Year 2019, Volume 18, Issue 69, Pages 425 - 437 2019-01-15

SADÎ ŞİRAZÎ’NİN “BOSTAN” VE “GÜLİSTAN” ADLI ESERLERİNİN DİN EĞİTİMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

THE PLACE AND IMPORTANCE IN RELIGION EDUCATION WORKS TITLED “BOSTAN” AND “GÜLISTAN” OF SADÎ ŞIRAZÎ’S

Salih AYBEY [1]

53 313

Adalet ve hükümdarlık, cömertlik, aşk, tarikat ve muhabbet, alçakgönüllülük, rıza, kanaat, terbiye, şükür, tövbe ve münacat bölümlerinden oluşan “Bostan” ile sultanların âdetleri, dervişlerin ahlakı, kanaatkârların fazileti, sükutun faydaları, aşk ve gençlik, düşkünlük ve ihtiyarlık, terbiyenin önemi, zenginlik, yoksulluk ve sohbet adabı bölümlerinden oluşan “Gülistan” sadece doğu edebiyatının değil, tüm dünya edebiyatının ölmez yapıtları arasında gösterilen iki şaheserdir. Sadî Şirazî tarafından kaleme alınan her iki eserde evrensel temalara yer verilmiş olup, insanoğlunu mutluluğa ve huzura kavuşturacak reçeteler sunulmuştur. Bu çalışmada amaç, içerisinde değer/dini değerler, ahlaki öğütler, hikmetli sözler barındıran bu iki eserin, eğitici nitelikte din eğitiminde kullanılmasının nasıl bir fayda sağlayacağı incelenmiştir. Eserler betimsel analiz yöntemiyle incelenmiş ve eserlerde en çok yer alan beş konu (merhamet, tevazu, kibir, şükür ve tövbe) örneklerle değerlendirilmiştir. Sonuç olarak,  Şirazî’nin bu eserlerinde din eğitimi ve öğretiminde kullanılabilecek pek çok hikâye, ahlaki öğüt ve hikmetli sözler bulunduğu tespit edilmiştir.

Bostan, Gülistan, Sadî Şirazî, Din Eğitimi, Hikâye
  • Akıncı, Adem (2004). “Kur’an’daki Kıssalar ve Din Öğretimindeki Yeri”. Harran Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi Yıl 10, Sayı 13: 42-64. Akyüz, Yahya (1999). Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1999’a). Ankara: Alfa yayınları.Altunışık, Remzi (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. Sakarya: Sakarya Kitabevi.Aydın, Ayhan (2014). Eğitim Hikayedir. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.Aydın, Mehmet Zeki (2007). Ailede Çocuğun Ahlaki Eğitimi. Ankara: Nobel yayınları.Aydın, Muhammed (2007). “Çocuk Eğitiminde Kur’an Kıssalarının Önemi”. SAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi 14: 69-76.Ayhan, Halis (1997). Din Eğitimi ve Öğretimi. İstanbul: İfav Yayınları.Bilgin, Beyza (1994). “Ahlâk Terbiyesinde Dini Hikâyeler”. Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 1: 45- 63.Cebeci, Suat (2010). “Din Öğretimi Yöntemleri”. Etkili Din Öğretimi. Ed. Şaban Karaköse. İstanbul: TİDEF Yayınları: 305-334.Ceyhan, Adem (2017). “Eğitim Bakımından Gülistan”. Turkish Studies 2/4: 232-246.Cihandide, Zeynep Nezahat (2014). Okul Öncesi Din ve Ahlak Eğitimi. İstanbul: Dem Yayınları.Çağrıcı, Mustafa (2010). Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 39. Cilt. Ankara: TDV Yayınları.Çiçekler, Mustafa (2008). Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 35. Cilt. Ankara: TDV Yayınları.Er, Harun, Fatma Ünal ve Davut Gürel (2016) “Sosyal Bilgiler Dersinde Değer Aktarımı Açısından Sadî Şirazî’nin “Bostan” ve “Gülistan” İsimli Eserlerinin İncelenmesi”. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi 18/1: 225-242.Erol, Kemal (2017). “Vecize Edebiyatı ve Sosyal Öğreti Örneği Olarak Raif Necdet Kestelli'nin Süzme Sözler'i”. e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi 9/2: 624-643.Gazâli (1993). İhyayı Ulumiddin. II. Cilt. İstanbul: Merve Yayınları.Gökduman, Nehir Aydın (2014). “Masal ve Hikayenin Çocuk Eğitimindeki Önemi”, http://www.haksozhaber.net/masal-ve-hikayenin-cocuk-egitimindeki-onemi-43638h.htm, 30 Nisan 2018’de erişildi.Güven, Ahmet Zeki (2014). “Gülistan ve Bostan Adlı Eserlerin Değerler Eğitimi Bakımından İncelenmesi”. Turkish Studies, 9/6: 505-517.Karaismailoğlu, Adnan (1992). İslam Ansiklopedisi. VI. Cilt. Ankara: TDV Yayınları.Karaköse, Şaban (2012). Hatıra Hikaye ve Nüktelerle Din ve Eğitim. İstanbul: Tidef Yayınları. Kayhan, Hatice ve Fatoş Silman (2017). “Sadî Şirazî’nin Bostan ve Gülistan Eserlerinin Yönetimsel Açıdan İncelenmesi”. Turkish Studies. (Prof. Dr. Tahsin Aktaş Armağanı) 12/6: 535-546.Okumuşlar, Muhittin (2006). “Din Eğitiminde Etkili Bir Yöntem Olarak Hikâye”, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 21: 237-252.Öcal, Mustafa (2007). Din Eğitimi ve Öğretiminde Metodlar. Ankara: TDV Yayınları.Özbek, Abdullah (1991). Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed. Konya: Esra Yayınları.Pakdemirli, M. Nur (2011). “İlköğretim DKAB Derslerinde Hikâye Kullanımının Önemi: Eğitim Psikolojisi Açısından Bir Yaklaşım”. Değerler Eğitimi Dergisi 9/21: 99-129.Solmaz, Ali Osman (2015). “İlk Gülistan Tercümelerinin Söz Varlığı”. Turkish Studies 10/4: 823-834. Şirazî, Şeyh Sadi-i (1980). Bostan ve Gülistan. Trc. Kilisli Rıfat Bilge. 12. Basım. İstanbul: Meral Yayınevi.Uludağ, Süleyman (2012). İslam Ansiklopedisi. 41. Cilt. Ankara: TDV Yayınları.Yakıncı, Cengiz ve Ahmet Kızılay (2018). Eğitimde Hikayenin Gücü, Malatya: İnönü Üniversitesi Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Kış
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8361-5793
Author: Salih AYBEY (Primary Author)
Institution: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @review { esosder429136, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {425 - 437}, doi = {10.17755/esosder.429136}, title = {SADÎ ŞİRAZÎ’NİN “BOSTAN” VE “GÜLİSTAN” ADLI ESERLERİNİN DİN EĞİTİMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ}, key = {cite}, author = {AYBEY, Salih} }
APA AYBEY, S . (2019). SADÎ ŞİRAZÎ’NİN “BOSTAN” VE “GÜLİSTAN” ADLI ESERLERİNİN DİN EĞİTİMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (69), 425-437. DOI: 10.17755/esosder.429136
MLA AYBEY, S . "SADÎ ŞİRAZÎ’NİN “BOSTAN” VE “GÜLİSTAN” ADLI ESERLERİNİN DİN EĞİTİMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019): 425-437 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/40918/429136>
Chicago AYBEY, S . "SADÎ ŞİRAZÎ’NİN “BOSTAN” VE “GÜLİSTAN” ADLI ESERLERİNİN DİN EĞİTİMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019): 425-437
RIS TY - JOUR T1 - SADÎ ŞİRAZÎ’NİN “BOSTAN” VE “GÜLİSTAN” ADLI ESERLERİNİN DİN EĞİTİMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ AU - Salih AYBEY Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.429136 DO - 10.17755/esosder.429136 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 425 EP - 437 VL - 18 IS - 69 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.429136 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.429136 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences SADÎ ŞİRAZÎ’NİN “BOSTAN” VE “GÜLİSTAN” ADLI ESERLERİNİN DİN EĞİTİMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ %A Salih AYBEY %T SADÎ ŞİRAZÎ’NİN “BOSTAN” VE “GÜLİSTAN” ADLI ESERLERİNİN DİN EĞİTİMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 69 %R doi: 10.17755/esosder.429136 %U 10.17755/esosder.429136
ISNAD AYBEY, Salih . "SADÎ ŞİRAZÎ’NİN “BOSTAN” VE “GÜLİSTAN” ADLI ESERLERİNİN DİN EĞİTİMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 69 (January 2019): 425-437. https://doi.org/10.17755/esosder.429136