Year 2018, Volume 20, Issue 2, Pages 387 - 406 2018-08-22

Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Öğrencilerinin ''Türk Halk Müziği'' Kavramına İlişkin Algıları

Sami Emrah GEREKTEN [1] , Nurtuğ BARIŞERİ AHMETHAN [2]

82 162

Bu araştırmanın temel amacı, Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümü öğrencilerinin ‘Türk Halk Müziği’ kavramına ilişkin algılarını metaforlar aracılığı ile ortaya çıkarmaktır. Araştırma verileri, 2016-2017 güz döneminde Antalya Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde öğrenim gören 108 öğrenciden toplanmıştır. Öğrencilerin 'Türk Halk Müziği' kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeleri ortaya çıkarmak amacıyla ‘Türk Halk Müziği ……gibidir; çünkü…….’’ ifadesindeki boşlukları doldurması istenmiştir. Verilerin analizinde nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre, GSL Müzik bölümü öğrencileri  75 adet geçerli ve farklı metafor üretmiştir. Bu metaforlar sekiz farklı kavramsal kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler çoktan aza doğru şöyledir; 1) duygular üzerindeki etkileyici yönü, 2) olguları temsil etme rolü, 3) beğenilere hitap etme yönü, 4) geçmişle bağ kurma/mesaj verme yönü , 5) doğal, saf ve değerli yönü, 6) eğitici- öğretici yönü, 7) teorik yönü, 8) Birleştirici Bütünleştirici Yönü.

Metafor, Güzel sanatlar lisesi, Müzik bölümü, Halk müziği
 • Acay S. S. & Çamlıbel Ö. Ç. (2016). Okul öncesi öğretmen adaylarının müzik kavramına ilişkin metaforik algıları. The Journal of Academic Social Science Studies, s.42, 269-282.
 • Babacan, E. (2004). AGSL öğrencilerinin müzik kavramına ilişkin algıları: metafor analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. (c:3-s:1), 124-132.
 • Demirci, M. P. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının Fen ve Teknolojı dersine ilişkin metaforik tanımlamaları, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 41, 053-063.
 • Erol A. (2003). Müziği Tanımlamak. Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu, İnönü Üniversitesi, 30-31 Ekim 2003, Malatya. s. 307-315.
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Kılıç, I. (2016). Ortaokul öğrencilerinin müzik ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. (c:5-s:3), 360- 370.
 • Levine, P. M. (2005). Metaphors and images of classrooms. Kappa Delta Pi Record, 41 (4),172-175.
 • Merriam, A. P.(1964). The anthropology of music. Evanston: Nortwestern University Press.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluatıon methods. Thousand Oaks. CA: Sage.
 • Saban, A. (2008a). İlköğretim 1. kademe öğretmen ve öğrencilerinin bilgi kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. İlköğretim Online, 7 (2), 421-455. (2008b). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55, 459- 496.
 • Uygun, M. A. (2015). Öğretmen adaylarının geleneksel müzik türlerine ilişkin algılarının metaforlar aracılığı ile incelenmesi. Akü Amader s.1, 1-16.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yıldırım, K. (2010). Nitel araştırmalarda niteliği arttırma. İlköğretim Online, 9 (1), 79-92. (Acay Sözbir, Çamlıbel Çakmak, 2016).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section In This Issue
Authors

Orcid: 0000-0002-6362-0704
Author: Sami Emrah GEREKTEN (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Nurtuğ BARIŞERİ AHMETHAN
Institution: Necmettin Erbakan Üniversitesi G.S.E. A.B.D. Müzik Eğt. B.D
Country: Turkey


Bibtex @research article { erziefd334139, journal = {Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-7758}, eissn = {2148-7510}, address = {Erzincan University}, year = {2018}, volume = {20}, pages = {387 - 406}, doi = {10.17556/erziefd.334139}, title = {Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Öğrencilerinin ''Türk Halk Müziği'' Kavramına İlişkin Algıları}, key = {cite}, author = {GEREKTEN, Sami Emrah and BARIŞERİ AHMETHAN, Nurtuğ} }
APA GEREKTEN, S , BARIŞERİ AHMETHAN, N . (2018). Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Öğrencilerinin ''Türk Halk Müziği'' Kavramına İlişkin Algıları. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (2), 387-406. DOI: 10.17556/erziefd.334139
MLA GEREKTEN, S , BARIŞERİ AHMETHAN, N . "Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Öğrencilerinin ''Türk Halk Müziği'' Kavramına İlişkin Algıları". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2018): 387-406 <http://dergipark.org.tr/erziefd/issue/38912/334139>
Chicago GEREKTEN, S , BARIŞERİ AHMETHAN, N . "Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Öğrencilerinin ''Türk Halk Müziği'' Kavramına İlişkin Algıları". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2018): 387-406
RIS TY - JOUR T1 - Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Öğrencilerinin ''Türk Halk Müziği'' Kavramına İlişkin Algıları AU - Sami Emrah GEREKTEN , Nurtuğ BARIŞERİ AHMETHAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17556/erziefd.334139 DO - 10.17556/erziefd.334139 T2 - Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 387 EP - 406 VL - 20 IS - 2 SN - 2148-7758-2148-7510 M3 - doi: 10.17556/erziefd.334139 UR - https://doi.org/10.17556/erziefd.334139 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Erzincan University Journal of Education Faculty Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Öğrencilerinin ''Türk Halk Müziği'' Kavramına İlişkin Algıları %A Sami Emrah GEREKTEN , Nurtuğ BARIŞERİ AHMETHAN %T Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Öğrencilerinin ''Türk Halk Müziği'' Kavramına İlişkin Algıları %D 2018 %J Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2148-7758-2148-7510 %V 20 %N 2 %R doi: 10.17556/erziefd.334139 %U 10.17556/erziefd.334139
ISNAD GEREKTEN, Sami Emrah , BARIŞERİ AHMETHAN, Nurtuğ . "Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Öğrencilerinin ''Türk Halk Müziği'' Kavramına İlişkin Algıları". Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 2 (August 2018): 387-406. https://doi.org/10.17556/erziefd.334139