Year 2017, Volume 4, Issue 12, Pages 66 - 86 2017-04-20

Tüketim, Tüketim Toplumu ve Tüketim Kültürü: Karşılaştırmalı Bir Analiz
Consumption, Consumption Society And Consumpion Culture: A Comparative Analysis

Olkan Senemoğlu [1]

661 977

Bu makale, tüketim, tüketim toplumu ve tüketim kültürü kavramlarına odaklanmaktadır. Bu kavramların literatürde nasıl tanımlandığına değinerek, karşılaştırmalı bir analizini sunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca bu makalede tüketim olgusu başta olmak üzere, tüketim toplumu ve tüketim kültürünün günümüzde ne ifade ettiğine odaklanılmaktadır. Bu bağlamda ihtiyaçların manipülasyonu tezi, gösteri toplumu kuramı, reklamın bir tüketim propagandası olduğu yönündeki iddia ve tüketimin fazla ürüne sahip olmayla herhangi bir bağlantısının olmadığını ileri süren düşünce ele alınmaktadır. Tüketim olgusunun iktisadi, sosyal ve kültürel olmak üzere çeşitli boyutlarını ele alan literatürün karşılaştırmalı bir analizi üzerine kurulan bu çalışmada, sadece bir şeyler satın almanın insanları tüketici yapmadığına, insanın ihtiyacına tekabül eden nesneleri tüketmesinin onu tüketiciye dönüştürmediğine değinilmektedir. Tüketim toplumunda, tüketimin artık ihtiyaçtan dolayı gerçekleşmediğine aksine bizzat tüketimin kendisinin bir ihtiyaç haline geldiğine odaklanılmaktadır. Böyle olduğu için de insanların artık kültür yaratmadıklarına “tüketim kültürü”nün nesnelerine eklemlenerek kendilerini var ettiklerine dikkat çekilmektedir. Bu doğrultuda genel olarak çağımızın artık tüketim kültürü- nün hüküm sürdüğü bir çağ olduğu iddia edilmektedir. Bireyin artık tüketimle, kültürüne dair bir ifade biçimi ortaya koymadığı tam tersine artık tüketim nesnesinin kendisinin birey için bir imaj ve mesaj iletimi halini almış olduğu tartışılmaktadır. Bu anlamda tüketim kültürünün, kendi kültürünü her yere sirayet ettirmiş olduğu gösterilmektedir.

This paper centres on the notions of consumption, consumption society and consumption culture. It seeks to present a comparative analysis by addressing the ways these notions have been defined in the literature. The paper moreover focuses on the contemporary meanings of these notions, with a prior focus on the consumption phenomenon. In this context, the manipulation of needs thesis, the society of spectacle theory, the claim that advertisement is a means to boost consumption and the notion that consumption is not related to the amount of purchased goods are tackled in this work. Based upon a comparative analysis, which addresses the social, cultural and economic dimensions of the consumption phenomenon, it touches upon the notion that the mere purchase of goods and their mere consumption in proportion to a person’s needs does not automatically qualify people as consumers. It focuses on the point that in consumption society consumption does not accrue out of a need anymore; instead consumption itself becomes the need in consumption society. Consequently, people realize themselves not anymore by producing culture, but by being merely added to the very objects of “consumption culture”. As such, this paper argues that our age largely corresponds to an age dominated by consumption culture. Through consumption, the individual ceases to produce expressions relating to its culture. On the contrary, the commodity of consumption itself becomes the image and communication vehicle of the individual. The study thereby seeks to demonstrate the extent to which consumption culture has spread its very own culture into all areas of life.

 • Baudrillard, Jean. Nesneler Sistemi. Çev., Oğuz Adanır, Aslı Karamollaoğlu. 2. bs. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, Şubat 2011.
 • Baudrillard, Jean. Tüketim Toplumu: Söylenceleri/Yapıları. Çev., Hazal Deliçaylı-Ferda Keskin,
 • Bauman, Zygmunt. Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları. Çev., Abdullah Yılmaz. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bocock, Robert. Tüketim. Çev., İrem Kutluk. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 1997.
 • Bourdieu, Pierre. Distinction: A Social Critique o f the Judgment o f Tast, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1984.
 • Debord, Guy. Gösteri Toplumu ve Yorumlar. Çev., Ayşen Ekmekçi-Okşan Taşkent İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Douglas, Mary. Baron Isherwod. Tüketimin Antropolojisi. Çev., Erden Attila Aytekin. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 1999.
 • Featherstone, Mike. Postmodernizm ve Tüketim Toplumu. Çev., Mehmet Küçük. 2. bs. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2005.
 • Lasch, Christopher. Narsisizm Kültürü. Çev., Suzan Öztürk-Ü. Hüsrev Yolsal. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 2006.
 • Lodziak, Conrad. İhtiyaçların Manipülasyonu: Kapitalizm ve Kültür. Çev., Berna Kurt. İstanbul: Çitlembik Yayınları, 2003.
 • Macfarlane, Alan. Kapitalizm Kültürü. Çev., Remzi Hakan Kır. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1993.
 • Marx, Karl. Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı. Çev., Sevim Belli. Ankara: Sol Yayınları, 1970.
 • Ritzer, George. Toplumun McDonaldlaştırılması: Çağdaş Toplum Yaşamının değişen Karakteri Üzerine Bir İnceleme. Çev., Şen Süer Kaya, 2. bs. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2011.
 • Ritzer, George. Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek. Çev., Şen Süer Kaya. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2010.
 • Weber, Max. Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu. Çev., Gülistan Solmaz. 3. bs. Ankara: Alter Yayıncılık, Mart 2011.
 • Wiliamson, Judith. Reklamların Dili-Reklamlarda Anlam ve İdeoloji, Ankara: Ütopya Yayınevi, 2000.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Olkan Senemoğlu

Bibtex @research article { insanveinsan313030, journal = {İnsan ve İnsan}, issn = {}, eissn = {2148-7537}, address = {Okur Yazar Derneği}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {66 - 86}, doi = {10.29224/insanveinsan.313030}, title = {Tüketim, Tüketim Toplumu ve Tüketim Kültürü: Karşılaştırmalı Bir Analiz}, key = {cite}, author = {Senemoğlu, Olkan} }
APA Senemoğlu, O . (2017). Tüketim, Tüketim Toplumu ve Tüketim Kültürü: Karşılaştırmalı Bir Analiz. İnsan ve İnsan, 4 (12), 66-86. DOI: 10.29224/insanveinsan.313030
MLA Senemoğlu, O . "Tüketim, Tüketim Toplumu ve Tüketim Kültürü: Karşılaştırmalı Bir Analiz". İnsan ve İnsan 4 (2017): 66-86 <http://dergipark.org.tr/insanveinsan/issue/29201/313030>
Chicago Senemoğlu, O . "Tüketim, Tüketim Toplumu ve Tüketim Kültürü: Karşılaştırmalı Bir Analiz". İnsan ve İnsan 4 (2017): 66-86
RIS TY - JOUR T1 - Tüketim, Tüketim Toplumu ve Tüketim Kültürü: Karşılaştırmalı Bir Analiz AU - Olkan Senemoğlu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29224/insanveinsan.313030 DO - 10.29224/insanveinsan.313030 T2 - İnsan ve İnsan JF - Journal JO - JOR SP - 66 EP - 86 VL - 4 IS - 12 SN - -2148-7537 M3 - doi: 10.29224/insanveinsan.313030 UR - https://doi.org/10.29224/insanveinsan.313030 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İnsan ve İnsan Tüketim, Tüketim Toplumu ve Tüketim Kültürü: Karşılaştırmalı Bir Analiz %A Olkan Senemoğlu %T Tüketim, Tüketim Toplumu ve Tüketim Kültürü: Karşılaştırmalı Bir Analiz %D 2017 %J İnsan ve İnsan %P -2148-7537 %V 4 %N 12 %R doi: 10.29224/insanveinsan.313030 %U 10.29224/insanveinsan.313030
ISNAD Senemoğlu, Olkan . "Tüketim, Tüketim Toplumu ve Tüketim Kültürü: Karşılaştırmalı Bir Analiz". İnsan ve İnsan 4 / 12 (April 2017): 66-86. https://doi.org/10.29224/insanveinsan.313030