Year 2016, Volume 2, Issue 4, Pages 1248 - 1255 2016-10-01

Gerçekçi matematik eğitimine ilişkin bir uygulama örneği
An application example on the realistic mathematics education

Perihan Artut [1] , Ayten Pınar Bal [2]

671 704

Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin gerçekçi matematik eğitimi uygulamalara ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırma sekiz sınıf öğretmeni üzerinde yürütülmüştür. Öğretmenlere gerçekçi matematik eğitimine ilişkin bir eğitim verilmiştir. Daha sonra öğretmeler ikişerli gruplar olarak belirlenen bağlam problemleri üzerinde çalışmaları sağlanmıştır. Öğretmenlerin gerçekçi matematik eğitimine ilişkin görüşleri uygulama öncesinde bir ön görüşme formu ile uygulama sonrasında ise bir son görüşme formu aracılığıyla alınmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler analizi betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları sınıf öğretmenlerinin uygulama öncesi gerçekçi matematik eğitimi hakkında oldukça sınırlı bilgiye sahip olduklarını ortaya koymuştur. Uygulama sonrasında ise öğretmenlerin gerçekçi matematik eğitimi için olumlu düşünceler ifade ettikleri görülmüştür. Bundan sonra kendi sınıflarında matematik öğretirken yararlanabilecekleri etkin bir yöntem olarak ifade ettikleri de ortaya konmuştur. 

It aims to investigate primary school teachers' views related to realistic mathematics teaching practices in this research. This is a qualitative study. The research was conducted with eight primary school teachers. The teachers were first given theoretical information about realistic mathematics education. Then, they worked in pairs on context problems. Before the practice session, the teachers' perspectives about realistic mathematics education were taken through pre-interview forms, then after the practice session, post-interview forms were used to get the teachers' point of views. Their pre and post perspectives were compared in order to observe the changes in their point of views. The data were analysed through descriptive analysis. The results showed that primary school teachers had limited knowledge about realistic mathematics education before the practice session. After the practice session, they expressed their positive ideas about realistic mathematics teaching. They also added that they can use this method in their classes while teaching mathematics.


 • Altun, M. (2002). Matematik öğretimi. Bursa: Erkam Matbaacılık
 • Asman, D., &Markowitz Z. (2001). The use of real word knowledge in solving mathematical problems. Proceedings of the 25th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics
 • Bintaş, J., Altun, M., & Arslan, K. (2003). Gerçekçi Matematik Eğitimi ile simetri Öğretimi. Matematikçiler Derneği, 17.10.2009 tarihinde http://www.matder.org.tr/Default.asp?id=107 adresinden alınmıştır.
 • Bonotto, C. (2005). How informal out-of-school mathematics can help students make sense of formal in-school mathematics: The case of multiplying by decimal numbers. Mathematical Thinking and Learning, 7(4), 313-344.
 • Çilingir, E. Artut P., Tarım K. (2015). Sınıf öğretmeni adayları üzerinde gerçekçi matematik eğitimine ilişkin bir uygulama örneği, EKUAD, 1,1-12.
 • Demirdöğen, N.(2007). Gerçekçi matematik eğitimi yönteminin ilköğretim 6. sınıflarda kesir kavramının öğretimine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Demirdöğen, N., & Kaçar, A. (2010). İlköğretim 6. Sınıfta kesir kavramının öğretiminde gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının öğrenci başarısına etkisi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1).
 • Fauzan, A. (2002). Applying Realistic Mathematics Education (RME) in teaching geometry in Indonesian primary schools. Doktora Tezi, Thesis University of Twente, Enschede.
 • Freudenthal, H. (1968). Why to teach mathematics as to be useful?, Educational Studies in Mathematics, 1 (1), 3-8.
 • Freudenthal, H. (1973). Mathematics as an Educational Task. Dordrecht: Reidel.
 • Gravemeijer, K. P. E. (1990). Realistic geometry instruction. In K.Gravemeijer, M. van den Heuvel, & L. Streefland (eds.). Contexts, free productions, tests and geometry in realistic mathematics education (pp.79-91). Utrecht, The Netherlands: OW&OC.
 • Gravemeijer, K., & Doorman, M. (1999). Context problems in Realistic Mathematics Educatin: a calculus course an example. Educational Studies in Mathematics, 39(1/3),111-129.
 • Kwon, O. N. (2002). Conceptualizing the realistic mathematics education approach in the teaching and learning of ordinary differential equations. Proceedings of the International Conference on the Teaching of Mathematics, 2nd. Hersonissos, Crete, Greece.
 • Le, T. A. (2006). Applying Realistic Mathematics Education in Vietnam: Teaching middle school geometry. Doktora Tezi,
 • Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Potsdam
 • Özdemir, E., & Üzel, D.(2012). Gerçekçi Matematik Eğitimine dayalı geometri öğretiminin öğrenci başarısına etkisi ve öğretimin değerlendirilmesi: temel ilkeler açısından. e-Journal of New World Sciences Academy, 8(1),115-132.
 • Özdemir, E., & Üzel, Ü. (2011). Gerçekçi matematik Eğitiminin öğrenci başarısına etkisi ve öğretime yönelik öğrenci görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 332-343
 • Streefland, L. (1990). Free Productions in Teaching and Learning Mathematics. In: K. Gravemeijer, M. van den Heuvel and L. Streefland. Contexts, Free Productions, Tests and Geometry in Realistic Mathematics Education. Utrecht: OW&OC. 33-52.
 • Treffers, A. (1987) Three Dimensions: A Model of Goal and Theory Description in Mathematics: The Wiskobas Project. Dordrecht, The Netherlands: Reidel.
 • Ünal, Z. A. & İpek, A. S. (2009). Gerçekçi Matematik Eğitiminin İlköğretim 7.sınıf öğrencilerinin tam sayılarla çarpma konusundaki başarılarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 34(152), 60-70.
 • Üzel, D. (2007). Gerçekçi matematik eğitimi (RME) destekli eğitimin ilköğretim 7. Sınıf matematik öğretiminde öğrenci başarısına etkisi. Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Van den Heuvel-Panhuızen, M. (1996). Assessment and Realistic Mathematics Education. Utrecht, The Netherlands: Cd-B Press.
 • Van Den Heuvel-Panhuizen, M. (2003).The didactical use of models in Realistic Mathematics Education:an example from a longitudinal on percentage. Educational Studies in Mathematics, 54(1), 9-35.
 • Verschaffel, L. & De Corte, E. (1997). Teaching realistic mathematical modeling in the elementary school: a teaching experiment with fifth graders. Journal for Research in Mathematics Education, 28, 577- 601
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Perihan Artut

Author: Ayten Pınar Bal

Dates

Publication Date: October 1, 2016

Bibtex @research article { ijsser279000, journal = {International Journal of Social Sciences and Education Research}, issn = {}, eissn = {2149-5939}, address = {Mahmut DEMİR}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {1248 - 1255}, doi = {10.24289/ijsser.279000}, title = {An application example on the realistic mathematics education}, key = {cite}, author = {Artut, Perihan and Bal, Ayten Pınar} }
APA Artut, P , Bal, A . (2016). An application example on the realistic mathematics education. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2 (4), 1248-1255. DOI: 10.24289/ijsser.279000
MLA Artut, P , Bal, A . "An application example on the realistic mathematics education". International Journal of Social Sciences and Education Research 2 (2016): 1248-1255 <http://dergipark.org.tr/ijsser/issue/26511/279000>
Chicago Artut, P , Bal, A . "An application example on the realistic mathematics education". International Journal of Social Sciences and Education Research 2 (2016): 1248-1255
RIS TY - JOUR T1 - An application example on the realistic mathematics education AU - Perihan Artut , Ayten Pınar Bal Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.24289/ijsser.279000 DO - 10.24289/ijsser.279000 T2 - International Journal of Social Sciences and Education Research JF - Journal JO - JOR SP - 1248 EP - 1255 VL - 2 IS - 4 SN - -2149-5939 M3 - doi: 10.24289/ijsser.279000 UR - https://doi.org/10.24289/ijsser.279000 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 International Journal of Social Sciences and Education Research An application example on the realistic mathematics education %A Perihan Artut , Ayten Pınar Bal %T An application example on the realistic mathematics education %D 2016 %J International Journal of Social Sciences and Education Research %P -2149-5939 %V 2 %N 4 %R doi: 10.24289/ijsser.279000 %U 10.24289/ijsser.279000
ISNAD Artut, Perihan , Bal, Ayten Pınar . "An application example on the realistic mathematics education". International Journal of Social Sciences and Education Research 2 / 4 (October 2016): 1248-1255. https://doi.org/10.24289/ijsser.279000
AMA Artut P , Bal A . An application example on the realistic mathematics education. International Journal of Social Sciences and Education Research. 2016; 2(4): 1248-1255.
Vancouver Artut P , Bal A . An application example on the realistic mathematics education. International Journal of Social Sciences and Education Research. 2016; 2(4): 1255-1248.