Volume: 41 - Issue: 1, 01.02.2010

Year: 2010

Articles

1. Ailelerin ateş ve febril konvülsiyon hakkındaki bilgi düzeyleri

2. Maternal stres yenidoğan nöroblastomu nedenlerinden birisi midir?

3. Talasemi majorlu hastalarda kemik mineral yoğunluğu ile hipogonadizm arasındaki ilişki

4. Çinko eksikliğinin akut gastroenterite etkisi

5. Çocukluk çağı yabancı cisim aspirasyonları: 20 vakanın analizi

6. Kemoterapide semptomların yönetimi

7. Sefalotoralcofagus : Olgu sunumu

8. Stres üriner inlcontinansm tedavisinde minimal invaziv yeni bir yöntem: Needleless® sistemi

10. Epigastrik omfelosellerde cantrell pentalojisine dikkat