Journal of Health Science and Profession
Cover Image
ISSN 2148-7588 | e-ISSN 2148-7588 | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher İstanbul University-Cerrahpaşa | http://dergipark.gov.tr/hsp

112.559

256.388

The Journal of Health Sciences and Professions is a peer-reviewed journal including health sciences and professional education, practice areas and working to encourage the development and exchange of knowledge in these areas. The primary objective of the journal is to contribute to the development of health sciences (physiotherapy and rehabilitation, health management, social work, nursing-midwifery, audiology and gerontology) and occupation area by providing the national and international information sharing. The journal also allows sharing the new developments applications in their field and information from the different cultures and communities. Scientific original research, articles and reviews covering all areas of the health sciences and professional can be published in the journal.

Journal of Health Science and Profession publishes English or Turkish original articles, short communications, case reports and invited or editorial approval reviews on all aspects of health science and profession sciences. 

Journal of Health Science and Profession

ISSN 2148-7588 | e-ISSN 2148-7588 | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher İstanbul University-Cerrahpaşa | http://dergipark.gov.tr/hsp
Cover Image

112.559

256.388

The Journal of Health Sciences and Professions is a peer-reviewed journal including health sciences and professional education, practice areas and working to encourage the development and exchange of knowledge in these areas. The primary objective of the journal is to contribute to the development of health sciences (physiotherapy and rehabilitation, health management, social work, nursing-midwifery, audiology and gerontology) and occupation area by providing the national and international information sharing. The journal also allows sharing the new developments applications in their field and information from the different cultures and communities. Scientific original research, articles and reviews covering all areas of the health sciences and professional can be published in the journal.

Journal of Health Science and Profession publishes English or Turkish original articles, short communications, case reports and invited or editorial approval reviews on all aspects of health science and profession sciences. 

Volume 6 - Issue 2 - Jun 2019
 1. Birinci Basamaktaki Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik Görüşleri İle İş Doyumlarının Belirlenmesi
  Pages 1 - 9
  Hasret YALÇINÖZ BAYSAL, Sonay BİLGİN, Mücahide ÖNER
 2. Koroner Arter Hastalarında Sağlık Algısı ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi
  Pages 1 - 12
  Gözde GÜR, Nihal SUNAL
 3. Sağlık Çalışanlarının Kanseri Önlemeye Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranışları
  Pages 1 - 8
  Ege AĞIRMAN, Mehmet Ziya GENÇER, Seçil ARICA
 4. 5-18 Yaş Kız Çocuğu Olan Annelerin Human Papilloma Virüs Aşısına Yönelik Bilgi Durumlarının Belirlenmesi: Aile Sağlığı Merkezli Bir Çalışma
  Pages 1 - 9
  Aysel TOPAN, Özlem ÖZTÜRK ŞAHİN, Şirin HARKIN, Tülay KUZLU AYYILDIZ
 5. Prekonsepsiyonel Dönemden Postpartum Döneme Kadınların Geleneksel İnanç ve Uygulamaları
  Pages 1 - 10
  Nazan ÇAKIRER ÇALBAYRAM, İlknur Münevver GÖNENÇ, Nezide TOPUZ
 6. Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde Kas İskelet Sistemi Problemleri ile Fiziksel Aktivite ve Stres Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 1 - 9
  Sevgi ÖZDİNÇ, Fatma Nesrin TURAN
 7. Hemşirelik Öğrencilerinin Profesyonel Değerleri ve Kariyer Planları
  Pages 1 - 10
  Seda ÇETİN AVCI, Gülşen IŞIK, Nuray EGELİOĞLU CETİŞLİ, Didem ÜŞÜMEZ, Büşra ŞENCANDAN, Ceren BEKTAŞ
 8. Ebelikte Erkekler: Ebelik Öğrencilerinin Görüşleri
  Pages 1 - 9
  Ayşe METE, Feyza REYHAN, Neşe ÇELİK, Fatma Deniz SAYINER
 9. Özel Eğitim Alan Engelli Birey Ve Ailelerinde Fiziksel Aktivite Düzeyinin Araştırılması
  Pages 1 - 8
  Tuğçe TAHMAZ, Devrim TARAKCI, Ela TARAKCI
 10. Hemşirelerin Tıbbi Hata Eğilimlerinin ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
  Pages 1 - 10
  Nurten ÖZEN, Taner ONAY, Füsun TERZİOĞLU
 11. Cerrahi Operasyon Geçirmemiş Jinekolojik Onkoloji Hastalarında Üriner İnkontinans Değerlendirmesi
  Pages 1 - 6
  Pınar ATAK ÇAKIR, Esra ATILGAN, Sakine YILMAZ
 12. Ameliyathane Kaynaklı Cerrahi Alan Enfeksiyonlarını Önlemeye İlişkin Ameliyathane Hemşirelerinin Bilgi Düzeyleri
  Pages 1 - 11
  Dilek YILDIRIM TANK, Sevim ÇELİK, Elif DİRİMEŞE, Nurten TAŞDEMİR
 13. Nathanson ve Giffords Sosyal Hizmet Etik Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
  Pages 1 - 11
  Taner ARTAN, Hatice Selin IRMAK, Enver MENGÜ
 14. Pediatri Servislerinde Tıbbi Setlerin Yarattığı Riskler ve İlişkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi
  Pages 1 - 8
  Handan BOZTEPE, Sevil ÇINAR, Bahise COŞKUN AYDIN
 15. Adolesan Annelerin İlk Emzirme Deneyimleri: Nitel Bir Çalışma
  Pages 1 - 13
  Nursan ÇINAR, Tuncay Müge ALVUR, Dilek MENEKŞE, Döndü SEVİMLİ GÜLER
 16. Farklı Müzik Türlerinin Genç Erişkinlerin Statik ve Dinamik Denge Kontrolüne Etkisi
  Pages 1 - 8
  Turhan KAHRAMAN, Mahmut BEŞLİ, Bayram ÜNVER, Yeşim SALIK ŞENGÜL
 17. Prediyaliz Hastalarında Risk Faktörlerinin ve Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi
  Pages 1 - 7
  Nurhan ÖZPANCAR, Filiz MALKOÇ, Gülsüm ÖZKAN
 18. Öğrencilerin Kayırmacılık Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi
  Pages 1 - 9
  Emine Nur ÇALIMLI, Fulya BATUHAN, Tuba BÜYÜKKAL, Nurten KAYA
 19. Sağlıklı Ergen ve Engelli Kardeşler Arasındaki İlişkinin Aile İşlevlerinden Etkilenme Durumunun İncelenmesi
  Pages 1 - 14
  Meltem KÜRTÜNCÜ, Nurten ARSLAN
 20. Hemşire Akademisyenlerin Maneviyat/Manevi Bakım Algıları ve Manevi Bakım Yeterlilikleri
  Pages 1 - 10
  Aslı KALKIM, Şafak DAĞHAN, Tülay SAĞKAL MİDİLLİ
 21. Yaşlılıkta Mobiliteye Bağlı Yetiyitimi ve Halk Sağlığı Hemşiresinin Sorumlulukları
  Pages 1 - 8
  Serap CANLI
 22. Çocuklarda Ekstrakorporal Membran Oksijenasyonu Uygulaması ve Hemşirelik Bakımı
  Pages 1 - 8
  Gizem KERİMOĞLU YILDIZ, Birsen MUTLU
 23. Subkütan Enjeksiyon Uygulamasında Güncel Yaklaşımlar
  Pages 1 - 6
  Nuray TURAN, Gülsün ÖZDEMİR AYDIN, Nurten KAYA
 24. Emzirme Başarısında Emzirme Sandalyesinin Yeri
  Pages 1 - 7
  Tuğçe SÖNMEZ, Hava ÖZKAN
 25. Emzirmenin Değerlendirmesi
  Pages 1 - 8
  Gülümser DOLGUN, Sevil İNAL, Leyla ERDİM, Sevda KORKUT
 26. Sağlığı Geliştirme Programlarının İşte Var Olamama (Presenteeism) Üzerindeki Etkisine Yönelik Alanyazın İncelemesi
  Pages 1 - 10
  Dilek ŞAHİN
 27. Sağlık Profesyonellerinin Eğitiminde Simülasyona Dayalı Mesleklerarası Eğitim
  Pages 1 - 9
  Fatma USLU ŞAHAN, Füsun TERZİOĞLU
 28. Sağlık Kurumlarında Stratejik Yetenek Yönetimi: Kavramsal Bir Çalışma
  Pages 1 - 8
  Gülcan ŞANTAŞ, Fatih ŞANTAŞ