Year 2018, Volume 11, Issue 2, Pages 126 - 132 2018-12-29

ROBİN COLLİNS VE EVRENİN İNCE AYARI

Osman KARAAĞAÇ [1]

31 145

Bu uçsuz bucaksız âlemin bir yaratıcısı var mıdır?  Cevabı aranan bu soru, insanlık tarihi kadar uzun bir geçmişe sahiptir. İnsanlığın iki kadim geleneği vardır: Bunlardan din diğeri felsefedir. Yeryüzünde varlıklarını sürdüren dinler mahiyet ve adlandırma açısından farklılık arz etse de doğası gereği bir yaratıcının varlığını kabul etmekte ve iddia etmektedir. Felsefeye gelince yine insanlık tarihi kadar kadim bir görüş ayrılığı vardır. Felsefecilerin bir kısmı âlemdeki düzenden hareketle bu muhteşem yapının bir yaratıcı olmaksızın meydana gelmesinin imkânsızlığını iddia ederlerken diğer kısmı ise amansız bir şekilde yaratıcı fikrinin karşısında yer almaktadırlar.

           Âlemdeki var düzenden hareketle Tanrı’ya ulaşma düşüncesi çeşitli evrelerden geçmiştir. İnsanlık aydınlanma çağı diye adlandırılan dönemden önce basit gözlemlerde bulunarak bu âlemin kendiliğinden meydana gelemeyeceğini düşünmüştür. Ancak aydınlanma dönemi sonrasında yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmeler insanlığın metafizik yolculuğunda ciddi değişmeler ve kırılmalar yaşatmıştır.

           Modern dönemde Tanrı’yı bulma reddetme çalışmaları iki farklı zaviyede yürütülmektedir. Biri âlemin fiziki cephesini oluştururken diğeri yaşamı merkez alan biyolojik dünyayı kapsamaktadır.  Son zamanlarda âlemdeki düzenden hareketle her şeyin çok ince ayarlarla şekillendirildiğini iddia eden akım ortaya çıkmıştır. Bu akım Fine-Tuning( ince ayar) delili olarak adlandırılmaktadır.  Fine- Tuning’in önemli temsilcilerinden biri de Robin Collins’tir. 

Robin Collins, Fine-Tunning (ince ayar)
 • Barrow, John D. Evrenin Kökeni, Çev. Sinem Gül, Varlık Yay. İstanbul 1996
 • Borrow John D. & Tipler, Frank The Antropik Cosmological Principle, Oxford University Press, New York, 1986
 • Chardin, Teilhard de, İnsanın Tabiattaki Yeri, Çev. H.Hüsrev Hatemi, İşaret Yay. İstanbul 1990,
 • Collins, Robin “The Fine tuning Design Argument,” Published in Reason for the Hope Within, Michael Murray (ed.), Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1999.
 • Collins, Robin The Teleological Argument: An Exploration of the Fine-Tuning of the Universe, The Blackwell Companion to Natural Theology Ed. William Lane Craig and J.P. Moreland, Blackwell Publishing, 2009
 • Dawkins Richard The God Delusıon, Bantam Press, London,2006
 • Denton, Micheal Nature’s Destiny: How The Laws Of Biology Reveal Purpose İn The Universe, The Free Pres New York 1998
 • Hawking, Stephen & Mlodinow, Leonard The Grand Design, Rantam Books New York, 2010
 • Hume, David, Din Üstüne, Çev. Mete Tunçay, İmge Yay. Ankara 2004
 • Kurşunluoğlu, M.Said İnsan-Evren İlişkisi ve Antropik İlke, Elis Yay. Ankara 2006
 • Leslie, John, “ How to Draw Conclusion From a Fine- Tuned Cosmos” Eds Robert Russell, Observatory Press,pp Vatican City State, 1988,
 • Linde, Andrei, Particle Physics and Inflationary Cosmology, Translated by Marc Damashek, Longhorne, , Harward Academic Publisher, Pensilvanya 1990
 • Plantinga, Alvin Warrant and Proper Function, Oxford University Press, Oxford, 1993
 • Penrose, Roger The Emperor’s New Mind: Concerning Computers ,Mind And The Laws Of Physics, Oxford University Pres, New York,1989
 • Peterson, Micheal, Hasker, William, Reichenbach, Bruce, Basinger, David Din Felsefesi, Çev. Rahim Acar, Nebi Mehdiyev Hümeyra
 • Özturan Osman Baş, Küre Yay. İstanbul 2013
 • Swinburne, Richard An Introduction to Confirmation Theory, London, Methuen and Co. Ltd,1973
 • Taslaman, Caner Big Bang ve Tanrı, İstanbul Yay. İstanbul 2014
 • Warburton, Nigel, Felsefeye Giriş, Çev. Ahmet Cevizci, Paradigma Yay. İstanbul 2000
 • Weinberg , Steven İlk Üç Dakika, Çev. Zekeriya Altın, Tübitak Yay. İstanbul 1999
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Osman KARAAĞAÇ

Dates

Publication Date: December 29, 2018

Bibtex @research article { erzisosbil505768, journal = {Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-6510}, eissn = {2148-9289}, address = {Erzincan University}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {126 - 132}, doi = {}, title = {ROBİN COLLİNS VE EVRENİN İNCE AYARI}, key = {cite}, author = {KARAAĞAÇ, Osman} }
APA KARAAĞAÇ, O . (2018). ROBİN COLLİNS VE EVRENİN İNCE AYARI. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (2), 126-132. Retrieved from http://dergipark.org.tr/erzisosbil/issue/41970/505768
MLA KARAAĞAÇ, O . "ROBİN COLLİNS VE EVRENİN İNCE AYARI". Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2018): 126-132 <http://dergipark.org.tr/erzisosbil/issue/41970/505768>
Chicago KARAAĞAÇ, O . "ROBİN COLLİNS VE EVRENİN İNCE AYARI". Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2018): 126-132
RIS TY - JOUR T1 - ROBİN COLLİNS VE EVRENİN İNCE AYARI AU - Osman KARAAĞAÇ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 126 EP - 132 VL - 11 IS - 2 SN - 1308-6510-2148-9289 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ROBİN COLLİNS VE EVRENİN İNCE AYARI %A Osman KARAAĞAÇ %T ROBİN COLLİNS VE EVRENİN İNCE AYARI %D 2018 %J Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-6510-2148-9289 %V 11 %N 2 %R %U
ISNAD KARAAĞAÇ, Osman . "ROBİN COLLİNS VE EVRENİN İNCE AYARI". Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 / 2 (December 2018): 126-132.
AMA KARAAĞAÇ O . ROBİN COLLİNS VE EVRENİN İNCE AYARI. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 11(2): 126-132.
Vancouver KARAAĞAÇ O . ROBİN COLLİNS VE EVRENİN İNCE AYARI. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 11(2): 132-126.