Year 2017, Volume 8, Issue 1, Pages 47 - 62 2017-03-31

Türkiye’deki Öğretmenlerin Karşılaştıkları Mesleki Sorunların İkili Karşılaştırma Yöntemi İle Ölçeklenmesi

Yasemin Duygu ESEN [1] , Filiz TEMEL [2] , Ergül DEMİR [3]

588 583

Bu çalışmada öğretmenlerin yaşadıkları mesleki sorunları belirlemek ve bu sorunları temsil eden sorun alanlarının önem düzeyini ikili karşılaştırma yöntemi ile ölçeklemek amaçlanmıştır. Çalışma tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini Türkiye’de 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na (M.E.B.) bağlı devlet okullarında görev yapmakta olan 484 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan “Öğretmenlik Mesleği Mesleki Sorunlar Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde, Thurstone’nun karşılaştırmalı yargılar kanununun III. Hal denklemi ile ölçekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin mesleki sorunları, öğretmen yetiştirme sorunları ve öğretmen niteliği, özlük hakları ve ekonomik sorunlar, mesleki saygının azalması, M.E.B. politikaları ile ilgili sorunlar, sendikal faaliyetlerle ilgili sorunlar, iş yükünün fazlalığı, okuldaki idari sorunlar, fiziki koşullar ve alt yapı yetersizliği, veli ile ilgili yaşanan sorunlar, ve öğrenci ile ilgili sorunlar temaları altında toplanmıştır. Öğretmenlere göre en önemli sorun alanı M.E.B. eğitim politikaları olarak görülmüştür. Bunu sırası ile mesleki saygınlığın azalması, fiziki koşullar ve alt yapı yetersizliği, öğrenci ile yaşanan sorunlar, özlük hakları ve ekonomik sorunlar, okuldaki idari sorunlar, öğretmen yetiştirme ve öğretmen niteliği, veli ile ilgili yaşanan sorunlar, iş yükü fazlalığı, sendikal faaliyetlerle ilgili sorunlar takip etmiştir. Öğretmenlerin mesleki sorun alanları kıdem değişkenine göre incelendiğinde 0-10 yıllık öğretmenler mesleki saygınlığı en önemli sorun alanı olarak görürken, 11-45 yıllık öğretmenler MEB politikalarını en önemli sorun alanı olarak görmüştür.

Öğretmen mesleki sorunları, ikili karşılaştırma yöntemi, ölçekleme
 • Akyüz, Y. (1978). Türkiye’de öğretmenlerin toplumsal değişmedeki etkileri (1848-1940). Ankara: Doğan Basımevi.
 • Altun, A. ve Gelbal, S. (2014). Öğretmenlerin kullandıkları ölçme ve değerlendirme yöntem veya araçlarının ikili karşılaştırma yöntemiyle belirlenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 5(1), 1-11.
 • Arık, R. S. ve Kutlu, Ö. (2013). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme alanı yeterliklerinin yargıcı kararlarına dayalı ölçeklenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3(2), 163-196.
 • Aydın, R. (1999). Türk basınında öğretmen sorunları (1940-1955 yılları arası). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Bauer, J., Unterbrink, T., Hack, A., Pfeifer, R., Buhl-Grieshaber, V., Müller, U., Wesche, H., Frommhold, M., Seibt, R., Scheuch, K., & Wirsching, M. (2007). Working conditions, adverse events and mental health problems in a sample of 949 German teachers. International Archives of Occupational and Environmental Health, 80(5), 442-449. Retrieved from http://link.springer.com/article/10.1007/s00420-007-0170-7#page-2
 • Ekinci, A. (2010). İlköğretim okullarında çalışan müdür ve öğretmenlerin mesleki sorunlarına ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 9(2), 734-748.
 • Ekinci, A., Bindak, R. ve Yıldırım, M. C. (2012). İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretmenlerin mesleki sorunlarına empatik yaklaşımlarının ikili karşılaştırmalar metodu ile incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3, 759-776.
 • Güler, A. V. (1999). Cumhuriyet dönemi bazı süreli yayınlara yansıyan öğretmen sorunları (1929-1961). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Kuzgun, Y., Sevim S. A. ve Hamamcı, Z. (1999). Mesleki doyum ölçeğinin geliştirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(11),14-18
 • Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology, 28, 563–575.
 • Maraşlı, Ş. (2007). Türkiye’de eğitimle ilgili süreli yayınlara yansıyan öğretmen sorunları (1970-2000). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Polat, B. ve Göksel, H.Ç. (2014). Öğretmen adaylarının sosyal aktivite tercihlerinin ikili karşılaştırma yöntemiyle belirlenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 5(1), 88-100.
 • Thurstone, L. L. (1994). A law of comparative judgment. Psychological Review, 101, 266-270.
 • Turgut, M. F. ve Baykul, Y. (1992). Ölçekleme teknikleri. Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Zarisfizadeh, S. (2012). Job satisfaction factors among english language teachers in Malaysia. International Journal of Applied Linguistics and Englisg Literature, 1(4), 30-36. Retrieved from http://www.journals.aiac.org.au/index.php/IJALEL/article/view/741/671
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Yasemin Duygu ESEN

Author: Filiz TEMEL

Author: Ergül DEMİR

Dates

Publication Date: March 31, 2017

Bibtex @research article { epod297901, journal = {Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology}, issn = {1309-6575}, eissn = {1309-6575}, address = {Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {47 - 62}, doi = {10.21031/epod.297901}, title = {Türkiye’deki Öğretmenlerin Karşılaştıkları Mesleki Sorunların İkili Karşılaştırma Yöntemi İle Ölçeklenmesi}, key = {cite}, author = {ESEN, Yasemin Duygu and TEMEL, Filiz and DEMİR, Ergül} }
APA ESEN, Y , TEMEL, F , DEMİR, E . (2017). Türkiye’deki Öğretmenlerin Karşılaştıkları Mesleki Sorunların İkili Karşılaştırma Yöntemi İle Ölçeklenmesi. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 8 (1), 47-62. DOI: 10.21031/epod.297901
MLA ESEN, Y , TEMEL, F , DEMİR, E . "Türkiye’deki Öğretmenlerin Karşılaştıkları Mesleki Sorunların İkili Karşılaştırma Yöntemi İle Ölçeklenmesi". Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology 8 (2017): 47-62 <http://dergipark.org.tr/epod/issue/28110/297901>
Chicago ESEN, Y , TEMEL, F , DEMİR, E . "Türkiye’deki Öğretmenlerin Karşılaştıkları Mesleki Sorunların İkili Karşılaştırma Yöntemi İle Ölçeklenmesi". Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology 8 (2017): 47-62
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’deki Öğretmenlerin Karşılaştıkları Mesleki Sorunların İkili Karşılaştırma Yöntemi İle Ölçeklenmesi AU - Yasemin Duygu ESEN , Filiz TEMEL , Ergül DEMİR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.21031/epod.297901 DO - 10.21031/epod.297901 T2 - Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 62 VL - 8 IS - 1 SN - 1309-6575-1309-6575 M3 - doi: 10.21031/epod.297901 UR - https://doi.org/10.21031/epod.297901 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology Türkiye’deki Öğretmenlerin Karşılaştıkları Mesleki Sorunların İkili Karşılaştırma Yöntemi İle Ölçeklenmesi %A Yasemin Duygu ESEN , Filiz TEMEL , Ergül DEMİR %T Türkiye’deki Öğretmenlerin Karşılaştıkları Mesleki Sorunların İkili Karşılaştırma Yöntemi İle Ölçeklenmesi %D 2017 %J Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology %P 1309-6575-1309-6575 %V 8 %N 1 %R doi: 10.21031/epod.297901 %U 10.21031/epod.297901
ISNAD ESEN, Yasemin Duygu , TEMEL, Filiz , DEMİR, Ergül . "Türkiye’deki Öğretmenlerin Karşılaştıkları Mesleki Sorunların İkili Karşılaştırma Yöntemi İle Ölçeklenmesi". Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology 8 / 1 (March 2017): 47-62. https://doi.org/10.21031/epod.297901
AMA ESEN Y , TEMEL F , DEMİR E . Türkiye’deki Öğretmenlerin Karşılaştıkları Mesleki Sorunların İkili Karşılaştırma Yöntemi İle Ölçeklenmesi. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology. 2017; 8(1): 47-62.
Vancouver ESEN Y , TEMEL F , DEMİR E . Türkiye’deki Öğretmenlerin Karşılaştıkları Mesleki Sorunların İkili Karşılaştırma Yöntemi İle Ölçeklenmesi. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology. 2017; 8(1): 62-47.