(1), 51-59. Özşensoy Y, Şahin S (2016). Et ürünlerinde tür tayininin yapılmasında farklı yöntemlerin karşılaştırılması. Eurasian J Vet Sci, 32(1), 30-35. Pereira PMCC, Vicente AFRB (2013). Meat nutritional composition and nutritive role in the human diet. Meat Sci, 93(3), 586-592. Perestam AT, Fujisaki KK, Nava O, Hellberg RS (2017). Comparison of realtime PCR and ELISA-based methods for the detection of beef and pork in processed meat products, Food Control, 71:346-352. Rahmati S, Julkapli NM, Yehye WA, Basirun WJ (2016). Identification of meat origin in food products-A review. Food Control, 68, 379-390. Türkyılmaz Ö, Irmak H (2008). Et ve et ürünlerinde ELISA tekniği ile türlerin tespiti. Bornova Vet Kont Araşt Enst Derg, 30(44):27-31. Verbeke W, Rutsaert P, Bonne K, Vermeir I (2013). Credence quality coordination and consumers’ willingness-to-pay for certified halal labelled meat. Meat Science, 95,790-797. Williams P. (2007). Nutritional composition of red meat. Nutrition & Dietetics, 64(Sppl. 4), 113-119. Yalçın H, Alkan G (2012). Et ve et ürünlerinde at ve domuz eti varlığının Uhlenhuth presipitasyon halka, agar gel immuno diffüzyon ve Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay metotları ile araştırılması. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 18 (6):923-927.

Van İlinde Satılan Salam, Sosis ve Sucuklarda Kanatlı ve Tek tırnaklı Etlerinin Varlığının ELISA Tekniği ile Araştırılması

Year 2017, Volume: 28 Issue: 2, 107 - 111, 20.08.2017

Abstract

Bu çalışma Van ilinde bulunan çeşitli market,
süpermarket ve kasaplarda tüketime sunulan
ve etiket bilgilerinde %100 dana eti olduğu
belirtilen 30 adet salam, 30 adet sosis ve 30 adet de sucuk örneği olmak üzere
toplam 90 adet işlenmiş et ürününde kanatlı ve tek tırnaklı eti varlığını
belirlemek amacıyla yapılmıştır. Toplam 90 adet örnek orijinal ambalajlarıyla soğuk zincirde
laboratuvara getirilerek ekstraktları hazırlanmış ve
ELISA yöntemi ile
kanatlı ve tek tırnaklı eti varlığı yönünden analize alınmıştır. Yapılan analizler
sonucunda 30 adet sucuk (26 adet vakumlu, 4 adet vakumsuz), 30 adet salam (23
adet bütün, 6 adet dilimlenmiş, 1 adet açık) ve 30 adet sosis (vakumlu) olmak
üzere toplam 90 adet örnek incelenmiş ve 1 adet vakumsuz dilimlenmiş salam
örneğinde kanatlı eti tespit edilmiş, örneklerin hiçbirisinde tek tırnaklı
etine rastlanmamıştır. Yapılan çalışma sonucunda incelenen örneklerin bir
tanesinde, etiketinde %100 dana eti olduğu belirtilmesine rağmen kanatlı eti
tespit edilmiştir. Bu durum piyasada satışa sunulan sucuk, salam ve sosislerde
etiket bilgisinin aksine farklı et türlerinin de bulunabileceğini ortaya
koymuştur. Bu nedenle piyasada satılan bu tip ürünlerin rutin kontrollerinin
sürekli yapılması ve tüketicinin aldatılmaması açısından yönetmeliklere uygun
olup olmadıklarının denetlenmesi gerekmektedir.

References

  • Anonim (2005). Identification of Animal Species in Meat and Poultry Products. MLG 17.02, Revision:02, Microbiology Laboratory Guidebook, United States Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service, Washington, USA. Anonim (2012). Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği. 05 Aralık 2012, Resmi Gazete Sayı: 28488, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara. Anonim (2017a). Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği. 26 Ocak 2017, Resmi Gazete Sayı: 29960, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara. Anonim (2017b). ELISA Technologies Diagnostic Test Kits. ELISA-TEK® Cooked Meat Species Test Kits. ELISA Technologies, Inc., 2501 NW 66th Court, Gainesville, FL 32653 USA. Aslan A. (2012) Et Muayenesi ve Et Ürünleri Teknolojisi. 2. Baskı, 748 S, Medipress, Malatya. Atasever DD (2011). Isıl İşlem Görmüş Et Ürünlerinde ELISA Tekniği ile Farklı Et Türlerinin Tespiti. Adnan Menderes Ü Sağ Bil Enst, Y Lisans Tezi, 62 s, Aydın. Ayaz Y, Ayaz ND, Erol I (2006). Detection of species in meat and meat products using Enzyme-linked Immunosorbent Assay. J Muscle Foods, 17, 214-220. Barai BK, Nayak RR, Singhal RS, Kulkarni PR (1992). Approaches to the detection of meat adulteration. Trends Food Sci Tech, 3, 69-72. Bender A. (1992). Meat and meat products in human nutrition in developing countries. FAO Food Nutr Pap, 53:1-91. Boland MJ, Rae AN, Vereijken JM, Meuwissen MPM, Fischer ARH, van Boekel MAJS, Rutherfurd SM, Gruppen H, Moughan PJ, Hendriks WH (2013). The future supply of animal-derived protein for human consumption. Trends Food Sci Tech, 29, 62-73. Cawthorn DM, Steinman HA, Hoffman LC (2013). A high incidence of species substitution and mislabelling detected in meat products sold in South Africa. Food Control, 32, 440-449. Doosti A, Dehkordi PG, Rahimi E (2007). Molecular assay to faud identification of meat products. J Food Sci and Tech, 51(1), 148-152. Fernqvist F, Ekelund L (2014). Credence and the effect on consumer liking of food. Food Qual and Prefer, 32, 340-353. Font-i Furnols M, Guerrero L (2014). Consumer preference, behavior and perception about meat and meat products: An overview. Meat Sci, 98(3), 361-371. Ghovvati S, Nassiri MR, Mirhoseini SZ, Heravi Moussavi A, Javadmanesh A (2009). Fraud identification in industrial meat products by multiplex PCR assay. Food Control, 20(8), 696-699. Gioavanacci I, Guizard C, Carlier M, Duval V, Martin JL, Demeulemester C (2004). Species identification of meat products by ELISA. Int J Food & Sci Techn, 39(8), 863-867. Günşen U, Aydın A, Ovalı BB, Coşkun Y (2006). Çiğ et ve ısıl işlem görmüş et ürünlerinde ELISA tekniği ile farklı et türlerinin tespiti. İÜ Vet Fak Derg, 32(2), 45-52. Hsieh YHP, Woodward BB, Ho SH (1995). Detection of Species Substitution in Raw and Cooked Meats Using Immunoassays. J Food Protec, 58(5), 555-559. Hsieh YHP (2006). Meat Species Identification. Handbook of Food Science, Technology and Engineering, (Ed: Hui YH), Vol:3,CRC Press. İşleyici Ö, Sancak YC, Güneş RM (2015). Van ilinde hayvansal kökenli gıda üretimi ve sorunları. 6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, (Uluslararası Katılımlı), 164-165. Kamber U, Özalp E (2009). Fermente Türk sucuklarında et orijininin indirekt kompetatif ELISA ile belirlenmesi. Erciyes Üniv Vet Fak Derg, 6(1), 21-29. Keyvan E, İplikçioğlu Çil G, Çınar Kul B, Bilgen N, Şireli UT (2017). Identification of meat species in different types of meat products by PCR. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 64, 261-266. Heo EJ, Ko EK, Seo KH, Kim YJ, Park HJ, Wee SH, Moon JS (2014). Validation of PCR and ELISA test kits for identification of domestic animal species in raw meat and meat products in Korea. J Food Hyg Safety, 29: 158-163. Ong SB, Zuraini MI, Jurin WG, Cheah YK, Tunung R, Chai LC, Haryani Y, Ghazali F. M, Son R. (2007). Meat molecular detection: Sensitivity of polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism in species differentiation of meat from animal origin. ASEAN Food Journal, 14(1), 51-59. Özşensoy Y, Şahin S (2016). Et ürünlerinde tür tayininin yapılmasında farklı yöntemlerin karşılaştırılması. Eurasian J Vet Sci, 32(1), 30-35. Pereira PMCC, Vicente AFRB (2013). Meat nutritional composition and nutritive role in the human diet. Meat Sci, 93(3), 586-592. Perestam AT, Fujisaki KK, Nava O, Hellberg RS (2017). Comparison of realtime PCR and ELISA-based methods for the detection of beef and pork in processed meat products, Food Control, 71:346-352. Rahmati S, Julkapli NM, Yehye WA, Basirun WJ (2016). Identification of meat origin in food products-A review. Food Control, 68, 379-390. Türkyılmaz Ö, Irmak H (2008). Et ve et ürünlerinde ELISA tekniği ile türlerin tespiti. Bornova Vet Kont Araşt Enst Derg, 30(44):27-31. Verbeke W, Rutsaert P, Bonne K, Vermeir I (2013). Credence quality coordination and consumers’ willingness-to-pay for certified halal labelled meat. Meat Science, 95,790-797. Williams P. (2007). Nutritional composition of red meat. Nutrition & Dietetics, 64(Sppl. 4), 113-119. Yalçın H, Alkan G (2012). Et ve et ürünlerinde at ve domuz eti varlığının Uhlenhuth presipitasyon halka, agar gel immuno diffüzyon ve Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay metotları ile araştırılması. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 18 (6):923-927.
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Özgür İşleyici

Yakup Can Sancak

Rabia Mehtap Tuncay This is me

Adem Mis This is me

Fatih Arslan This is me

Publication Date August 20, 2017
Submission Date September 27, 2017
Acceptance Date October 9, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 28 Issue: 2

Cite

APA İşleyici, Ö., Can Sancak, Y., Tuncay, R. M., Mis, A., et al. (2017). Van İlinde Satılan Salam, Sosis ve Sucuklarda Kanatlı ve Tek tırnaklı Etlerinin Varlığının ELISA Tekniği ile Araştırılması. Van Veterinary Journal, 28(2), 107-111.
AMA İşleyici Ö, Can Sancak Y, Tuncay RM, Mis A, Arslan F. Van İlinde Satılan Salam, Sosis ve Sucuklarda Kanatlı ve Tek tırnaklı Etlerinin Varlığının ELISA Tekniği ile Araştırılması. Van Vet J. August 2017;28(2):107-111.
Chicago İşleyici, Özgür, Yakup Can Sancak, Rabia Mehtap Tuncay, Adem Mis, and Fatih Arslan. “Van İlinde Satılan Salam, Sosis Ve Sucuklarda Kanatlı Ve Tek tırnaklı Etlerinin Varlığının ELISA Tekniği Ile Araştırılması”. Van Veterinary Journal 28, no. 2 (August 2017): 107-11.
EndNote İşleyici Ö, Can Sancak Y, Tuncay RM, Mis A, Arslan F (August 1, 2017) Van İlinde Satılan Salam, Sosis ve Sucuklarda Kanatlı ve Tek tırnaklı Etlerinin Varlığının ELISA Tekniği ile Araştırılması. Van Veterinary Journal 28 2 107–111.
IEEE Ö. İşleyici, Y. Can Sancak, R. M. Tuncay, A. Mis, and F. Arslan, “Van İlinde Satılan Salam, Sosis ve Sucuklarda Kanatlı ve Tek tırnaklı Etlerinin Varlığının ELISA Tekniği ile Araştırılması”, Van Vet J, vol. 28, no. 2, pp. 107–111, 2017.
ISNAD İşleyici, Özgür et al. “Van İlinde Satılan Salam, Sosis Ve Sucuklarda Kanatlı Ve Tek tırnaklı Etlerinin Varlığının ELISA Tekniği Ile Araştırılması”. Van Veterinary Journal 28/2 (August 2017), 107-111.
JAMA İşleyici Ö, Can Sancak Y, Tuncay RM, Mis A, Arslan F. Van İlinde Satılan Salam, Sosis ve Sucuklarda Kanatlı ve Tek tırnaklı Etlerinin Varlığının ELISA Tekniği ile Araştırılması. Van Vet J. 2017;28:107–111.
MLA İşleyici, Özgür et al. “Van İlinde Satılan Salam, Sosis Ve Sucuklarda Kanatlı Ve Tek tırnaklı Etlerinin Varlığının ELISA Tekniği Ile Araştırılması”. Van Veterinary Journal, vol. 28, no. 2, 2017, pp. 107-11.
Vancouver İşleyici Ö, Can Sancak Y, Tuncay RM, Mis A, Arslan F. Van İlinde Satılan Salam, Sosis ve Sucuklarda Kanatlı ve Tek tırnaklı Etlerinin Varlığının ELISA Tekniği ile Araştırılması. Van Vet J. 2017;28(2):107-11.

88x31.png

Accepted papers are licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License