Life Skills Journal of Psychology
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2587-1536 | e-ISSN 2587-1536 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Muhammed YILDIZ |


Life Skills Journal of Psychology is a peer reviewed journal that involves both Turkish and English researchs in the fields of psychiatry, psychology, psychological counseling and guidance, social work, psychiatric nursing, child development, early childhood education and special education. The journal is published twice a year, in June and December. Life Skills Journal of Psychology accepts, such as research article, case report, review, conference paper, thesis paper, letter to the editor, book review, systematic reviews and meta analysis.

Life Skills Journal of Psychology

ISSN 2587-1536 | e-ISSN 2587-1536 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Muhammed YILDIZ |
Cover Image


Life Skills Journal of Psychology is a peer reviewed journal that involves both Turkish and English researchs in the fields of psychiatry, psychology, psychological counseling and guidance, social work, psychiatric nursing, child development, early childhood education and special education. The journal is published twice a year, in June and December. Life Skills Journal of Psychology accepts, such as research article, case report, review, conference paper, thesis paper, letter to the editor, book review, systematic reviews and meta analysis.

Volume 4 - Issue 7 - Jun 30, 2020
 1. Transformation of Childhood Traumatic Experiences to Violence
  Pages 1 - 7
  Esra Nihan BRİDGE , Nesrin DUMAN
 2. Üniversite Öğrencilerinde Mental İyi Oluş ile Psikolojik Dayanıklılık İlişkisi
  Pages 9 - 17
  Nesrin DUMAN , Pinar GÖKSU , Ceren KÖROĞLU , Aysegül TALAY
 3. Üniversite Öğrencilerinde İşlevsel Olmayan Tutumlar, Algılanan Ebeveyn Tutumları ve Sosyal Karşılaştırma Yönelimlerinin Beden İmgesini Yordayıcılığı
  Pages 19 - 35
  Saniyebengisu BÜYÜKMUMCU , A.aykut CEYHAN
 4. Öz-Anlayış Düzeyi ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki: Otomatik Düşüncelerin Aracı Etkisi
  Pages 37 - 49
  Rumeysa HOŞOĞLU
 5. Ergenlerin Sosyal Medya Beğenilmeme Korkularının Yordayıcısı Olarak Benlik Saygısı ve Benlik Tasarımı
  Pages 51 - 68
  Osman SÖNER , Olcay YILMAZ
 6. Kadın Doğum Kliniklerinde Çalışan Sağlık Profesyonellerin Perinatal Kayıp ve Yas ile İlgili Görüşleri
  Pages 69 - 79
  Pelin PALAS KARACA, Yeliz KAYA , Sevde AKSU
 7. Oksitosinin Nörobiyolojik Temelleri ve Davranışsal Doğurgularının İncelenmesi
  Pages 81 - 90
  Gün PAKYÜREK
 8. Sağlık Hizmetleri Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları ile Psikolojik İyi Oluşları Arasındaki İlişki
  Pages 91 - 100
  Pelin PALAS , Sevde AKSU
 9. Stigma, Dissatisfaction, Disengagement and Intention To Quit: A Model Proposal
  Pages 101 - 114
  Meltem AKCA , Burcu Özge ÖZASLAN ÇALIŞKAN
 10. Working Mothers: Intensive Mothering and Momism
  Pages 115 - 125
  F. Senem SAHLAR , A.meltem ÜSTÜNDAĞ-BUDAK
Indexes and Platforms

oWYtK6.png

oWY1xe.png