Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları
Cover Image
ISSN 2651-3013 | e-ISSN 2651-3013 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher İlyas KAYAOKAY | http://dergipark.gov.tr/estad

5.890

15.047

Kıymetli Okuyucular,    

Mart 2018’de değerli bilim insanlarının makale, bildiri, değerlendirme, tanıtım vb. türden ilmî yazılarına yer vermek, akademik çalışmaların geniş okuyucu kitlelerine ulaşmasını sağlamak, genç araştırmacılara destek olmak, böylece bilim dalımıza katkıda bulunmak gayesiyle kurulan Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi’nin [Journal Of Old Turkish Literature Researches] 2. sayısını neşretmiş olmanın heyecan ve mutluluğunu duyuyoruz. 

Dergimizin 3. sayısı 30 Ağustos 2019 tarihinde Saat: 12.00'de yayımlanacaktır. 3. sayımızdan itibaren makalelere artık DOI numarası da atanacaktır. Dergimiz, kısa zamanda ondan fazla yerli ve yabancı saygın indexe girmiştir. Ayrıca 400’den fazla -sadece bu alanla ilgilenen- araştırmacılara da dergimizdeki yazılar ulaştırılmaktadır. 3. Sayımız için nitelikli çalışmalarınızı bekliyoruz. Makale gönderimi için son tarih: 9 Ağustos 2019’dur.
İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ederiz.
                                      

      Editör
İlyas KAYAOKAY


Bu sayının Beyti;

Bed-zebânlık yaraşır sûret-i çirkin olana

Herkesin uygun olur zâtına elbette sıfât  [İsmail Beliğ]

 
Kötü konuşmak ancak dış görünüşü kötü olanlara yakışır İnsanoğlu nasıl bir karaktere sahipse özellikleri de ona uygun olur.            


Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları

ISSN 2651-3013 | e-ISSN 2651-3013 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher İlyas KAYAOKAY | http://dergipark.gov.tr/estad
Cover Image

5.890

15.047

Kıymetli Okuyucular,    

Mart 2018’de değerli bilim insanlarının makale, bildiri, değerlendirme, tanıtım vb. türden ilmî yazılarına yer vermek, akademik çalışmaların geniş okuyucu kitlelerine ulaşmasını sağlamak, genç araştırmacılara destek olmak, böylece bilim dalımıza katkıda bulunmak gayesiyle kurulan Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi’nin [Journal Of Old Turkish Literature Researches] 2. sayısını neşretmiş olmanın heyecan ve mutluluğunu duyuyoruz. 

Dergimizin 3. sayısı 30 Ağustos 2019 tarihinde Saat: 12.00'de yayımlanacaktır. 3. sayımızdan itibaren makalelere artık DOI numarası da atanacaktır. Dergimiz, kısa zamanda ondan fazla yerli ve yabancı saygın indexe girmiştir. Ayrıca 400’den fazla -sadece bu alanla ilgilenen- araştırmacılara da dergimizdeki yazılar ulaştırılmaktadır. 3. Sayımız için nitelikli çalışmalarınızı bekliyoruz. Makale gönderimi için son tarih: 9 Ağustos 2019’dur.
İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ederiz.
                                      

      Editör
İlyas KAYAOKAY


Bu sayının Beyti;

Bed-zebânlık yaraşır sûret-i çirkin olana

Herkesin uygun olur zâtına elbette sıfât  [İsmail Beliğ]

 
Kötü konuşmak ancak dış görünüşü kötü olanlara yakışır İnsanoğlu nasıl bir karaktere sahipse özellikleri de ona uygun olur.            


Prof. Dr. Muhammet Nur DOĞAN Armağan Sayısı Last Issue
Volume 2 - Issue 1 - Feb 2019
 1. PROF. DR. MUHAMMET NUR DOĞAN’IN HAYATI VE ESERLERİ
  Pages 1 - 46
  Ahmet Atilla ŞENTÜRK
 2. PROF. DR. MUHAMMET NUR DOĞAN HOCAM İÇİN
  Pages 47 - 49
  Mücahit KAÇAR
 3. PROF. DR. MUHAMMET NUR DOĞAN HOCA İÇİN
  Pages 50 - 53
  Lokman TURAN
 4. BİR EDÎB-İ BÎ-MÜDÂNÎ: PROF. DR. MUHAMMET NUR DOĞAN
  Pages 54 - 56
  Mustafa Tahir ÖZTÜRK
 5. ESKİ EDEBİYATIN ULU ÇINARI PROF. DR. MUHAMMET NUR DOĞAN İLE RÖPORTAJ
  Pages 57 - 66
  Ahmet GÜNDÜZ
 6. FUZÛLÎ-EMRÎ: “DÂMEN” ÖLÇEĞİYLE İKİ SAHANIN PANORAMASI, İKİ ŞAİRİN SOSYAL KONUMU VE ÜSLÛBU
  Pages 67 - 102
  Saadet KARAKÖSE
 7. İKİ YÜZ YIL ÖNCE BAĞDAT’TA MİLLET VE DİL MAHŞERİ VAHDETİ
  Pages 103 - 108
  İsmail Hakkı AKSOYAK
 8. FERHENG-İ ISTILÂHÂT-I NÜCÛMÎ VE DİVAN ŞİİRİ ARAŞTIRMALARI AÇISINDAN ÖNEMİ
  Pages 109 - 124
  İsrafil BABACAN
 9. TÜRKİSTAN’DAN YANSIMALAR
  Pages 125 - 156
  Ahmet KARTAL
 10. SON DEVİR DİVAN ŞAİRLERİNDEN BİR BEYEFENDİ: TAHİR SELÂM BEY
  Pages 157 - 181
  Şevkiye KAZAN NAS
 11. ZÜLFÎ VE ŞİİRLERİ
  Pages 182 - 204
  Ahmet İÇLİ
 12. 16. YÜZYIL BİLGİN VE ŞAİRLERİNDEN FEVRİ'NİN AHLAK-I MEHMED PAŞA ADLI ESERİ ÜZERİNE
  Pages 205 - 214
  Murat Ali KARAVELİOĞLU
 13. KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE “KUŞ KONDURMAK” DEYİMİNİN ANLAM ÇERÇEVESİ
  Pages 215 - 232
  Bünyamin AYÇİÇEĞİ
 14. BEZCİZÂDE MEHMED MUHYÎ EFENDİ’NİN GAZELLERİNE EK
  Pages 233 - 249
  Fatih Ramazan SÜER
 15. LÂMİ’Î ÇELEBİ'NİN SALÂMÂN U ABSÂL MESNEVÎSİNDE AKTARILAN DEĞERLER
  Pages 250 - 278
  Erdoğan ULUDAĞ
 16. MISRAYI ARUZA UYDURAN BİR ŞAİR: ZÎVER VE ŞİİRLERİNDE ARUZ TASARRUFLARI
  Pages 279 - 311
  Hasan KAPLAN
 17. ÂLEMİN VE ÂDEMİN DÖRT ANA UNSURU: GARÎB-NÂME’DE “ANÂSIR-I ERBAA”
  Pages 312 - 339
  Aysun ÇELİK
 18. BİYOGRAFİ YAZMA AÇISINDAN LATÎFÎ VE İBNÜ’L-EMİN MAHMUD KEMAL İNAL ÜZERİNE BİR MUKAYESE
  Pages 340 - 352
  Bülent ŞIĞVA
 19. KLASİK OSMANLI ŞİİRİNDE GÜLÜN, BÜLBÜL VE DİĞER HAYVANLARLA İLİŞKİSİ
  Pages 353 - 376
  Talip ÇUKURLU
 20. COĞRAFYANIN BÂKÎ DİVANI’NA AKSİ: ÜLKE VE BÖLGE ADLARI
  Pages 377 - 424
  Osman KUFACI
 21. MÜLÛK-İ MÜLK-İ SUHEN VEYA MÜFLİSÂN-I KİMYÂ- FURÛŞ: ENVERÎ VE NEF’Î
  Pages 425 - 468
  Sadık ARMUTLU
 22. OSMANLI EDEBÎ METİNLERİ IŞIĞINDA AKSATMAK KELİMESİNİN ANLAMI ÜZERİNE
  Pages 469 - 477
  Büşra ÇELİK
 23. GEÇİŞ DÖNEMİ ŞAİRLERİNDEN ANDELÎB FAİK ESAD VE GÜLBÜN İSİMLİ ESERİ
  Pages 478 - 502
  Mustafa Sefa ÇAKIR
 24. KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE BİR FAHRİYE YOLU: MESLEKİ YAKIŞTIRMALAR
  Pages 503 - 526
  Erkan AKALIN
 25. XVI. YÜZYIL DÎVÂN ŞAİRİ DEFTERÎ VE DÎVÂNI
  Pages 527 - 555
  Enes YILDIZ
 26. ÇEMİŞGEZEKLİ NASUH EFENDİ VE MİFTÂH-I KENZÜ’L- MENÂKIB DER-NA‘T-I İBN-İ ‘ABDÜ’L-MUTTALİB’İ
  Pages 556 - 612
  Bünyamin TAN
 27. KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE DEHRÎ TİPİ
  Pages 613 - 633
  Süleyman Anıl TOMBAK
 28. KAHRAMANLIK MİTOSU VE ARKETİPSEL SEMBOLİZM BAĞLAMINDA HÜSN Ü AŞK MESNEVİSİNİN KAHRAMANI AŞK’IN YOLCULUĞU
  Pages 634 - 675
  Ahmet ALKAN
 29. NÛRÎ’NİN MANZÛME-İ ÂDÂB-I ZİKR ADLI RİSÂLESİ
  Pages 676 - 712
  İlyas KAYAOKAY
 30. İSTİBDAD DEVRİNİ ANLATAN MÜELLİFİ BİLİNMEYEN MANZUM BİR ESER: MÜNÂCÂT-I ERB‘ÎN
  Pages 713 - 731
  İlyas KAYAOKAY
 31. OSMANLI ŞİİRİ KILAVUZU
  Pages 732 - 757
  Talha DİLBEN
 32. VEKÂYİ’UL-FUZALÂ: ŞEYHÎ’NİN ŞAKÂ’İK ZEYLİ
  Pages 758 - 762
  F. Hilal KURT
 33. “PENC GENC” SAHİBİ OLMAK İSTEYEN BİR ŞAİR: CELÎLÎ
  Pages 763 - 772
  Ramazan VURAL