Life Skills Journal of Psychology
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 2587-1536 | e-ISSN 2587-1536 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Muhammed YILDIZ | http://dergipark.org.tr/ybpd


Life Skills Journal of Psychology is a peer reviewed journal that involves both Turkish and English  researchs in the fields of psychiatry, psychology, psychological counseling and guidance, social work, psychiatric nursing, child development, early childhood education and special education.  The journal is published twice a year, in June and December. Life Skills Journal of Psychology accepts, such as research article, case report, review, conference paper, thesis paper, letter to the editor, book review, systematic reviews and meta analysis. 

Life Skills Journal of Psychology, is indexed in DOAJ, Erih Plus, Crossref, SOBIAD, Turk Medline, Turkish Psychiatry Index, Turkish Education Index and Ideal Online.

Call for Papers 

Life Skills Journal of Psychology is accepting articles for June 2020 issue right now. The articles which have successfully completed the peer review process will be published online first.

Life Skills Journal of Psychology

ISSN 2587-1536 | e-ISSN 2587-1536 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Muhammed YILDIZ | http://dergipark.org.tr/ybpd
Cover Image


Life Skills Journal of Psychology is a peer reviewed journal that involves both Turkish and English  researchs in the fields of psychiatry, psychology, psychological counseling and guidance, social work, psychiatric nursing, child development, early childhood education and special education.  The journal is published twice a year, in June and December. Life Skills Journal of Psychology accepts, such as research article, case report, review, conference paper, thesis paper, letter to the editor, book review, systematic reviews and meta analysis. 

Life Skills Journal of Psychology, is indexed in DOAJ, Erih Plus, Crossref, SOBIAD, Turk Medline, Turkish Psychiatry Index, Turkish Education Index and Ideal Online.

Call for Papers 

Life Skills Journal of Psychology is accepting articles for June 2020 issue right now. The articles which have successfully completed the peer review process will be published online first.

Volume 3 - Issue 5 - Jun 2019
 1. Öykülerle Öğrenme
  Pages 1 - 4
  Serkan Güneş, Oğuz Güvenmez
 2. Özel Eğitim Öğretmenlerinin Yardımcı Teknoloji Kullanımlarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
  Pages 5 - 12
  Mukaddes Sakallı Demirok, Meltem Haksız, Cahit Nuri
 3. Biz Babadan Böyle Gördük-Evlat Sorumluluğu
  Pages 13 - 22
  Emine Er, Yener Özen
 4. Ergenlerin Gelecek Kaygıları ile Psikolojik Sağlamlıkları Arasındaki İlişkide Yaşam Doyumunun Aracı Rolü
  Pages 23 - 37
  Asiye Dursun, Murat Sinan Özkan
 5. Üniversite Öğrencilerinde Premenstrual Sendrom ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arasındaki İlişki
  Pages 39 - 51
  Nazife Bakır, Hatice Balcı Yangın
 6. Kısırlık Sorunu Yaşayan Erkek Hastaların TAT ve Rorschach Tepkilerinin Olgu Düzeyinde İncelenmesi
  Pages 53 - 64
  Zihniye Okray
 7. Review of A Case Study in Light of Bowen Theory: Differentiation of Self
  Pages 65 - 72
  Esra Nihan Bridge
 8. The Predictive Role of Early Maladaptive Schemas in The Evaluation of Pre-Marital Romantic Relationships Among University Students
  Pages 73 - 83
  Serdar Körük, Ali Ammar Kurt
 9. Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HADS) Üzerine Bir Çalışma
  Pages 85 - 91
  Didem Tetik Küçükelçi
 10. Sosyal ve Evrimsel Psikolojide İnsan Özgeciliği Bilmecesi
  Pages 93 - 110
  Emir Üzümçeker, Gizem Naz Gezgin, Serap Akfırat
 11. Depresyonun Kişilerarası Psikoterapisinin Klinik Alandaki Rolü: Bilişsel Davranışçı Terapiler ve Medikal Tedavilerle Karşılaştırma Çalışmalarına İlişkin Bir Derleme
  Pages 111 - 118
  Ekin Öztekin, Kübra Meltem Karaoğlu
 12. Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Eğitime Yönelik Tutumları ve Toplumsal Cinsiyet Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 119 - 128
  Nazife Bakır, Pınar Irmak Vural, Cuma Demir
Indexes and Platforms

oWYtK6.png

oWTduN.png

oWYTcj.png

oWYN1A.png

oWYDoQ.png

oWY1xe.png

oWaRbf.png

oWaayP.png