Year 2019, Volume 29 , Issue , Pages 54 - 62 2019-05-31

Yaşlı Bireyler Açısından Peyzaj Tasarımının Konya Japon Parkı Örneğinde İncelenmesi
Investigation of Landscape Design for Elderly People in the Case of Konya Japanese Park

Sertaç GÜNGÖR [1]


Peyzaj Mimarlığı; insan yararı, mutluluğu, güvenliği, sağlık ve rahatlığı için estetik ve bilimsel ilkeler ile doğal ve kültürel kaynakların ve fiziksel çevrenin tasarımı üzerinde çalışan bir meslektir. Çevreyi fiziksel ihtiyaçları için kullanan tüm canlıların ihtiyaçlarını gözetmek durumundadır. Yaşlılar ömürlerini toplumun refahı için harcamışlardır bundan dolayı daha özel bir ilgiyi hak etmektedirler. Bu araştırma Konya kentinde örnek alan olarak seçilen Japon parkında, parkı kullanan yaşlı bireylerin gözünden peyzaj tasarımının incelenmesidir. Anket sorularının hazırlanması aşamasında Konya Japon Parkı’nın yaşlılar açısından değerlendirmek için açık alanların erişilebilirliği denetleme formu ve Yeşil Terapi Kriterleri’nden faydalanılmıştır. Gönüllülük esasına dayanan anket çalışması 2017 yılında parkı nisan-mayıs-haziran aylarında kullanan yaşlı bireylerle günün farklı zamanlarında yapılmıştır. 120 yaşlı ile sözlü görüşme yapılmıştır. Yaşlı bireyler açısından park değerlendirilerek ve anket sonuçları da göz önüne alınarak önerilerde bulunulmuştur. Anket çalışmasında yer alan demografik verilerde bazı kullanıcıların medeni durumunda yaşlılıktan kaynaklanan sağlık sorunlarının olumsuz etkilerinden söz edilmiştir. Araştırmamızda; yaşam boyunca hepimizin birer yaşlı adayı olduğu göz önüne alınarak yapılan tasarımlarda yaşlılık ve bundan kaynaklı sağlık sorunlarıyla ilgili konfora yönelik teknik standartların asla göz ardı edilmemesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Landscape Architecture is a profession working on the design of natural and cultural resources and physical environment within the aesthetic and scientific principles for human benefit, happiness, safety, health and comfort. It has to oversee the needs of all living things for the environment using the physical needs. The elderly have spent their lives for the welfare of the society and therefore deserve a more special interest. This research is to examine and evaluate the landscape design of the elderly people using the park in the Japanese park of Konya city. In the preparation of questionnaires, the accessibility check form of open spaces and the Green Therapy Criteria were used to assess the elderly of the Konya Japanese Park. The volunteer-based questionnaire study was conducted at different times of the day, with elderly individuals using the park in April-May-June 2015. An oral interview was held with 120 elderly people. In terms of elderly individuals, the park was evaluated and recommendations were made taking into account the survey results. The demographic data included in the questionnaire included negative effects of health problems caused by old age in the marital status of some users. Our research; it has been revealed that in the designs made considering the fact that all of us are elderly candidates throughout life, the technical standards for comfort related to old age and its health problems should never be ignored.

 • Anonymous 2018. Designing landscapes for older people. Web adresi: https://www.sensorytrust.org.uk/information/factsheets/age-friendly-landscape-1.html Erişim tarihi: 25/10/2018
 • Bilir, N (2004) Yaşlanan Toplum: Sağlıklı ve Başarılı Yaşlanma, HÜ GEBAM Yayını, Ankara.
 • Bulut Y., Göktuğ, T.H. (2006). Sağlık bulma yönünde çevresel bir etken olarak iyileştirme bahçeleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 23 (2), 9-15.
 • Dil, M., (2004). İstanbul'un yeşil alan sisteminin, planlama kriterleri açısından irdelenmesi.Yüksek
 • Diler, G. (2013). Toplu Konut ve Kentlerdeki Yeşil Dokunun İnsan Psikolojisi ile Etkileşimi. Ekolojik Yapılar ve Yerleşimler Dergisi. Web adresi: http://www.ekoyapidergisi.org/238-toplu-konut-ve-kentlerdeki-yesil-dokunun-insan-psikolojisi-ile-etkilesimi.html Erişim tarihi: 22/10/2018
 • Gökçe Kutsal Y (2005). Yaşlanan kadının sağlık sorunları. Yaşlanan Kadın Sempozyumu. 7 Mart 2005, HÜKSAM-H.Ü. GEBAM Web Adresi: http://www.gebam.hacettepe.edu.tr/ yayinlar/yaslanankadin.pdf Erişim Tarihi: 22/10/2018
 • Ho Po Ying, A. (2001). Creating a supportive environment for elderly with chronic İllness. Web adresi: https://www.elderlycommission.gov.hk/ en/library/ pdf/amy-ho.pdf Healthy Ageing Convention on May 19, 2001, Hong Kong. Erişim tarihi: 25/10/2018
 • İmamoğlu, V. (2015). İleri yaşlardaki Türklerin Yaşam Çevreleri ve Daha İyi Bir Yaşam İçin Öneriler, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, METU JFA, 1(32:1): 105-119.
 • Kahya, N.C., Zorlu, T., Özgen, S., Sarı, R.M., Şen, D.E. and Sağsöz, A. (2009). Psychological effects of physical deficiencies in the residences on elderly persons: A case study in Trabzon Old Person’ Home in Turkey. Applied Ergonomics,40:840-851.
 • Kalınkara, V (2010). Yaşlı bireyler için yaşam çevresinin ergonomik tasarımı. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi / Elderly Issues Research Journal, 2010(1):54-64 Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
 • Özdemir, A (2017). Kuşaklar Arası Etkileşim: "Aktif Park" Web adresi: http://www.arkitera.com/gorus/1017/kusaklar-arasi-etkilesim--aktif-park ERişim tarihi: 22/10/2018
 • Özgüner. H., 2004. Doğal Peyzajın İnsanların Psikolojik ve Fiziksel Sağlığı Üzerine Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2004, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 97-107
 • Pouya S, Bayramoğlu E, Demirel Ö (2015). Şifa Bahçesi Tasarım Yöntemlerinin Araştırılması. Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, 2015, 15 (1): 15-25
 • Soygüden A, Cerit E. (2015). Yaşlılar İçin Egzersiz Uygulamalarının Önemi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Yıl 8, Sayı 1, Haziran 2015
 • Ulrich, R. S., Addoms, D. L., 1981. Psychological and recreational benefits of a residential park. Journal of Leisure Research, 13: 43-65.
 • Uslu A. Shakouri N. (2014). Kentsel Peyzajda Engelli/Yaşlı Birey İçin Bağımsız Hareket Olanağı ve Evrensel Tasarım Kavramı.
 • Xu Y (2017). New Concept of Aging Care Architecture Landscape Design Based on Sustainable Development Materials Science, Energy Technology, and Power Engineering I AIP Conf. Proc. 1839, 020126-1–020126-5; doi: 10.1063/1.4982491
Primary Language tr
Subjects Science
Published Date Mayıs 2019
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2703-9557
Author: Sertaç GÜNGÖR (Primary Author)
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 31, 2019

Bibtex @research article { yyutbd475409, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi}, issn = {1308-7576}, eissn = {1308-7584}, address = {}, publisher = {Yuzuncu Yil University}, year = {2019}, volume = {29}, pages = {54 - 62}, doi = {10.29133/yyutbd.475409}, title = {Yaşlı Bireyler Açısından Peyzaj Tasarımının Konya Japon Parkı Örneğinde İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Güngör, Sertaç} }
APA Güngör, S . (2019). Yaşlı Bireyler Açısından Peyzaj Tasarımının Konya Japon Parkı Örneğinde İncelenmesi . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi , Volume: 29 Number: Special Issue , 54-62 . DOI: 10.29133/yyutbd.475409
MLA Güngör, S . "Yaşlı Bireyler Açısından Peyzaj Tasarımının Konya Japon Parkı Örneğinde İncelenmesi" . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 (2019 ): 54-62 <https://dergipark.org.tr/en/pub/yyutbd/issue/45363/475409>
Chicago Güngör, S . "Yaşlı Bireyler Açısından Peyzaj Tasarımının Konya Japon Parkı Örneğinde İncelenmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 (2019 ): 54-62
RIS TY - JOUR T1 - Yaşlı Bireyler Açısından Peyzaj Tasarımının Konya Japon Parkı Örneğinde İncelenmesi AU - Sertaç Güngör Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29133/yyutbd.475409 DO - 10.29133/yyutbd.475409 T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 54 EP - 62 VL - 29 IS - SN - 1308-7576-1308-7584 M3 - doi: 10.29133/yyutbd.475409 UR - https://doi.org/10.29133/yyutbd.475409 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi Yaşlı Bireyler Açısından Peyzaj Tasarımının Konya Japon Parkı Örneğinde İncelenmesi %A Sertaç Güngör %T Yaşlı Bireyler Açısından Peyzaj Tasarımının Konya Japon Parkı Örneğinde İncelenmesi %D 2019 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi %P 1308-7576-1308-7584 %V 29 %N %R doi: 10.29133/yyutbd.475409 %U 10.29133/yyutbd.475409
ISNAD Güngör, Sertaç . "Yaşlı Bireyler Açısından Peyzaj Tasarımının Konya Japon Parkı Örneğinde İncelenmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 29 / (May 2019): 54-62 . https://doi.org/10.29133/yyutbd.475409
AMA Güngör S . Yaşlı Bireyler Açısından Peyzaj Tasarımının Konya Japon Parkı Örneğinde İncelenmesi. YYÜ TAR BİL DERG. 2019; 29: 54-62.
Vancouver Güngör S . Yaşlı Bireyler Açısından Peyzaj Tasarımının Konya Japon Parkı Örneğinde İncelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 2019; 29: 54-62.
IEEE S. Güngör , "Yaşlı Bireyler Açısından Peyzaj Tasarımının Konya Japon Parkı Örneğinde İncelenmesi", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol. 29, pp. 54-62, May. 2019, doi:10.29133/yyutbd.475409