Year 2017, Volume 13, Issue 2, Pages 309 - 323 2017-12-01

International students’ challenges in academic writing: A case study from a prominent U.S. university
Uluslararası öğrencilerin akademik yazmada karşılaştığı güçlükler: Seçkin bir Birleşik Devletler üniversitesinde durum çalışması

Nazmiye Gürel Cennetkuşu [1]

69 95

Because of the importance of English as a scientific lingua franca among academic communities, a great emphasis is put on English education - especially in higher education - in countries where English is a second or foreign language. Therefore, the significant productions of graduate studies such as research articles and dissertations are often required to be written in English. This study examines the needs, means, and successful practices of academic writing in English through a comprehensive survey, in-depth interviews, and samples of academic writing. Results indicate that if parties in higher education (students, professors, and instructors) become conscious of each other’s expectations and practices, higher education through second/foreign language would most likely produce successful writers.
Akademik camiada İngilizcenin ortak bilim dili olarak önemi nedeniyle, İngilizcenin ikinci veya yabancı dil olduğu ülkelerde –özellikle yükseköğretimde- İngilizce eğitimine çok önem verilmektedir. Bu nedenle, lisansüstü çalışmaların araştırma makalesi ve tezler gibi önemli eserlerinin genellikle İngilizce yazılması zorunludur. Bu çalışma; kapsamlı bir anket, derinlemesine görüşmeler ve akademik yazma örnekleri yoluyla İngilizce akademik yazmadaki ihtiyaçları, araçları ve başarılı pratikleri incelemektedir. Sonuçlar, yükseköğretimdeki tarafların (öğrencilerin, profesörlerin ve öğretim görevlilerinin) birbirlerinin beklentileri ve pratikleri konusunda bilinçli olmaları durumunda, ikinci/yabancı dilde yapılan yükseköğretimin yüksek ihtimalle başarılı yazarlar üreteceğini göstermektedir.
Other ID JA25BU44PK
Journal Section Research Article
Authors

Author: Nazmiye Gürel Cennetkuşu

Dates

Publication Date: December 1, 2017

Bibtex @ { jlls405613, journal = {Journal of Language and Linguistic Studies}, issn = {1305-578X}, address = {Hacettepe University}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {309 - 323}, doi = {}, title = {International students’ challenges in academic writing: A case study from a prominent U.S. university}, key = {cite}, author = {Cennetkuşu, Nazmiye Gürel} }
APA Cennetkuşu, N . (2017). International students’ challenges in academic writing: A case study from a prominent U.S. university. Journal of Language and Linguistic Studies, 13 (2), 309-323. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405613
MLA Cennetkuşu, N . "International students’ challenges in academic writing: A case study from a prominent U.S. university". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 309-323 <http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405613>
Chicago Cennetkuşu, N . "International students’ challenges in academic writing: A case study from a prominent U.S. university". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 309-323
RIS TY - JOUR T1 - International students’ challenges in academic writing: A case study from a prominent U.S. university AU - Nazmiye Gürel Cennetkuşu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Language and Linguistic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 309 EP - 323 VL - 13 IS - 2 SN - 1305-578X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Language and Linguistic Studies International students’ challenges in academic writing: A case study from a prominent U.S. university %A Nazmiye Gürel Cennetkuşu %T International students’ challenges in academic writing: A case study from a prominent U.S. university %D 2017 %J Journal of Language and Linguistic Studies %P 1305-578X- %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Cennetkuşu, Nazmiye Gürel . "International students’ challenges in academic writing: A case study from a prominent U.S. university". Journal of Language and Linguistic Studies 13 / 2 (December 2017): 309-323.
AMA Cennetkuşu N . International students’ challenges in academic writing: A case study from a prominent U.S. university. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 309-323.
Vancouver Cennetkuşu N . International students’ challenges in academic writing: A case study from a prominent U.S. university. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 323-309.