Book Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Year 2021, Volume 3, 215 - 217, 30.12.2021
https://doi.org/10.53979/yillik.2021.15

Abstract

References

 • Jenny White, Muslim Nationalism and the New Turks (New Jersey: Princeton University Press, 2013), 19.
 • Carl Schmitt, Siyasal Kavramı, çev. Ece Göztepe (İstanbul: Metis Yayınları, 2018), 71.
 • 1983 yılında İstanbul’da kurulan Hassa Mimarlık, internet sitesinde misyonunu Batılılaşma öncesi bozulmamış Türk-İslam geleneğini bugünün şartlarında yeniden üretmek olarak tanımlamaktadır.
 • Turgut Cansever, İslâm’da Şehir ve Mimarî (İstanbul: İz Yayınları, 1997), 26.
 • Turgut Cansever’in sözünü ettiği tevhit ilkesi, tradisyonalist ekolün önemli simalarından biri olan Seyyid Hüseyin Nasr’ın okumasıyla diyalog hâlindedir. Nasr, İslam mimarisindeki Tevhid anlayışının hem Allah’ın ve kozmosun hem de toplumsal hayatın birliğine dayalı olduğunu söyler.
 • Turgut Cansever, Ev ve Şehir (İstanbul: İnsan Yayınları, 1994), 219.
 • Nilüfer Göle, Mühendisler ve İdeoloji: Öncü Devrimcilerden Yenilikçi Seçkinlere, (İstanbul: Metis Yayınları, 2016), 14.
 • Sibel Bozdoğan, Modernizm ve Ulusun İnşası: Erken Cumhuriyet Türkiyesi’nde Mimari Kültür (İstanbul: Metis Yayınları, 2012), 264.
 • Yahya Kemal Beyatlı, Aziz İstanbul (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2002), 52.
 • Necip Fazıl Kısakürek, İdeolocya Örgüsü (İstanbul: Büyük Doğu Yayınları, 1998), 243–246.
 • Sezai Karakoç, Diriliş Muştusu (İstanbul: Diriliş Yayınları, 1990), 99.
 • İsmet Özel, Üç Mesele (İstanbul: Düşünce Yayınları, 1978), 110.
 • Fırat Mollaer, Tekno Muhafazakârlığın Eleştirisi (İstanbul: İletişim Yayınları, 2016), 137–153.

Bülent Batuman, Milletin Mimarisi: Yeni İslamcı Ulus İnşasının Kent ve Mekân Siyaseti. Çev. Şahika Tokel. İstanbul: Metis, 2018. 312 sayfa, 62 şekil. ISBN: 9786053161691

Year 2021, Volume 3, 215 - 217, 30.12.2021
https://doi.org/10.53979/yillik.2021.15

Abstract

Bülent Batuman, Milletin Mimarisi: Yeni İslamcı Ulus İnşasının Kent ve Mekân Siyaseti. Çev. Şahika Tokel. İstanbul: Metis, 2018. 312 sayfa, 62 şekil. ISBN: 9786053161691 isimli kitabın Hasan Turgut tarafından yazılan incelemesi.

References

 • Jenny White, Muslim Nationalism and the New Turks (New Jersey: Princeton University Press, 2013), 19.
 • Carl Schmitt, Siyasal Kavramı, çev. Ece Göztepe (İstanbul: Metis Yayınları, 2018), 71.
 • 1983 yılında İstanbul’da kurulan Hassa Mimarlık, internet sitesinde misyonunu Batılılaşma öncesi bozulmamış Türk-İslam geleneğini bugünün şartlarında yeniden üretmek olarak tanımlamaktadır.
 • Turgut Cansever, İslâm’da Şehir ve Mimarî (İstanbul: İz Yayınları, 1997), 26.
 • Turgut Cansever’in sözünü ettiği tevhit ilkesi, tradisyonalist ekolün önemli simalarından biri olan Seyyid Hüseyin Nasr’ın okumasıyla diyalog hâlindedir. Nasr, İslam mimarisindeki Tevhid anlayışının hem Allah’ın ve kozmosun hem de toplumsal hayatın birliğine dayalı olduğunu söyler.
 • Turgut Cansever, Ev ve Şehir (İstanbul: İnsan Yayınları, 1994), 219.
 • Nilüfer Göle, Mühendisler ve İdeoloji: Öncü Devrimcilerden Yenilikçi Seçkinlere, (İstanbul: Metis Yayınları, 2016), 14.
 • Sibel Bozdoğan, Modernizm ve Ulusun İnşası: Erken Cumhuriyet Türkiyesi’nde Mimari Kültür (İstanbul: Metis Yayınları, 2012), 264.
 • Yahya Kemal Beyatlı, Aziz İstanbul (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2002), 52.
 • Necip Fazıl Kısakürek, İdeolocya Örgüsü (İstanbul: Büyük Doğu Yayınları, 1998), 243–246.
 • Sezai Karakoç, Diriliş Muştusu (İstanbul: Diriliş Yayınları, 1990), 99.
 • İsmet Özel, Üç Mesele (İstanbul: Düşünce Yayınları, 1978), 110.
 • Fırat Mollaer, Tekno Muhafazakârlığın Eleştirisi (İstanbul: İletişim Yayınları, 2016), 137–153.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Humanities, Multidisciplinary, Urban Studies, Sociology
Journal Section Reviews and Istanbul Bibliography
Authors

Hasan TURGUT>
BOGAZICI UNIVERSITY
0000-0002-4685-5077
Türkiye

Publication Date December 30, 2021
Submission Date May 1, 2021
Acceptance Date
Published in Issue Year 2021, Volume 3

Cite

Chicago Turgut, H. "Bülent Batuman, Milletin Mimarisi: Yeni İslamcı Ulus İnşasının Kent ve Mekân Siyaseti. Çev. Şahika Tokel. İstanbul: Metis, 2018. 312 sayfa, 62 şekil. ISBN: 9786053161691". YILLIK: Annual of Istanbul Studies 3 (2021 ): 215-217