e-ISSN: 2687-5411
Founded: 2019
Publisher: Istanbul Yeni Yuzyil University

2023 - Volume: 4 Issue: 3

Research Article

3. The Mathematical Outcome of The IVF, Including Early Cleavage

Research Article

Gelişimsel Pediatri Polikliniğinin Bir Devlet Hastanesinde 2,5 Yıllık Deneyimi

Research Article

HASTANE ÖNCESİ ALANDA ÇALIŞAN 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ PERSONELİNİN PEDİATRİK HASTAYA YAKLAŞIM HAKKINDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Research Article

Bioactive and Anti-carcinogenic Properties of Kombucha Prepared with Aronia Melanocarpa Juice

Research Article

3B Yazıcı ile Üretilen Biyouyumlu AFO'ların Mekanik Analizi

Letter to Editor

Milenyum Öncesi Travma Yönetiminde Yaşananlar-Houston Çalışması

Research Article

DİJİTAL MAMOGRAFİ SİSTEMLERİNDE FARKLI DOZ SEVİYELERİNDE SAÇILMA ÖNLEYİCİ GRİDİN GÜRÜLTÜ GÜÇ SPEKTRUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Review

A review on investigating the blurring thought to be experienced in cognitive functions during pregnancy.

Research Article

65-75 Yaş Arası Hastalarda Kardiyovasküler Risk ve Kırık Riski Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi